Dokument & lagar (1 457 träffar)

Departementsserien 2020:16

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång Ds 2020:16 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-07-02

Departementsserien 2020:16 (pdf, 743 kB)

Departementsserien 2020:13

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll 3 1 Författningsförslag.5 1.1Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen 2010:18775 1.2Förslag till lag om ändring i lagen 2018:1653 om företagsnamn.9 1.3Förslag till lag om ändring i lagen 2018:1654 om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel 11

2020-06-26

Departementsserien 2020:13 (pdf, 427 kB)

Departementsserien 2020:15

Reglering av undersköterskeyrket kompetenskrav och övergångsbestämmelser Ds 2020:15 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar

2020-06-12

Departementsserien 2020:15 (pdf, 431 kB)

Departementsserien 2020:14

ds 2020 14 Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet Ds 2020:14 Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet Ds 2020:14 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-06-08

Departementsserien 2020:14 (pdf, 2868 kB)

Departementsserien 2020:12

Registrering av kontantkort, m.m. Ds 2020:12 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts

2020-06-02

Departementsserien 2020:12 (pdf, 1112 kB)

Departementsserien 2020:11

Förord Chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Morgan Johansson, beslutade den 9 maj 2019 att uppdra till f.d. lagmannen Stefan Strömberg att biträda departementet med att utreda vissa frågor på säkerhetsskyddsregleringens område Ju 2019:BUtredaren har till sitt förfogande haft en referensgrupp med representanter

2020-05-14

Departementsserien 2020:11 (pdf, 621 kB)

Departementsserien 2020:8

ds 2020 8 En ny växtskyddslag Ds 2020:8 En ny växtskyddslag Ds 2020:8 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar

2020-03-25

Departementsserien 2020:8 (pdf, 3740 kB)

Departementsserien 2020:7

Inkomstpensionstillägg Ds 2020:7 Inkomstpensionstillägg Ds 2020:7 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar

2020-03-13

Departementsserien 2020:7 (pdf, 1039 kB)

Departementsserien 2020:6

Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel Ds 2020:6 Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel Ds 2020:6 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-02-26

Departementsserien 2020:6 (pdf, 971 kB)

Departementsserien 2020:5

ds 2020 5 Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter Ds 2020:5 Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter Ds 2020:5 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice.

2020-02-17

Departementsserien 2020:5 (pdf, 3899 kB)

Departementsserien 2020:4

Klimatdeklaration för byggnader Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet Ds 2020:14 Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet Ds 2020:14 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-02-17

Departementsserien 2020:4 (pdf, 862 kB)

Departementsserien 2020:3

ds 2020 3 Konkurrensverkets befogenheter Ds 2020:3 Konkurrensverkets befogenheter Ds 2020:3 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-02-13

Departementsserien 2020:3 (pdf, 2919 kB)

Departementsserien 2020:2

Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer Ds 2020:2 Förord Justitie- och migrationsministern Morgan Johansson beslutade den 19 juni 2019 att ge kammarrättsrådet tillika vice ordföranden vid Kammarrätten i Stockholm Ingela Fridström i uppdrag att biträda Justitiedepartementet med att lämna

2020-01-31

Departementsserien 2020:2 (pdf, 1020 kB)

Departementsserien 2020:1

Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument Genomförande av non-cash-direktivet Ds 2020:1 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-01-17

Departementsserien 2020:1 (pdf, 1652 kB)

Departementsserien 2019:32

ds 2019 32 En departementspromemoria arbetas fram inom Regeringskansliet. Den publiceras i departementsserien, förkortad Ds. ISBN 978-91-38-25010-5 ISSN 0284-6012 2 del medicinteknik om förordningar EU:s till Anpassningar 2019:32 Ds Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik del 2 Ds 2019:32 Innehåll

2020-01-01

Departementsserien 2019:32 (pdf, 5654 kB)

Departementsserien 2019:86

Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning Ds 2019:33 Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning Ds 2019:33 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2019-12-23

Departementsserien 2019:86 (pdf, 836 kB)

Departementsserien 2019:31

ds 2019 31 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll 9 1 Promemorians lagförslag 11 1.1 Förslag till lag om ändring i konkurslagen 1987:67211 1.2Förslag till lag om ändring i lagen 1966:742 om hotell- och pensionatrörelse.89 1.3 Förslag till lag om ändring i passlagen 1978:30291 1.4 Förslag till lag om ändring

2019-12-19

Departementsserien 2019:31 (pdf, 3032 kB)

Departementsserien 2019:30

Vissa följdändringar med anledning av spellagen Ds 2019:30 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar av SOU

2019-12-19

Departementsserien 2019:30 (pdf, 355 kB)

Departementsserien 2019:29

Ändrade bestämmelser avseende särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning Ds 2019:29 Ändrade bestämmelser avseende särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning Ds 2019:29 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice.

2019-12-17

Departementsserien 2019:29 (pdf, 941 kB)

Departementsserien 2019:28

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande Ds 2019:28 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress:

2019-12-05

Departementsserien 2019:28 (pdf, 2067 kB)