Dokument & lagar (258 träffar)

Proposition 1966:161 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 161 år 1966 1 Nr 161 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående slakt djurs avgifter, m. m.given Stockholms slott den 18 november 1966. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag, föreslå riksdagen att

1966-11-18

Proposition 1966:161 - höst (pdf, 423 kB)

Proposition 1966:160 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 160 år 1966 1 Nr 160 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1942 nr 429 om hyresreglering m. m.m. in.given Stockholm slott den 11 november 1966. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll

1966-11-11

Proposition 1966:160 - höst (pdf, 403 kB)

Proposition 1966:159 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1966 1 Nr 159 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 kap. 4 och 5 luftfartslagen den 6 juni 1957 nr 297in. m.given Stockholms slott den 11 november 1966. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl.

1966-11-11

Proposition 1966:159 - höst (pdf, 2544 kB)

Proposition 1966:158 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 158 år 1966 1 Nr 158 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändrad lydelse av punkterna 1 och 2 i bestämmelserna om införande av lagen den 29 juli 1966 nr 453 om vad som är fast egendom, m.m.given Stockholms slott den 11 november 1966. Under åberopande av

1966-11-11

Proposition 1966:158 - höst (pdf, 593 kB)

Proposition 1966:157 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 157 år 1966 1 Nr 157 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändrad Igdelse av 2 16:o och 17:o lagen den 26 maj 1909 nr 38 s. 3 om Kungl. Maj.ts regeringsrätt given Stockholms slott den 11 november 1966. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet

1966-11-11

Proposition 1966:157 - höst (pdf, 351 kB)

Proposition 1966:156 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 156 år 1966 1 Nr 156 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till radioansvarighetslag given Stockholms slott den 11 november 1966. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj t härmed föreslå riksdagen att anta härvid fogade förslag

1966-11-11

Proposition 1966:156 - höst (pdf, 3691 kB)

Proposition 1966:155 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 155 år 1966 1 Nr 155 Kungl Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vissa underhållsbidrag given Stockholms slott den 11 november 1966. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj t härmed föreslå riksdagen att antaga

1966-11-11

Proposition 1966:155 - höst (pdf, 1496 kB)

Proposition 1966:154 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 15i år 1966 1 Nr 154 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändring i lagen den 19 juni 1919 nr 426 om flottning i allmän flottled given Stockholms slott den 11 november 1966. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl.

1966-11-11

Proposition 1966:154 - höst (pdf, 716 kB)

Proposition 1966:162 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 162 år 1966 1 Nr 162 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändring i tulltaxan den 12 september 1958 nr 475given Stockholms slott den 4 november 1966. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1966-11-04

Proposition 1966:162 - höst (pdf, 350 kB)

Proposition 1966:153 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 153 år 1966 1 Nr 153 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om skyldighet för kommun att bidraga till pensionskostnad för personal som övergått till statstjänst given Stockholms slott den 4 november 1966. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag

1966-11-04

Proposition 1966:153 - höst (pdf, 618 kB)

Proposition 1966:152 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 152 år 1966 1 Nr 152 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen om vissa intrång i Stora Sjöfallets nationalpark given Stockholms slott den i november 1966. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag, föreslå riksdagen

1966-11-04

Proposition 1966:152 - höst (pdf, 620 kB)

Proposition 1966:151 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 151 år 1966 1 Nr 151 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 nr 370given Stockholms slott den 4 november 1966. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1966-11-04

Proposition 1966:151 - höst (pdf, 3084 kB)

Proposition 1966:150 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1966 1 Nr 150 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående utgifter på tillläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1966/67 given Stockholms slott den 4 november 1966. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet för denna dag, föreslå

1966-11-04

Proposition 1966:150 - höst (pdf, 1902 kB)

Proposition 1966:149 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 1i 9 dr 1966 1 Nr 149 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till radiolag given Stockholms slott den 28 oktober 1966. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj t härmed föreslå riksdagen att antaga härvid fogade förslag till radiolag.

1966-10-28

Proposition 1966:149 - höst (pdf, 2164 kB)

Proposition 1966:148 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966 1 Nr 148 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier, m. m.given Stockholms slott den 28 oktober 1966. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj t härmed föreslå

1966-10-28

Proposition 1966:148 - höst (pdf, 4429 kB)

Proposition 1966:146 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1966 1 Nr 146 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om erkännande och verkställighet av skiljedomar i vissa internationella investeringstvister, m. m.given Stockholms slott den 28 oktober 1966. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll

1966-10-28

Proposition 1966:146 - höst (pdf, 2331 kB)

Proposition 1966:144 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 144 år 1966 1 Nr 144 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till affärstidslag given Stockholms slott den 28 oktober 1966. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj t härmed föreslå riksdagen att antaga härvid fogade förslag till

1966-10-28

Proposition 1966:144 - höst (pdf, 3740 kB)

Proposition 1966:143 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 143 år 1966 1 Nr 143 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående höjning av vissa postavgifter given Stockholms slott den 28 oktober 1966. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över kommunikationsärenden för denna dag, föreslå riksdagen

1966-10-28

Proposition 1966:143 - höst (pdf, 426 kB)

Proposition 1966:142 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr Ii2 år 1966 1 Nr 142 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående godkännande av avtal mellan Sverige och Filippinerna för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet given Stockholms slott den 28 oktober 1966. Under

1966-10-28

Proposition 1966:142 - höst (pdf, 1734 kB)

Proposition 1966:140 - höst

Kungl. Maj. ts proposition nr HO år 1966 1 Nr 140 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande av tilläggsavtal till avtalet mellan Sverige och Spanien för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

1966-10-28

Proposition 1966:140 - höst (pdf, 735 kB)