Dokument & lagar (183 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:31

1  Informellt möte med EU:s stats och regeringschefer Kabinettssekreterare Annika Söder Information och samråd inför informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Nu har kabinettssekreterare Annika Söder anslutit sig till mötet från Bryssel. Anf. 2  Kabinettssekreterare ANNIKA SÖDER: Herr ordförande

2016-03-07

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:30

1  Möte med EU:s stats- och regeringschefer Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte mellan EU:s stats- och regeringschefer och Turkiet den 7 mars 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon, statsministern God morgon, kabinettssekreteraren med medarbetare God morgon, ni som tittar på oss på tv Vi samråder

2016-03-04

Utskottsmöte 2015/16:24 Torsdag 2016-03-03 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24 Datum och tid: 2016-03-03 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor, rättsliga och inrikes frågor Återrapportering Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet 3. EU-frågor, rättsliga och

2016-03-03 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:23 Tisdag 2016-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23 Datum och tid: 2016-03-01 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Migrationsverket Generaldirektör Anders Danielsson informerar 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Torsdagen den 3 mars 2016 kl. 10.30.

2016-03-01 11:00:00

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:29

1  Miljö Klimat- och miljöminister Åsa Romson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för miljö den 16 december 2015 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för miljö den 4 mars 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar klimat- och miljöministern välkommen. Första punkten är återrapport från den

2016-02-26

Utskottsmöte 2015/16:22 Torsdag 2016-02-25 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22 Datum och tid: 2016-02-25 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Medborgarskap SfU11 Beredning Motioner Föredragande: MN 3. Migration och asylpolitik SfU14 Beredning Motioner Föredragande: MP 4. Anhörig-

2016-02-25 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:21 Tisdag 2016-02-23 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21 Datum och tid: 2016-02-23 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Utsatta EU-medborgare Pernilla Baralt, statssekreterare, Socialdepartementet, och Martin Valfridsson, nationell samordnare, informerar 3. Kanslimeddelanden

2016-02-23 11:00:00

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:28

1  Rättsliga och inrikes frågor Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 34 december 2015 Återrapport från informellt ministermöte den 2526 januari 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för rättsliga

2016-02-19

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:27

1  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 1819 februari Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi öppnar mötet och välkomnar statsministern, kabinettssekreteraren, statssekreterare och övriga medarbetare hit. Vi har samråd inför Europeiska rådet. Jag välkomnar statsministern

2016-02-17

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:26

1  Information om informationssäkerhet EU-nämnden behandlade under denna paragraf frågor om it- och informationssäkerhet. Inga uppteckningar gjordes. 2  Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 18 januari 2016 Information och samråd inför

2016-02-12

Utskottsmöte 2015/16:20 Torsdag 2016-02-11 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20 Datum och tid: 2016-02-11 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor, rättsliga och inrikes frågor Återrapportering Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet 3. EU-frågor, rättsliga och

2016-02-11 10:30:00

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:25

1  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 15 januari 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 12 februari 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2016-02-10

Utskottsmöte 2015/16:19 Tisdag 2016-02-09 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2016-02-09 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor inom det socialpolitiska området Återrapportering Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet 3. Den europeiska

2016-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Torsdag 2016-01-28 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2016-01-28 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Utlänningsdatalag SfU10 Justering Prop. 2015/16:65 och motioner Föredragande: MN 3. Mottagande av motion Mot. 2015/16:2284 av Larry Söder

2016-01-28 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Torsdag 2016-01-21 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-01-21 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information Generaldirektör Anders Danielsson, Migrationsverket och chefen för Gränspolissektionen Patrik Engström 3. Återrapportering Möte

2016-01-21 10:30:00

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:24

1  Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 15 december 2015 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 18 januari 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Innan vi börjar mötet vill jag informera om att det i den

2016-01-15

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2016-01-14 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-14 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Utlänningsdatalag SfU10 Beredning och fråga om att ge justitieutskottet tillfälle att yttra sig Prop. 2015/16:65 och motioner Föredragande:

2016-01-14 10:30:00

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:23

1  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 8 december 2015 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 15 januari 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2016-01-13

Utskottsmöte 2015/16:eun201601071500 Torsdag 2016-01-07 kl. 15:00

Planerat sammanträde EU-nämnden Datum och tid: Torsdag 2016-01-07 kl. 15:00 Plats: Skandiasalen N3

2016-01-07 15:00:00

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:22

1  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Återrapportering från möte i Europeiska unionens råd den 1718 december 2015 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi välkomnar statsministern till mötet. Vi har redan klarat av alla formaliteter, så statsministern kan börja med återrapporteringen omedelbart. Anf. 2  Statsminister STEFAN

2015-12-18