Dokument & lagar (290 träffar)

Riksdagens protokoll 1966:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 39 ANDRA KAMMAREN 1966 1429 december Debatter m. m. Onsdagen den 14 december fm. Sid. Rundradions fortsatta verksamhet m. m.4 Onsdagen den 14 december em. Rundradions fortsatta verksamhet in. m. forts.90 Torsdagen den 15 december Svar på frågor av: herr Björkman ang. fördelningen av kommunalskatteavdraget

1966-12-29

Riksdagens protokoll 1966:39 (pdf, 10751 kB)

Riksdagens protokoll 1966:39

M39 FÖRSTA KAMMAREN 1966 1415 december Debatter m. m. Onsdagen den 14 december Sid. Rundradions fortsatta verksamhet, m. m.3 Förslag till radiolag 83 Förslag till radioansvarighetslag.86 Fortsatt giltighet för lagstiftningen om hyresreglering.89 Yissa intrång i Stora Sjöfallets nationalpark 92 Slaktdjursavgifter,

1966-12-15

Riksdagens protokoll 1966:39 (pdf, 7446 kB)

Riksdagens protokoll 1966:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 38 FÖRSTA KAMMAREN 1966 1213 december Debatter m. m. Måndagen den 12 december Sid. Svar på interpellationer: av herr Andersson, Torsten, ang. en översiktlig planering i kommuner och län 3 av fröken Ranmark ang. principerna för fördelning av bostads byggnadskvot inom kommunblock 15 av

1966-12-13

Riksdagens protokoll 1966:38 (pdf, 5854 kB)

Riksdagens protokoll 1966:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 38 ANDRA KAMMAREN 1966 1213 december Debatter in. m. Måndagen den 12 december Sid. Svar på interpellationer av: herr Hector ang. fångvården.5 herr Vigelsbo ang. donatorers rätt att utse styrelseledamöter i vissa fall.8 herr Hamrin i Jönköping ang. väntetiden för rättspsykiatrisk undersökning.

1966-12-13

Riksdagens protokoll 1966:38 (pdf, 10315 kB)

Riksdagens protokoll 1966:37

Nr 37 ANDRA KAMMAREN 89 december Debatter m. m. Torsdagen den 8 december Sid Meddelande ang. dagens frågestund.4 Svar på frågor av: herr Hector ang. beställningar hos svenska företag föranledda av annat lands krigsdeltagande.4 herr Jonasson ang. förslag om restitution av skatt på bensin för motorsågar.5 herr Holmberg

1966-12-09

Riksdagens protokoll 1966:37 (pdf, 7845 kB)

Riksdagens protokoll 1966:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 37 FÖRSTA KAMMAREN 1966 89 december Debatter m. m. Torsdagen den 8 december Sid. Svar på enkla frågor: av herr Hiibinette om resebidrag till anhörig vid värnpliktigs sjukdom 3 av herr Werner ang. rekryteringen av utländsk arbetskraft till Sverige 5 av fru Segerstedt Wiberg ang. remissförfarandet

1966-12-07

Riksdagens protokoll 1966:37 (pdf, 1700 kB)

Riksdagens protokoll 1966:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 36 ANDRA KAMMAREN 1966 67 december Debatter m. m. Tisdagen den 6 december Sid. Svar på interpellationer av: herr Oskarson ang. möjlighet för värnpliktsavgångna underofficerare att vinna anställning i reserven.4 herr Tobé ang. beaktande av naturvårdsintresset vid avvägningar rörande den

1966-12-06

Riksdagens protokoll 1966:36 (pdf, 5578 kB)

Riksdagens protokoll 1966:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 35 FÖRSTA KAMMAREN 1966 29 november2 december Debatter m. m. Tisdagen den 29 november Sid. Svar på interpellationer: av herr Adolfsson ang. lägre ränta och av herr Sundin om åtgärder mot prisstegringarna 5 av herr Nyman ang. de statliga myndigheternas rationaliserings åtgärder 15 av

1966-11-29

Riksdagens protokoll 1966:35 (pdf, 7058 kB)

Riksdagens protokoll 1966:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 35 ANDRA KAMMAREN 1966 29 november2 december Debatter m. m. Tisdagen den 29 november Sid. Interpellationer av: herr Persson i Heden ang. bestämmelserna om bostadsbidrag för ensamstående vid den första värnpliktstjänstgöringen.5 fru Eriksson i Stockholm ang. statlig upplysningsverksamhet

1966-11-29

Riksdagens protokoll 1966:35 (pdf, 6423 kB)

Riksdagens protokoll 1966:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 34 ANDRA KAMMAREN 1966 2225 november Debatter m. m. Tisdagen den 22 november Sid. Svar på interpellationer av: herr Grebäck ang. omorganisationen av den statliga och statsunder stödda verksamheten på jordbrukets och trädgårdsnäringens område. 5 herr Jonsson ang. förbättrade pensionsförmåner

1966-11-25

Riksdagens protokoll 1966:34 (pdf, 7448 kB)

Riksdagens protokoll 1966:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 34 FÖRSTA KAMMAREN 1966 2225 november Debatter m. m. Tisdagen den 22 november Sid. Svar på interpellation av herr Nyman ang. den ekonomiska forskningen 3 Interpellation av herr Nilsson, Ferdinand, om beskattning av vissa utlandsresor 6 Onsdagen den 23 november Riksdagens personalorganisation

1966-11-22

Riksdagens protokoll 1966:34 (pdf, 3749 kB)

Riksdagens protokoll 1966:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 33 ANDRA KAMMAREN 1966 1518 november Debatter m. m. Tisdagen den 15 november Sid. Svar på interpellationer av: herr Larsson i Borrby ang. tidpunkten för avskaffande av systemet med censorer i studentexamen.5 herr Rimmerfors ang. statsbidrag till Sveriges dövas riksförbunds tidning och herr

1966-11-18

Riksdagens protokoll 1966:33 (pdf, 5849 kB)

Riksdagens protokoll 1966:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 33 FÖRSTA KAMMAREN 1966 1518 november Debatter m. m. Onsdagen den 16 november Sid. Ersättningen för fullgörande av riksdagsmannauppdrag 5 Ränta å restituerad skatt 7 Kreditförsörjningen till kommuner i storstadsområdena 11 Om vissa åtgärder mot ökad brottslighet 33 Behandlingen av narkotikamissbrukare

1966-11-17

Riksdagens protokoll 1966:33 (pdf, 3215 kB)

Riksdagens protokoll 1966:32

Nr 32 FÖRSTA KAMMAREN 811 november Debatter m. m. Onsdagen den 9 november Svar på interpellation av herr Persson, Fritz, om bostadssubventionerna Om utredning rörande permutation Om spridning av veckoledigheten Interpellation av herr Hubinette ang. särskilda åtgärder för handikappade i samband med övergången till

1966-11-08

Riksdagens protokoll 1966:32 (pdf, 1350 kB)

Riksdagens protokoll 1966:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 31 ANDRA KAMMAREN 1966 24 november Debatter m. in. Onsdagen den 2 november fm. Sid. Meddelande om betänkande ang. riksdagens personalorganisation.3 Meddelande om program i engelsk TV från den svenska riksdagen.3 Svar på frågor av herr Gustavsson i Alvesta ang. elevers skolplikt vid lockout

1966-11-02

Riksdagens protokoll 1966:31 (pdf, 8193 kB)

Riksdagens protokoll 1966:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 30 FÖRSTA KAMMAREN 1 november Debatter m. m. Tisdagen den 1 november Allmän debatt i anslutning till remittering av viss kungl. proposition 1966 Sid. 3 1 Första kammarens protokoll 1966. Nr 30 Tisdagen den 1 november 1966 fm. Nr 30 3 Tisdagen den 1 november förmiddagen Kammaren sammanträdde

1966-11-01

Riksdagens protokoll 1966:30 (pdf, 5890 kB)

Riksdagens protokoll 1966:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL tefe WMB Nr 30 ANDRA KAMMAREN 1966 1 november Debatter m. m. Tisdagen den 1 november fm. Sid. Meddelande ang. reviderad propositionsförteckning.3 Vid remiss av Kungl. Maj:ts proposition nr 137, med förslag till lag angående ändrad lydelse av 4 och 5 lagen den 16 maj 1930 nr 138 om arbetstidens

1966-10-28

Riksdagens protokoll 1966:30 (pdf, 7750 kB)

Riksdagens protokoll 1966:29

RIKSDAGENS WéiWi PROTOKOLL Nr 29 FÖRSTA KAMMAREN 1966 2528 oktober Debatter m. m. Tisdagen den 25 oktober Sid. Interpellationer: av herr Lundström om åtgärder för att öka samhällets vårdresurser 3 av herr Sundin om åtgärder mot prisstegringarna 5 Torsdagen den 27 oktober Svar på enkel fråga av herr Nilsson,

1966-10-21

Riksdagens protokoll 1966:29 (pdf, 670 kB)

Riksdagens protokoll 1966:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 28 FÖRSTA KAMMAREN 1966 1821 oktober Debatter m. m. Tisdagen den 18 oktober Sid. Hälsningsord av talmannen 3 Interpellationer: av herr Adolfsson ang. lägre ränta.4 av herr Werner om obligatorisk bostadsförmedling.5 av herr Wallmark ang. vissa riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken 6

1966-10-21

Riksdagens protokoll 1966:28 (pdf, 1015 kB)

Riksdagens protokoll 1966:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 28 ANDRA KAMMAREN 1966 1821 oktober Debatter m. m. Tisdagen den 18 oktober Hälsningsanf örande.Minnesord över avliden ledamot av kammaren.Meddelande ang. sammanträdestider, m. Interpellationer av: herr Hermansson ang. svenska företags verksamhet i utlandet.herr Nilsson i Gävle ang. genomförandet

1966-10-21

Riksdagens protokoll 1966:28 (pdf, 2136 kB)