Dokument & lagar (1 478 träffar)

Departementsserien 2021:6

Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering Ds 2021:6 Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering Ds 2021:6 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 reviderad 2009-05-02Information för dem som ska svara på remiss finns

2021-02-23

Departementsserien 2021:6 (pdf, 1125 kB)

Departementsserien 2021:5

Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information Ds 2021:5 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 reviderad 2009-05-02Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser. Omslag: Regeringskansliets

2021-02-11

Departementsserien 2021:5 (pdf, 1785 kB)

Departementsserien 2021:4

Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten ELA Ds 2021:4 Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten ELA Ds 2021:4 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen,

2021-01-27

Departementsserien 2021:4 (pdf, 1319 kB)

Departementsserien 2021:2

Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen Ds 2021:2 Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen Ds 2021:2 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 reviderad 2009-05-02Information för dem som ska svara på remiss finns

2021-01-15

Departementsserien 2021:2 (pdf, 359 kB)

Departementsserien 2021:1

Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet Ds 2021:1 Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet Ds 2021:1 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 reviderad 2009-05-02Information för dem som ska svara på remiss finns

2021-01-12

Departementsserien 2021:1 (pdf, 1054 kB)

Departementsserien 2020:30

ds 2020 30 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter Ds 2020:30 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress:

2021-01-01

Departementsserien 2020:30 (pdf, 3830 kB)

Departementsserien 2020:18

ds 2020 18 Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål Ds 2020:18 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2021-01-01

Departementsserien 2020:18 (pdf, 2075 kB)

Departementsserien 2020:10

ds 2020 10 Ny lag om källskatt på utdelning Ds 2020:10 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar av SOU och

2021-01-01

Departementsserien 2020:10 (pdf, 2571 kB)

Departementsserien 2020:9

Utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden Ds 2020:9 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

2021-01-01

Departementsserien 2020:9 (pdf, 2346 kB)

Departementsserien 2020:29

En utvecklad organisation för lokal statlig service slutredovisning Ds 2020:29 En utvecklad organisation för lokal statlig service slutredovisning Ds 2020:29 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2020-12-18

Departementsserien 2020:29 (pdf, 1602 kB)

Departementsserien 2020:28

UppdragRubrik om förhindrande avUnderbrottubrikkopplade till de stödåtgärder med Dsstatsfinansiella2020:XXoch samhällsekonomiska konsekvenser som vidtas med anledning av det nya coronaviruset Ds 2020:28 Uppdrag om förhindrande av brott kopplade till de stödåtgärdermed statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenser

2020-12-18

Departementsserien 2020:28 (pdf, 958 kB)

Departementsserien 2020:26

Bättre skydd för tekniska företagshemligheter Ds 2020:26 Bättre skydd för tekniska företagshemligheter Ds 2020:26 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-12-11

Departementsserien 2020:26 (pdf, 1124 kB)

Departementsserien 2020:27

Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna Ds 2020:27 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För

2020-12-10

Departementsserien 2020:27 (pdf, 786 kB)

Departementsserien 2020:25

Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program Ds 2020:25 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar

2020-11-12

Departementsserien 2020:25 (pdf, 747 kB)

Departementsserien 2020:24

Införandet av en familjevecka påbörjas familjedagspenning vid lov, studiedagar och utvecklingssamtal Ds 2020:24 Införandet av en familjevecka påbörjas familjedagspenning vid lov, studiedagar och utvecklingssamtal Ds 2020:24 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik,

2020-11-04

Departementsserien 2020:24 (pdf, 1202 kB)

Departementsserien 2020:23

En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål Ds 2020:23 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar

2020-11-03

Departementsserien 2020:23 (pdf, 946 kB)

Departementsserien 2020:20

Översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m. Ds 2020:20 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar av

2020-11-03

Departementsserien 2020:20 (pdf, 1087 kB)

Departementsserien 2020:21

ds 2020 21 Ds 2020:21 Swedens seventh national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management Swedens implementation of the obligations of the Joint Convention SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts

2020-10-26

Departementsserien 2020:21 (pdf, 15996 kB)

Departementsserien 2020:22

Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning Ds 2020:22 Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning Ds 2020:22 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress:

2020-10-12

Departementsserien 2020:22 (pdf, 2126 kB)

Departementsserien 2020:19

ds 2020 19 Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen Ds 2020:19 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar

2020-08-11

Departementsserien 2020:19 (pdf, 5638 kB)