Dokument & lagar (3 träffar)

Register 1897:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid riksdagen år 1897. A. Utlåtandets eller memorialets n:o. Ava: angående verkställighet af straff, hvarigenom aga blifvit ådömd och om införande af aga eller annat kroppsstraff som särskild straffart 57. Aktiebolag angående ändringar i lagen om aktiebolag 54.

1897-01-01

Register 1897:LU (pdf, 517 kB)

Register 1891:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1891. A Utlåtandets eller memorialets u:o Ackord:se Konkurslagen. Afgifter till pr ester skåpet:se Handelsbalken. Allmänna, byggnader: angående ändrade lagbestämmelser i fråga om byggnad och underhåll af kyrka med hvad dertill hörer, så

1891-01-01

Register 1891:LU (pdf, 468 kB)

Register 1889:LU

Register öfver Lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1889. A. Utlåtandets eller memorialets n:o Afvittringen i lappmarken: angående ändring i 8 af afvittringsstadgan för Vesterbottens och Norrbottens läns lappmarker den 30 maj 1873 23. Aktiebolag: angående bankaktiebolags konkurs 42. Arbetare:

1889-01-01

Register 1889:LU (pdf, 433 kB)