Dokument & lagar (97 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:eun201512161400 Onsdag 2015-12-16 kl. 14:00

Planerat sammanträde EU-nämnden Datum och tid: Onsdag 2015-12-16 kl. 14:00 Plats: Skandiasalen N3

2015-12-16 14:00:00

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:21

1  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 1718 december 2015 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi välkomnar statsministern och medarbetare hit till EU-nämnden. Vi samråder nu inför Europeiska rådet. Vi välkomnar dem som följer oss på nätet och på tv. Anf. 2  Statsminister

2015-12-16

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:20

1  Jordbruk och fiske Statsrådet Sven-Erik Bucht Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 16 november 2015 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 1415 december 2015 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Välkommen hit, landsbygdsminister Bucht med medarbetare

2015-12-11

Utskottsmöte 2015/16:15 Tisdag 2015-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2015-12-08 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning SfU9 Justering Skr. 2015/16:37 och motioner Föredragande: LH 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde

2015-12-08 11:00:00

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:19

1  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 10 november 2015 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 8 december 2015 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2015-12-04

Utskottsmöte 2015/16:14 Torsdag 2015-12-03 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2015-12-03 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor, socialpolitik Återrapportering Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet 3. Social styrning för ett inkluderande

2015-12-03 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Tisdag 2015-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2015-12-01 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Riksrevisionen Riksrevisor Margareta Åberg och revisor Jenny Lee presenterar granskningsrapporten RiR 2015:19 Rehabiliteringsgarantin

2015-12-01 11:00:00

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:18

1  Rättsliga och inrikes frågor Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Återrapport från extra möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 9 november 2015 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 34 december 2015 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2015-11-27

Utskottsmöte 2015/16:12 Torsdag 2015-11-26 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2015-11-26 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor, rättsliga och inrikes frågor Återrapportering Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet 3. Direktiv om villkoren för

2015-11-26 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:11 Tisdag 2015-11-24 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11 Datum och tid: 2015-11-24 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Inspektionen för socialförsäkringen Vik. generaldirektör Jenny Kärrholm m.fl. informerar om inspektionens rapport 2015:10 Effekter

2015-11-24 11:00:00

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:17

1  Rättsliga och inrikes frågor Justitiedepartementet Information och samråd inför extra möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 20 november 2015 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon, Anders Ygeman, som nu ansluter sig till mötet per telefon Vi kan sätta igång direkt. Anf. 2  Statsrådet ANDERS

2015-11-20

Utskottsmöte 2015/16:10 Torsdag 2015-11-19 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10 Datum och tid: 2015-11-19 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom SfU2 Justering Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande: LH 3. Utgiftsområde 8 Migration

2015-11-19 10:30:00

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:16

1  Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 13 oktober 2015 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 17 november 2015 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi välkomnar utrikesministern med statssekreterare och

2015-11-13

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:15

Sammanträdet skedde gemensamt med finansutskottet och behandlade information om Europeiska revisionsrättens årsrapport. Nämnden och finansutskottet informerades av H G Wessberg, ledamot av Europeiska revisionsrätten. Inga uppteckningar gjordes.

2015-11-12

Utskottsmöte 2015/16:9 Tisdag 2015-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-10 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet SfU7 Justering Prop. 2014/15:145 och motioner Föredragande: MN 3. Det kommunala vårdnadsbidraget

2015-11-10 11:00:00

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:13

1  Informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 12 november 2015 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag hälsar statsministern välkommen. Detta samråd gäller det extrainsatta informella mötet. Dokumenten som

2015-11-10

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:14

1  Rättsliga och inrikes frågor Statssekreterare Lars Westbratt Information och samråd inför extra möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 9 november 2015 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag hälsar Lars Westbratt välkommen per telefon. Anf. 2  Statssekreterare LARS WESTBRATT: Det här handlar om migrationskrisen.

2015-11-09

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:12

1  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 6 oktober 2015 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 10 november 2015 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2015-11-06

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:12 (doc, 253 kB)

Utskottsmöte 2015/16:8 Torsdag 2015-11-05 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid: 2015-11-05 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor, rättsliga och inrikes frågor Återrapportering Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet 3. EU-frågor på migrationsområdet

2015-11-05 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:7 Tisdag 2015-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7 Datum och tid: 2015-11-03 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. En mer jämställd föräldrapenning SfU5 Justering Prop. 2014/15:124 och motioner Föredragande: MN 3. En jämnare och mer aktuell utveckling av

2015-11-03 11:00:00