Dokument & lagar (44 träffar)

Register 1966:L3u - höst

Tredje lagutskottets register vid 1966 års riksdag höstsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag höstsessionen A Affärstidslag: affärstidslag Arbetsmarknadsfrågor: se Nordiska rådet 55 A tomkraftanläggningar: se Riksdagens revisorer 52 B Bostadspolitik: se Hyreslagstiftning

1966-07-29

Register 1966:L3u - höst (pdf, 389 kB)

Framställning / redogörelse 1966:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den år 1965 av dem verkställda granskningen av ST ÅT SV E RKET DEL I REVISORERNAS UTTALANDEN ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG STOCKHOLK 1963 Innehållsförteckning Riksdagens revisorers skrivelse.5 Justitiedepartementet 1 Den statliga revisionens konstitutionella ställning

1966-01-18

Framställning / redogörelse 1966:SV (pdf, 18013 kB)

Framställning / redogörelse 1966:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal 1 Kungl. Maj:ts tal på Rikssalen vid riksdagens öppnande den 11 januari 1966 Svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk Jag hälsar Eder välkomna till Edert ansvarsfulla arbete. Under år 1965 hava Jag och Min familj lidit svåra personliga förluster i det att Hennes Majestät Drottningen,

1966-01-11

Framställning / redogörelse 1966:Kmtal (pdf, 178 kB)

Framställning / redogörelse 1966:Mo

MILITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN VID RIKSDAGEN ÅR 1966 STOCKHOLM 1966 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG Idi I iii. V r f vi c i j i f i r i K j i j j d/Hj H I S Innehållsförteckning Allmän redogörelse för imlitieombudsmansämbetets förvaltning 3 Redogörelse för åtal och åtgärder för disciplinär bestraffning

1966-01-10

Framställning / redogörelse 1966:Mo (pdf, 14329 kB)

Register 1966:Su - höst

Statsutskottets register vid 1966 års riksdag höstsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag höstsessionen A Abonnentväxlar, motion om inrättande av interna sådana vid statens anläggningar ISO Allmänflygfälten, motioner om utbyggnaden av 132 Arkiv, folkrörelsernas, motioner

1966-01-01

Register 1966:Su - höst (pdf, 356 kB)

Register 1966:Su

Statsutskottets register vid 1966 års riksdag vårsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag vårsessionen A Abortförebyggande åtgärder, anslag till, jämte motioner.5:127 Abrahamsson, A. F.förre värnpliktige löjtnanten, motioner om viss ytterligare ersättning till.72 ADB-området,

1966-01-01

Register 1966:Su (pdf, 2461 kB)

Register 1966:L3u

Tredje lagutskottets register vid 1966 års riksdag vårsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag vårsessionen A Alcotest: se Vägtrafik 22 Avgasrenare: se Luftvård 24, 25 B Bostadspolitik: se Hyreslagstiftning 39 Bostadsrätt: angående prissättningen på bostadsrättslägenheter

1966-01-01

Register 1966:L3u (pdf, 708 kB)

Register 1966:L2u - höst

Andra lagutskottets register vid 1966 års riksdag höstsessionen 1 Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag höstsessionen A Allmän egenpension: se Tilläggspension 53 Allmän försäkring: se Grupplivförsäkring 62 Allmän försäkringskassa: angående revision av allmän försäkringskassa

1966-01-01

Register 1966:L2u - höst (pdf, 516 kB)

Register 1966:L2u

Andra lagutskottets register vid 1966 års riksdag vårsessionen 1 Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag vårsessionen A A bort förebyggande verksamhet: om abortförebyggande verksamhet.18 Alkoholister: se Mentalsjukvård 44 och 50 4 tkoholmissbrukare: se Mentalsjukvård 44 och 50

1966-01-01

Register 1966:L2u (pdf, 979 kB)

Register 1966:L1u - höst

Första lagutskottets register vid 1966 års riksdag höstsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag höstsessionen A Alkoholmissbruk i luftfart: se Nordiska rådet 42 Arbetspremie: se Skadestånd 38 B Barn se Vårdnadsmål 40 Barnpsykiatrisk undersökning: se Vårdnadsmål 40

1966-01-01

Register 1966:L1u - höst (pdf, 311 kB)

Register 1966:L1u

Första lagutskottets register vid 1966 års riksdag vårsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag vårsessionen A Ackordsförhandling utan konkurs: se God man 4 Administrativa utslag: skyldighet för förvaltningsmyndighet att motivera sina avgöranden 17 Adoption: ökning

1966-01-01

Register 1966:L1u (pdf, 687 kB)

Register 1966:Ku - höst

Konstitutionsutskottets register vid 1966 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1966 års riksdags höstsession Arvode, se:Ersättning 42 A B Bidrag till tryckning av valsedlar, se:Kommunala vallagen 43 E Ersättning, ändring i stadgan om ersättning för riksdagsmannauppdragets

1966-01-01

Register 1966:Ku - höst (pdf, 204 kB)

Register 1966:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1966 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1966 års riksdags vårsession1 A Administrativa uppgifter, förordnande för domare att fullgöra, se: Anmälan 33 Affärsföretag, se:Kommunal kompetens 6 Allmänna handlingar, angående ändring i lagen

1966-01-01

Register 1966:Ku (pdf, 525 kB)

Register 1966:Ju - höst

Jordbruksutskottets register vid 1966 års riksdag höstsessionen 1 Register till jordbruksutskottets utlåtanden vid 1966 års riksdag höstsessionen A Arbetarsmåbrukslån, motioner 19 B Brödsäd, kvalitetsbestämmelser, motioner.16 D Domänverkets markfond, motioner 24 Domänverkets skogsarbetare, kreditgaranti för lån

1966-01-01

Register 1966:Ju - höst (pdf, 160 kB)

Register 1966:Ju

Jordbruksutskottets register vid 1966 års riksdag vårsessionen 1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag vårsessionen A Allmän beredskapsstat.12 Alnarpsinstitutet, avlöningar m. m.1: 5761 Arrendenämnder.1: 145 1: 168 Avsättning av fisk, lån.1: 163 B Befordringssakkunniga,

1966-01-01

Register 1966:Ju (pdf, 533 kB)

Register 1966:Bu - höst

Bankoutskottets register vid 1966 års riksdag höstsessionen 1 Register till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag höstsessionen I. Riksdagen och dess verk Arbetsrum för riksdagens ledamöter 47 62 63 Bankoreglementet, ändring i.60 Bankoutskottets instruktion 61 Delegerade för riksdagens verk

1966-01-01

Register 1966:Bu - höst (pdf, 175 kB)

Register 1966:Bu

Bankoutskottets register vid 1966 års riksdag vårsessionen 1 Register till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag vårsessionen I. Riksdagen och dess verk Arbetarskyddslagen, uppdrag åt bankoutskottet i anledning av bestämmelse i 38 Arbetsrum för riksdagens ledamöter 41 Ansvarsfrihet riksbanksfullmäktige

1966-01-01

Register 1966:Bu (pdf, 293 kB)

Register 1966:Bevu - höst

Bevillningsutskottets register vid 1966 års riksdag höstsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkanden vid 1966 års riksdag höstsessionen A Ackumulerad inkomst: Se Inkomstskatt B Bevillningsavgifter: ang. beskattning av här i riket bosatta utlänningar för inkomst av offentliga tillställningar 54 D

1966-01-01

Register 1966:Bevu - höst (pdf, 228 kB)

Register 1966:Bevu

Bevillningsutskottets register vid 1966 års riksdag vårsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkanden och memorial vid 1966 års riksdag vårsessionen A Ackumulerad inkomst Se Inkomstskatt Arvsskatt: ang. befrielse från arvsskatt för stiftelse eller sammanslutning som är befriad från gåvoskatt.j j ang.

1966-01-01

Register 1966:Bevu (pdf, 401 kB)

Register 1966:Abu - höst

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1966 års riksdag liöstsessioncn 1 Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden och memorial vid 1966 års riksdag höstsessionen H Handikappade, vård av och sysselsättning för.Se även Körkortsutbildning etc. K Körkortsutbildning av rörelsehåmmade.S Samarbetsorgan, se

1966-01-01

Register 1966:Abu - höst (pdf, 136 kB)
Paginering