Dokument & lagar (29 träffar)

Register 1966

Tredje lagutskottets register vid 1966 års riksdag höstsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag höstsessionen A Affärstidslag: affärstidslag Arbetsmarknadsfrågor: se Nordiska rådet 55 A tomkraftanläggningar: se Riksdagens revisorer 52 B Bostadspolitik: se Hyreslagstiftning

1966-07-29

Register 1966 (pdf, 389 kB)

Register 1966

Statsutskottets register vid 1966 års riksdag höstsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag höstsessionen A Abonnentväxlar, motion om inrättande av interna sådana vid statens anläggningar ISO Allmänflygfälten, motioner om utbyggnaden av 132 Arkiv, folkrörelsernas, motioner

1966-01-01

Register 1966 (pdf, 356 kB)

Register 1966

Statsutskottets register vid 1966 års riksdag vårsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag vårsessionen A Abortförebyggande åtgärder, anslag till, jämte motioner.5:127 Abrahamsson, A. F.förre värnpliktige löjtnanten, motioner om viss ytterligare ersättning till.72 ADB-området,

1966-01-01

Register 1966 (pdf, 2461 kB)

Register 1966

Tredje lagutskottets register vid 1966 års riksdag vårsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag vårsessionen A Alcotest: se Vägtrafik 22 Avgasrenare: se Luftvård 24, 25 B Bostadspolitik: se Hyreslagstiftning 39 Bostadsrätt: angående prissättningen på bostadsrättslägenheter

1966-01-01

Register 1966 (pdf, 708 kB)

Register 1966

Andra lagutskottets register vid 1966 års riksdag höstsessionen 1 Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag höstsessionen A Allmän egenpension: se Tilläggspension 53 Allmän försäkring: se Grupplivförsäkring 62 Allmän försäkringskassa: angående revision av allmän försäkringskassa

1966-01-01

Register 1966 (pdf, 516 kB)

Register 1966

Andra lagutskottets register vid 1966 års riksdag vårsessionen 1 Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag vårsessionen A A bort förebyggande verksamhet: om abortförebyggande verksamhet.18 Alkoholister: se Mentalsjukvård 44 och 50 4 tkoholmissbrukare: se Mentalsjukvård 44 och 50

1966-01-01

Register 1966 (pdf, 979 kB)

Register 1966

Första lagutskottets register vid 1966 års riksdag höstsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag höstsessionen A Alkoholmissbruk i luftfart: se Nordiska rådet 42 Arbetspremie: se Skadestånd 38 B Barn se Vårdnadsmål 40 Barnpsykiatrisk undersökning: se Vårdnadsmål 40

1966-01-01

Register 1966 (pdf, 311 kB)

Register 1966

Första lagutskottets register vid 1966 års riksdag vårsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag vårsessionen A Ackordsförhandling utan konkurs: se God man 4 Administrativa utslag: skyldighet för förvaltningsmyndighet att motivera sina avgöranden 17 Adoption: ökning

1966-01-01

Register 1966 (pdf, 687 kB)

Register 1966

Konstitutionsutskottets register vid 1966 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1966 års riksdags höstsession Arvode, se:Ersättning 42 A B Bidrag till tryckning av valsedlar, se:Kommunala vallagen 43 E Ersättning, ändring i stadgan om ersättning för riksdagsmannauppdragets

1966-01-01

Register 1966 (pdf, 204 kB)

Register 1966

Konstitutionsutskottets register vid 1966 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1966 års riksdags vårsession1 A Administrativa uppgifter, förordnande för domare att fullgöra, se: Anmälan 33 Affärsföretag, se:Kommunal kompetens 6 Allmänna handlingar, angående ändring i lagen

1966-01-01

Register 1966 (pdf, 525 kB)

Register 1966

Jordbruksutskottets register vid 1966 års riksdag höstsessionen 1 Register till jordbruksutskottets utlåtanden vid 1966 års riksdag höstsessionen A Arbetarsmåbrukslån, motioner 19 B Brödsäd, kvalitetsbestämmelser, motioner.16 D Domänverkets markfond, motioner 24 Domänverkets skogsarbetare, kreditgaranti för lån

1966-01-01

Register 1966 (pdf, 160 kB)

Register 1966

Jordbruksutskottets register vid 1966 års riksdag vårsessionen 1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag vårsessionen A Allmän beredskapsstat.12 Alnarpsinstitutet, avlöningar m. m.1: 5761 Arrendenämnder.1: 145 1: 168 Avsättning av fisk, lån.1: 163 B Befordringssakkunniga,

1966-01-01

Register 1966 (pdf, 533 kB)

Register 1966

Bankoutskottets register vid 1966 års riksdag höstsessionen 1 Register till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag höstsessionen I. Riksdagen och dess verk Arbetsrum för riksdagens ledamöter 47 62 63 Bankoreglementet, ändring i.60 Bankoutskottets instruktion 61 Delegerade för riksdagens verk

1966-01-01

Register 1966 (pdf, 175 kB)

Register 1966

Bankoutskottets register vid 1966 års riksdag vårsessionen 1 Register till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag vårsessionen I. Riksdagen och dess verk Arbetarskyddslagen, uppdrag åt bankoutskottet i anledning av bestämmelse i 38 Arbetsrum för riksdagens ledamöter 41 Ansvarsfrihet riksbanksfullmäktige

1966-01-01

Register 1966 (pdf, 293 kB)

Register 1966

Bevillningsutskottets register vid 1966 års riksdag höstsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkanden vid 1966 års riksdag höstsessionen A Ackumulerad inkomst: Se Inkomstskatt B Bevillningsavgifter: ang. beskattning av här i riket bosatta utlänningar för inkomst av offentliga tillställningar 54 D

1966-01-01

Register 1966 (pdf, 228 kB)

Register 1966

Bevillningsutskottets register vid 1966 års riksdag vårsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkanden och memorial vid 1966 års riksdag vårsessionen A Ackumulerad inkomst Se Inkomstskatt Arvsskatt: ang. befrielse från arvsskatt för stiftelse eller sammanslutning som är befriad från gåvoskatt.j j ang.

1966-01-01

Register 1966 (pdf, 401 kB)

Register 1966

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1966 års riksdag liöstsessioncn 1 Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag höstsessionen H Handikappade, vård av och sysselsättning för.Se även Körkortsutbildning etc. K Körkortsutbildning av rörelsehåmmade.S Samarbetsorgan, se

1966-01-01

Register 1966 (pdf, 136 kB)

Register 1966

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1966 års riksdag vårsessionen 1 Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag vårsessionen A Abonnemang på tidningar och tidskrifter.22 Allmänna kommunikationsmedel, se Glesbygdernas etc. Anställdas inflytande inom offentlig verksamhet

1966-01-01

Register 1966 (pdf, 223 kB)

Register 1891

1 Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1891 afgifna utlåtanden. A. N:o Arbetstiden, utredning i fråga om ordnande af förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare beträffande reglering af.22 E Elektriska ledningar, rörande sättet för byggande af statens 3 Elg, ytterligare

1891-01-01

Register 1891 (pdf, 267 kB)

Register 1891

1 Reg ister öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1891 afgifna utlåtanden. B N:o, Barn, födda uti äktenskap mellan olika trosbekännare, förebyggande af samvetstvång från vigselförrättares eller själasörjares sida med hänsyn till den lära, hvari sådana skola uppfostras 12. E. Blg,

1891-01-01

Register 1891 (pdf, 252 kB)
Paginering