Dokument & lagar (1 461 träffar)

Departementsserien 2020:21

ds 2020 21 Ds 2020:21 Swedens seventh national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management Swedens implementation of the obligations of the Joint Convention SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts

2020-10-26

Departementsserien 2020:21 (pdf, 15996 kB)

Departementsserien 2020:22

Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning Ds 2020:22 Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning Ds 2020:22 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress:

2020-10-12

Departementsserien 2020:22 (pdf, 2126 kB)

Departementsserien 2020:19

ds 2020 19 Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen Ds 2020:19 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar

2020-08-11

Departementsserien 2020:19 (pdf, 5638 kB)

Departementsserien 2020:17

Skärpt kontroll över explosiva varor Ds 2020:17 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

2020-07-08

Departementsserien 2020:17 (pdf, 571 kB)

Departementsserien 2020:16

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång Ds 2020:16 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-07-02

Departementsserien 2020:16 (pdf, 743 kB)

Departementsserien 2020:13

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll 3 1 Författningsförslag.5 1.1Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen 2010:18775 1.2Förslag till lag om ändring i lagen 2018:1653 om företagsnamn.9 1.3Förslag till lag om ändring i lagen 2018:1654 om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel 11

2020-06-26

Departementsserien 2020:13 (pdf, 427 kB)

Departementsserien 2020:15

Reglering av undersköterskeyrket kompetenskrav och övergångsbestämmelser Ds 2020:15 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar

2020-06-12

Departementsserien 2020:15 (pdf, 431 kB)

Departementsserien 2020:14

ds 2020 14 Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet Ds 2020:14 Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet Ds 2020:14 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-06-08

Departementsserien 2020:14 (pdf, 2868 kB)

Departementsserien 2020:12

Registrering av kontantkort, m.m. Ds 2020:12 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts

2020-06-02

Departementsserien 2020:12 (pdf, 1112 kB)

Departementsserien 2020:11

Förord Chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Morgan Johansson, beslutade den 9 maj 2019 att uppdra till f.d. lagmannen Stefan Strömberg att biträda departementet med att utreda vissa frågor på säkerhetsskyddsregleringens område Ju 2019:BUtredaren har till sitt förfogande haft en referensgrupp med representanter

2020-05-14

Departementsserien 2020:11 (pdf, 621 kB)

Departementsserien 2020:8

ds 2020 8 En ny växtskyddslag Ds 2020:8 En ny växtskyddslag Ds 2020:8 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar

2020-03-25

Departementsserien 2020:8 (pdf, 3740 kB)

Departementsserien 2020:7

Inkomstpensionstillägg Ds 2020:7 Inkomstpensionstillägg Ds 2020:7 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar

2020-03-13

Departementsserien 2020:7 (pdf, 1039 kB)

Departementsserien 2020:6

Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel Ds 2020:6 Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel Ds 2020:6 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-02-26

Departementsserien 2020:6 (pdf, 971 kB)

Departementsserien 2020:5

ds 2020 5 Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter Ds 2020:5 Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter Ds 2020:5 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice.

2020-02-17

Departementsserien 2020:5 (pdf, 3899 kB)

Departementsserien 2020:4

Klimatdeklaration för byggnader Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet Ds 2020:14 Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet Ds 2020:14 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-02-17

Departementsserien 2020:4 (pdf, 862 kB)

Departementsserien 2020:3

ds 2020 3 Konkurrensverkets befogenheter Ds 2020:3 Konkurrensverkets befogenheter Ds 2020:3 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-02-13

Departementsserien 2020:3 (pdf, 2919 kB)

Departementsserien 2020:2

Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer Ds 2020:2 Förord Justitie- och migrationsministern Morgan Johansson beslutade den 19 juni 2019 att ge kammarrättsrådet tillika vice ordföranden vid Kammarrätten i Stockholm Ingela Fridström i uppdrag att biträda Justitiedepartementet med att lämna

2020-01-31

Departementsserien 2020:2 (pdf, 1020 kB)

Departementsserien 2020:1

Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument Genomförande av non-cash-direktivet Ds 2020:1 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-01-17

Departementsserien 2020:1 (pdf, 1652 kB)

Departementsserien 2019:32

ds 2019 32 En departementspromemoria arbetas fram inom Regeringskansliet. Den publiceras i departementsserien, förkortad Ds. ISBN 978-91-38-25010-5 ISSN 0284-6012 2 del medicinteknik om förordningar EU:s till Anpassningar 2019:32 Ds Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik del 2 Ds 2019:32 Innehåll

2020-01-01

Departementsserien 2019:32 (pdf, 5654 kB)

Departementsserien 2019:86

Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning Ds 2019:33 Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning Ds 2019:33 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2019-12-23

Departementsserien 2019:86 (pdf, 836 kB)