Dokument & lagar (452 träffar)

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR13

Uppföljning av undantag från normalskattesatsen för mervärdeskatt ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-96-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012 2011/12:RFR13 Förord Som ett led i skatteutskottets arbete med uppföljning och utvärdering av fattade riksdagsbeslut samt fördjupning av beredningsunderlaget i frågor som aktualiseras

2012-05-28

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR13 (pdf, 1074 kB)

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR11

Kunskapsöversikt om nationella minoriteter ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-32-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012 2011/12:RFR11 Förord Sedan 2000 är minoritetspolitiken ett eget politikområde i Sverige. Sedan 2010 gäller en ny minoritetsspråklag och samma år ökade riksdagen tilldelningen av medel i statsbudgeten

2012-05-28

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR11 (pdf, 663 kB)

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR6

Frågeinstituten som kontrollinstrument: Fyra underlagsrapporter Frågeinstituten som kontrollinstrument Fyra underlagsrapporter ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-31-4 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012 2011/12:RFR6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning.3 De svenska frågeinstitutens framväxt och reglering med


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR6 (pdf, 1833 kB)

Kommittédirektiv 2012:53

Förbättrade resultat i grundskolan Innehåll Sammanfattning Åtgärder som vidtagits för ökad måluppfyllelse Uppdraget att bedöma när åtgärderna får effekt Uppdraget att analysera förutsättningarna för utvärdering Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012 Sammanfattning En

2012-05-24

Kommittédirektiv 2012:48

Samordningsråd med kunskapsplattform för smarta elnät Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012 Sverige har en bra utgångspunkt för att kunna dra nytta av utvecklingen Regeringens uppdrag till Energimarknadsinspektionen Regeringens proposition om stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och hållbart

2012-05-24

Kommittédirektiv 2012:47 kommittébeteckning: Ju 2010:10

Tilläggsdirektiv till Straffprocessutredningen Ju 2010:10 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 15 juli 2010 kommittédirektiv om en översyn av brottmålsprocessen dir. 2010:78Utredningen har antagit namnet Straffprocessutredningen.

2012-05-24

Kommittédirektiv 2012:44

Ägarlägenheter i befintliga hyreshus Innehåll Sammanfattning Möjligheter till tredimensionellt fastighetsutnyttjande Ägarlägenhetsfastigheter En utvidgning av ägarlägenhetsreformen Ombildning av hyreslägenheter till ägarlägenheter Initiativ till ombildning Hyresgäster som vill få till stånd en ombildning Särskilda

2012-05-24

Kommittédirektiv 2012:46 kommittébeteckning: Ku 2011:06

Tilläggsdirektiv till kommittén om översyn av det statliga stödet till dagspressen Ku 2011:06 Innehåll Förlängd tid för en del av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2012 Förlängd tid för en del av uppdraget Regeringen beslutade den 15 december 2011 kommittédirektiv om översyn av det statliga stödet

2012-05-16

Kommittédirektiv 2012:45 kommittébeteckning: Ju 2011:10

Tilläggsdirektiv till EMR-utredningen Ju 2011:10 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 15 september 2011 kommittédirektiv om en utvärdering av reformen En modernare rättegång dir. 2011:79Utredningen har antagit namnet EMR-utredningen.

2012-05-16

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR12

Rapporter från utbildningsutskottet ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-95-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012 2011/12:RFR12 Förord Uppföljning och utvärdering av reformer och satsade resurser ger förutsättningar för välgrundade politiska beslut. Riksdagens utskott har en viktig uppgift att fylla på detta område.

2012-05-10

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR12 (pdf, 216 kB)

Kommittédirektiv 2012:43

Tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker Innehåll Sammanfattning Nuvarande bestämmelser Behovet av en översyn Uppdraget om tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt om tillsyn och ålderskontroll vid e-handel

2012-05-10

Kommittédirektiv 2012:41 kommittébeteckning: N 2011:06

Tilläggsdirektiv till utredningen Översyn av vissa frågor i minerallagen N 2011:06 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 3 maj 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 15 september 2011 om kommittédirektiv om översyn av vissa frågor i minerallagen 1991:45dir. 2011:73För

2012-05-03

Kommittédirektiv 2012:40

Översyn av bestämmelserna om disciplinansvar inom totalförsvaret Innehåll Sammanfattning Bakgrund Tidigare utredning Propositionen Soldatanställningar i Försvarsmakten Uppdraget att se över bestämmelserna om disciplinansvar inom totalförsvaret Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid

2012-05-03

Kommittédirektiv 2012:49 kommittébeteckning: U 2011:11

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor U 2011:11 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 3 november 2011 kommittédirektiv

2012-04-26

Kommittédirektiv 2012:42 kommittébeteckning: N 2011:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ratificering av den internationella Hong Kong-konventionen om säker och miljöriktig fartygsåtervinning N 2011:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 20 april 2011 kommittédirektiv

2012-04-26

Kommittédirektiv 2012:39

Nettodebitering av el och skattskyldighet för energiskatt på el Innehåll Sammanfattning Bakgrund Energiskatt på elektrisk kraft Den svenska energiskattelagstiftningen Mervärdesskatt Den svenska mervärdesskattelagen Uppdraget Skattskyldighet för elektrisk kraft Gemensamt för nettodebitering av el och skattskyldighet

2012-04-26

Kommittédirektiv 2012:38

En nationell samordnare mot våld i nära relationer Innehåll Utgångspunkter för arbetet mot våld i nära relationer Omfattning och karaktär av våld i nära relationer Insatser för att bekämpa våld i nära relationer Regeringens särskilda jämställdhetssatsning Behovet av en kraftsamling mot våld i nära relationer Uppdraget

2012-04-26

Kommittédirektiv 2012:37

Effektivare konkurrenstillsyn Innehåll Sammanfattning Bakgrund Tidsfrister för utredning av anmälda koncentrationer Uppdraget Kölappssystem inom eftergiftsprogrammet European Competition Networks modellprogram för eftergift och nedsättning Det svenska reglerna för eftergift och nedsättning Krav Förklaring om eftergift

2012-04-26

Kommittédirektiv 2012:35

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Analys och samordning av uppgiftskraven Teknisk lösning för ett effektivt uppgiftsutbyte m.m. Personuppgiftsbehandling Offentlighet och sekretess Uppgifter som samlas in för framställning av statistik Indikatorer

2012-04-26

Kommittédirektiv 2012:36

Barns säkerhet i förskolan Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behovet av en utredning Uppdraget att föreslå åtgärder för att förhindra olyckor och tillbud i förskolan Konsekvensbeskrivningar Uppdragets genomförande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 april 2012 Sammanfattning En särskild

2012-04-19