Dokument & lagar (3 träffar)

Register 1966:Ku - höst

Konstitutionsutskottets register vid 1966 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1966 års riksdags höstsession Arvode, se:Ersättning 42 A B Bidrag till tryckning av valsedlar, se:Kommunala vallagen 43 E Ersättning, ändring i stadgan om ersättning för riksdagsmannauppdragets

1966-01-01

Register 1966:Ku - höst (pdf, 204 kB)

Register 1966:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1966 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1966 års riksdags vårsession1 A Administrativa uppgifter, förordnande för domare att fullgöra, se: Anmälan 33 Affärsföretag, se:Kommunal kompetens 6 Allmänna handlingar, angående ändring i lagen

1966-01-01

Register 1966:Ku (pdf, 525 kB)

Register 1891:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1891 års lagtima riksdag. N:o Memorialets eller utlåtandets rubrik. Datum. Dess behandling bos Anmärkningar. 1891. Första Kammaren. Andra Kammaren. Med uppgift å hvilande 23 febr. förslag till ändringar i grundlagarl:o. Om ändring af 23 riksdagsordningen.

1891-01-01

Register 1891:Ku (pdf, 536 kB)