Dokument & lagar (14 träffar)

Riksdagsskrivelse 2012/13:289

Riksdagsskrivelse 2012/13:289 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU14 Etableringsförberedande insatser för asylsökande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-18

Riksdagsskrivelse 2012/13:289 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:277

Riksdagsskrivelse 2012/13:277 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU10 Metoder för bedömning av arbetsförmåga får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-13

Riksdagsskrivelse 2012/13:277 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:276

Riksdagsskrivelse 2012/13:276 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU9 Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-13

Riksdagsskrivelse 2012/13:276 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:275

Riksdagsskrivelse 2012/13:275 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU13 Genomförande av blåkortsdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-13

Riksdagsskrivelse 2012/13:275 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:274

Riksdagsskrivelse 2012/13:274 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU8 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-13

Riksdagsskrivelse 2012/13:274 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:265

Riksdagsskrivelse 2012/13:265 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU12 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:265 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:174

Riksdagsskrivelse 2012/13:174 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU6 Rehabilitering tillbaka till arbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 mars 2013 Jan Ertsborn Claes

2013-03-14

Riksdagsskrivelse 2012/13:174 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:165

Riksdagsskrivelse 2012/13:165 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU5 Nordisk konvention om social trygghet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 mars 2013 Per Westerberg Claes

2013-03-06

Riksdagsskrivelse 2012/13:165 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:114

Riksdagsskrivelse 2012/13:114 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-13

Riksdagsskrivelse 2012/13:114 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:100

Riksdagsskrivelse 2012/13:100 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU2 Utgiftsområde 8 Migration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-11

Riksdagsskrivelse 2012/13:100 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:79

Riksdagsskrivelse 2012/13:79 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU4 Vissa internationella socialavgiftsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:79 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:78

Riksdagsskrivelse 2012/13:78 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU3 Vissa frågor om underhållsstöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:78 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:2

Riksdagsskrivelse 2012/13:2 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU16 Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 september 2012 Per Westerberg Claes

2012-09-19

Riksdagsskrivelse 2012/13:2 (pdf, 83 kB)

Plan för socialförsäkringsutskottets fortsatta arbete med uppföljning och utvärdering, beslutad den 30 maj 2006 Socialförsäkringsutskottet beslutar årligen en plan för sitt arbete med uppföljning och utvärdering. Eftersom riksdagen under hösten tillsätter utskott för en ny valperioden får denna plan ses som en rekommendation

2006-06-01