Dokument & lagar (2 067 träffar)

Motion 1966:985 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 985 år 1966 Nr 985 Av herr Adamsson m. fl.angående vissa ändringar i kammarens ordningsstadga. Lika lydande med motion nr 810 i Första kammaren Stockholm den 12 december 1966 Erik Adamsson s Bertil von Friesen fp Erik Magnusson h Karl Boo ep i Tumhult Bihang till riksdagens protokoll 1966. U samt. Nr 985 Alfa Baktryckeri AB, Sthim

1966-12-12

Motion 1966:985 Andra kammaren - höst (pdf, 116 kB)

Motion 1966:810 Första kammaren - höst

Motioner i Första kammaren, nr 810 år 1966 Nr 810 Av herr Pettersson, Georg, m. fl.angående vissa ändringar i kammarens ordningsstadga. Lika lydande med motion nr 985 i Andra kammaren Konstitutionsutskottet har i sitt memorial nr 45 framlagt vissa förslag till ändringar i riksdagsstadgan. Utskottet framhåller att vissa

1966-12-12

Motion 1966:810 Första kammaren - höst (pdf, 132 kB)

Motion 1966:984 Andra kammaren - höst

2 Motioner i Andra kammaren, nr 984 år 1966 Nr 984 Av herr Jonasson m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 161, angående slaktdjursavgifter, m. in. Lika lydande med motion nr 809 i Första kammaren Enligt en nu upprättad prognos beräknas ett underskott av cirka 67 milj. kronor uppstå i Föreningen Svensk kötthandels

1966-12-06

Motion 1966:984 Andra kammaren - höst (pdf, 270 kB)

Motion 1966:983 Andra kammaren - höst

Nr 98398i Motioner i Andra kammaren, nr 983 år 1966 1 Nr 983 Av herr Hedin m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 160, med förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1942 nr 429 om hyresreglering m.m.m.m. Lika lydande med motion nr 808 i Första kammaren Stockholm den 6 december 1966

1966-12-06

Motion 1966:983 Andra kammaren - höst (pdf, 115 kB)

Motion 1966:809 Första kammaren - höst

Motioner i Första kammaren, nr 809 år 1966 3 Nr 809 Av herr Eskilsson m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 161, angående slaktdjur savgifter, to. to. Lika lydande med motion nr 984 i Andra kammaren Stockholm den 6 december 1966 Carl Eskilsson h Karl-Erik Eriksson fp Ivan Svanström ep Alfa Boktryckeri AB, Sthlm

1966-12-06

Motion 1966:809 Första kammaren - höst (pdf, 115 kB)

Motion 1966:808 Första kammaren - höst

Nr 808809 Motioner i Första kammaren, nr 808 år 196G 1 Nr 808 Av herr Schött m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 160, med förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 191f2 nr J29 om hyresreglering m. m.m. m. Lika lydande med motion nr 983 i Andra kammaren Under vårriksdagen beslöts

1966-12-06

Motion 1966:808 Första kammaren - höst (pdf, 172 kB)

Motion 1966:982 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 982 år 1986 Nr 982 Av herrar Johansson i öckerö och Levin, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 15, med förslag till lag om ändring i sjölagen m. m. Kungl. Maj:ts proposition nr 145 år 1966 med förslag till lag om ändring i sjölagen m. m. innehåller i sjölagsförslagets 70 och 301

1966-12-01

Motion 1966:982 Andra kammaren - höst (pdf, 122 kB)

Motion 1966:981 Andra kammaren - höst

6 Motioner i Andra kammaren, nr 981 år 1966 Nr 981 Av herr Regnéll m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 158, med förslag till lag angående ändrad lydelse av punkterna 1 och 2 i bestämmelserna om införande av lagen den 29 juli 1966 nr 453 om vad som är fast egendom, m. m. Lika lydande med motion nr 807

1966-11-29

Motion 1966:981 Andra kammaren - höst (pdf, 117 kB)

Motion 1966:980 Andra kammaren - höst

Nr 980981 Motioner i Andra kammaren, nr 980 år 1966 1 Nr 980 Av fru Gärde Widemar och herr Hamrin i Jönköping, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition nr 156, med förslag till radioansvarighetslag. Lika lydande med motion nr 805 i Första kammaren I proposition nr 156 framlägges förslag till radioansvarighetslag.

1966-11-29

Motion 1966:980 Andra kammaren - höst (pdf, 308 kB)

Motion 1966:979 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 979 år 1966 15 Nr 979 Av herrar Björkman och Nordgren, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition nr 156, med förslag till radioansvarighetslag. Lika lydande med motion nr 806 i Första kammaren Stockholm den 29 november 1966 Folke Björkman h Hans Nordgren h

1966-11-29

Motion 1966:979 Andra kammaren - höst (pdf, 100 kB)

Motion 1966:978 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 078 år 1066 11 Nr 978 Av herr Tobé m. fl.i anledning av Kungl. Maj.ts proposition nr 152, om vissa intrång i Stora Sjöfallets nationalpark. Lika lydande med motion nr 803 i Första kammaren I proposition nr 152 föreslås att medgivande lämnas till intrång i Stora Sjöfallets nationalpark

1966-11-29

Motion 1966:978 Andra kammaren - höst (pdf, 265 kB)

Motion 1966:976 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 97i år 1966 7 Nr 976 Av herr Larsson i Umeå m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 151, med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 nr 370Lika lydande med motion nr 801 i Första kammaren Stockholm den 29 november 1966 Sigvard Larsson fp Fritz Börjesson ep M. Berglund fp i

1966-11-29

Motion 1966:976 Andra kammaren - höst (pdf, 99 kB)

Motion 1966:975 Andra kammaren - höst

Nr 975979 Motioner i Andra kammaren, nr 975 år 1966 1 Nr 975 Av herr Björkman m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 151, med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 nr 370Lika lydande med motion nr 802 i Första kammaren Som bekant beskattas för närvarande i flertalet fall

1966-11-29

Motion 1966:975 Andra kammaren - höst (pdf, 350 kB)

Motion 1966:807 Första kammaren - höst

14 Motioner i Första kammaren, nr 806807 år 1966 C. att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj t göra framställning om att förslag måtte utarbetas om lagbestämmelser om ekonomiskt förtal. Stockholm den 29 november 1966 Gösta Jacobsson h Nr 807 Av herrar Blomquist och Dahlén, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition

1966-11-29

Motion 1966:807 Första kammaren - höst (pdf, 112 kB)

Motion 1966:806 Första kammaren - höst

12 Motioner i Första kammaren, nr 806 år 1966 Nr 806 Av herr Jacobsson, Gösta, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 156, med förslag till radioansvarighetslag. Lika lydande med motion nr 979 i Andra kammaren I proposition nr 156 har Kungl. Maj t framlagt förslag till radioansvarighetslag. Enligt denna skall bl.

1966-11-29

Motion 1966:806 Första kammaren - höst (pdf, 212 kB)

Motion 1966:805 Första kammaren - höst

Motioner i Första kammaren, nr 805 år 1966 11 Nr 805 Av herr Ernulf m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 156, med förslag till radioansvarighetslag. Lika lydande med motion nr 980 i Andra kammaren Stockholm den 29 november 1966 Gudmund Ernulf fp Bo Skärman fp Karl-Erilc Eriksson fp Per Hilding fp

1966-11-29

Motion 1966:805 Första kammaren - höst (pdf, 96 kB)

Motion 1966:804 Första kammaren - höst

Motioner i Första kammaren, nr 80/år 1966 9 Nr 804 Av herrar Alexanderson och Nyman, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 155, med förslag till lag om ändring av vissa underhållsbidrag. I proposition nr 155 framläggs förslag till lag om ändring av vissa underhållsbidrag. Lagförslaget innebär i korthet att familjerättsliga

1966-11-29

Motion 1966:804 Första kammaren - höst (pdf, 189 kB)

Motion 1966:803 Första kammaren - höst

8 Motioner i Första kammaren, nr 802SOS år 1966 Nr 802 Av herr Åkerlund m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 151, med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 nr 370Lika lydande med motion nr 975 i Andra kammaren Stockholm den 29 november 1966 Henrik Åkerlund h Gustaf Henry

1966-11-29

Motion 1966:803 Första kammaren - höst (pdf, 127 kB)

Motion 1966:802 Första kammaren - höst

8 Motioner i Första kammaren, nr 802SOS år 1966 Nr 802 Av herr Åkerlund m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 151, med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 nr 370Lika lydande med motion nr 975 i Andra kammaren Stockholm den 29 november 1966 Henrik Åkerlund h Gustaf Henry

1966-11-29

Motion 1966:802 Första kammaren - höst (pdf, 135 kB)

Motion 1966:801 Första kammaren - höst

Motioner i Första kammaren, nr 801 år 1066 5 Nr 801 Av herr Sundin m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 151, med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 nr 370Lika lydande med motion nr 976 i Andra kammaren Frågan om skärpt skatt på s. k. lyxvillor aktualiserades i propositionen

1966-11-29

Motion 1966:801 Första kammaren - höst (pdf, 210 kB)