Dokument & lagar (73 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2005/06:8

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM 2005-11-10 TID 09.30 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 7. 2 Yttrande från utrikesutskottet rörande regeringens skrivelse 2005/06:9 Anmäldes yttrande 2005/06:UU3y från utrikesutskottet rörande

2005-11-10

Lagutskottets protokoll 2005/06:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:5 DATUM 2005-11-10 TID kl. 09.30-10.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 8 november 2005. 2 Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. Föredras och behandlas proposition 2005/06:25 om följdändringar med anledning

2005-11-10

Näringsutskottets protokoll 2005/06:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:7 DATUM 2005-11-08 TID 11.00 12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 6. 2 Statliga bolag Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2004/05:120 med 2005 års redogörelse för företag med statligt ägande och Riksrevisionens

2005-11-08

Lagutskottets protokoll 2005/06:4

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:4 DATUM 2005-11-08 TID kl. 11.00-11.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 20 oktober 2005. 2 Fastställande av preliminär plan Behandlas fråga om fastställande av preliminär plan för lagutskottets sammanträden m.m. under

2005-11-08

Näringsutskottets protokoll 2005/06:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:6 DATUM 2005-10-27 TID 09.30 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 5. 2 Proposition 2005/06:27 om leveranssäkra elnät Verkställande direktörerna Bo Källstrand, Svensk Energi, Jan Samuelsson, Lunds Energi, och Sigvard Krantz,

2005-10-27

Näringsutskottets protokoll 2005/06:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:5 DATUM 2005-10-25 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 4. 2 Regeringens skrivelse 2005/06:9 rörande WTO:s Doharunda Enhetschef Maud Johansson, Forum Syd, samt handläggarna Tove Zetterström och Magnus Walan, Diakonia,

2005-10-25

Näringsutskottets protokoll 2005/06:4

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:4 DATUM 2005-10-20 TID 09.30 10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 3. 2 Statliga bolag Utskottet fortsatte behandlingen av motionsyrkanden angående beslut om styrelsenomineringar inom statliga bolag. Ärendet bordlades för

2005-10-20

Lagutskottets protokoll 2005/06:3

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:3 DATUM 2005-10-20 TID kl. 09.30-09.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 13 oktober 2005. 2 En kompletterande övergångsbestämmelse till försäkringsavtalslagen Fortsatt behandling av proposition 2004/05:174 om en kompletterande

2005-10-20

Näringsutskottets protokoll 2005/06:3

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:3 DATUM 2005-10-18 TID 11.00 12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 2. 2 Riksrevisionens granskning av regeringens förvaltning och styrning av sex statliga bolag Statssekreterare Sven-Eric Söder, expeditionschef Dag Ekman och

2005-10-18

Näringsutskottets protokoll 2005/06:2

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:2 DATUM 2005-10-13 TID 09.30 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 1. 2 Almi Företagspartner AB Verkställande direktör och koncernchef Göran Lundwall, finanschef Gert Eriksson, och affärsområdeschef Nya

2005-10-13

Lagutskottets protokoll 2005/06:2

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:2 DATUM 2005-10-13 TID kl. 09.30-10.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 11 oktober 2005. 2 EU-information om civilrättsliga frågor Statssekreteraren Dan Eliasson, hovrättsassessorn Anneli Skoglund, Enheten för immaterialrätt

2005-10-13

Lagutskottets protokoll 2005/06:1

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:1 DATUM 2005-10-11 TID kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Fastställande av preliminär plan Behandlas fråga om fastställande av preliminär plan över lagutskottets sammanträden m.m. hösten 2005. Utskottet beslutar fastställa den som bilaga 2 till protokollet fogade

2005-10-11

Näringsutskottets protokoll 2005/06:1

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:1 DATUM 2005-09-21 TID 10.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utveckling av nya bilmotorer och alternativa drivmedel Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om utveckling av nya bilmotorer och alternativa drivmedel. Utskottet fattade beslut i ärendet.

2005-09-21