Dokument & lagar (323 träffar)

Motion 2019/20:3423 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3423 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:31 Större komplementbostadshus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen 2010:900 med ändringen att formuleringen i fråga om ett komplementbostadshus eller 25,0


Utskottsberedning: 2019/20:CU22 2019/20:CU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2019/20:3423 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3423 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. SD Ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem Förslag till riksdagsbeslut 1 Sverigedemokraternas vision för ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem 1.1 Vision 2 Väginfrastruktursystemets betydelse 3 Vägnätets betydelse i ett historiskt


Utskottsberedning: 2019/20:CU12 2019/20:FöU7 2019/20:JuU1 2019/20:JuU25 2019/20:MJU16 2019/20:NU15 2019/20:SkU22 2019/20:TU11 2019/20:TU14 2019/20:TU6 2019/20:TU7 2019/20:TU9 2019/20:UbU11 2019/20:UbU14 2019/20:UbU16
Riksdagsbeslut (97 yrkanden): 95 avslag, 2 bifall,

Motion 2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) (docx, 152 kB) Motion 2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) (pdf, 281 kB)

Motion 2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. C En hållbar infrastruktur för hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starkare incitament till en omställning av alla transporter behövs för att nå målet om 70 procent minskade utsläpp från transportsektorn


Utskottsberedning: 2019/20:CU13 2019/20:JuU36 2019/20:MJU16 2019/20:SkU22 2019/20:TU11 2019/20:TU11,2019/20:TU15 2019/20:TU12 2019/20:TU12,2019/20:TU8 2019/20:TU14 2019/20:TU15 2019/20:TU5 2019/20:TU6 2019/20:TU7 2019/20:TU8 2019/20:TU8,2019/20:TU12 2019/20:TU9
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 46 avslag, 2 bifall,

Motion 2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 108 kB) Motion 2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 196 kB)

Motion 2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. KD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 22 Kommunikationer Kristdemokraternas syn på kommunikationer Minskat fossilberoende inom fordonsflottan Utbyggnad av laddinfrastruktur


Utskottsberedning: 2019/20:CU12 2019/20:FiU25 2019/20:JuU1 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:KU15 2019/20:MJU1 2019/20:MJU16 2019/20:SkU20 2019/20:SkU21 2019/20:SkU22 2019/20:SkU23 2019/20:TU1 2019/20:TU11 2019/20:TU12 2019/20:TU14 2019/20:TU15 2019/20:TU5 2019/20:TU6 2019/20:TU7 2019/20:TU8 2019/20:TU9 2019/20:UbU9
Riksdagsbeslut (92 yrkanden): 90 avslag, 2 bifall,

Motion 2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (docx, 138 kB) Motion 2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (pdf, 271 kB)

Motion 2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. KD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en parlamentarisk utredning som ser över ansvarsfördelningen för sjukvården, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:AU8 2019/20:CU17 2019/20:FiU26 2019/20:JuU29 2019/20:MJU19 2019/20:SfU17 2019/20:SoU1 2019/20:SoU10 2019/20:SoU11 2019/20:SoU12 2019/20:SoU4 2019/20:SoU5 2019/20:SoU6 2019/20:SoU7 2019/20:SoU9 2019/20:UbU1 2019/20:UbU11 2019/20:UbU12 2019/20:UbU16
Riksdagsbeslut (127 yrkanden): 123 avslag, 2 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) (docx, 953 kB) Motion 2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) (pdf, 1086 kB)

Motion 2019/20:2758 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2758 av Barbro Westerholm m.fl. L Liberal politik för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om dialog med kommunsektorn om hbtq-kompetens i välfärdstjänster och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KU 2019/20:AU7 2019/20:CU17 2019/20:KrU8 2019/20:KrU9 2019/20:SfU20 2019/20:SoU12 2019/20:SoU4 2019/20:SoU5 2019/20:SoU9 2019/20:UU15
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2758 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (docx, 84 kB) Motion 2019/20:2758 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (pdf, 129 kB)

Motion 2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. C Ledarskap för klimat och grön omställning Sammanfattning Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Effekterna av klimatförändringarna drabbar hela mänskligheten med fler extrema väderhändelser och naturkatastrofer. Torka, översvämningar och hunger tvingar människor


Utskottsberedning: 2019/20:CU10 2019/20:FiU34 2019/20:MJU16 2019/20:MJU19 2019/20:NU10 2019/20:NU12 2019/20:NU14 2019/20:NU15 2019/20:SkU20 2019/20:SkU22 2019/20:TU11 2019/20:TU15 2019/20:TU7 2019/20:TU8 2019/20:TU8,2019/20:TU12
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): 50 avslag, 1 bifall,

Motion 2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 92 kB) Motion 2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 154 kB)

Motion 2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. M Rättvis och hållbar tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en fullt finansierad skattereform med lägre samlat skattetryck och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2019/20:CU10 2019/20:CU9 2019/20:FiU22 2019/20:FiU25 2019/20:FiU26 2019/20:KU15 2019/20:MJU12 2019/20:NU10 2019/20:NU12 2019/20:NU14 2019/20:NU16 2019/20:SkU20 2019/20:SkU21 2019/20:SkU24 2019/20:TU11 2019/20:TU12
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 23 avslag, 1 bifall,

Motion 2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 108 kB) Motion 2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 204 kB)

Motion 2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. C Vatten, va och fiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla vattenförvaltningen för att kunna förena äganderätt och kulturmiljöhänsyn genom effektiva miljöåtgärder samt skydd av värdefull natur och


Utskottsberedning: 2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:MJU1 2019/20:MJU10 2019/20:MJU11 2019/20:MJU13 2019/20:MJU16 2019/20:MJU19 2019/20:NU15
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Motion 2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 84 kB) Motion 2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 137 kB)

Motion 2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. C Hållbara gröna näringar Sammanfattning Svenskt jordbruk står för god djuromsorg, säker mat, öppna landskap, miljöhänsyn och arbetstillfällen. Jordbruket spelar också en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Svenskt jordbruk är bäst i världen


Utskottsberedning: 2019/20:AU8 2019/20:CU13 2019/20:CU14 2019/20:CU15 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:JuU27 2019/20:MJU12 2019/20:MJU15 2019/20:MJU19 2019/20:MJU2 2019/20:MJU8 2019/20:MJU9 2019/20:SfU17 2019/20:SfU22 2019/20:UbU13 2019/20:UbU14 2019/20:UbU16
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): 42 avslag, 3 bifall,

Motion 2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 92 kB) Motion 2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 148 kB)

Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. C Frihetsreformer för Sveriges landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheters service gentemot människor och företag bör förbättras genom att fler främjandeuppdrag formuleras och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:FiU22 2019/20:FiU26 2019/20:FöU7 2019/20:JuU1 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:MJU12 2019/20:MJU15 2019/20:MJU16 2019/20:MJU6 2019/20:MJU7 2019/20:MJU9 2019/20:NU12 2019/20:NU13 2019/20:NU16 2019/20:SkU20 2019/20:SkU21 2019/20:TU5 2019/20:TU7 2019/20:UbU9
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 33 avslag, 1 bifall,

Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 137 kB)

Motion 2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. C Kultur, idrott och civilsamhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att främja ett brett kulturliv där nya digitala kulturella uttryck och mångkultur frodas sida vid sida med traditionella kulturformer


Utskottsberedning: 2019/20:CU16 2019/20:KrU10 2019/20:KrU11 2019/20:KrU3 2019/20:KrU6 2019/20:KrU8 2019/20:MJU12 2019/20:SkU20 2019/20:SkU21 2019/20:TU5 2019/20:UbU11
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 28 avslag, 1 bifall,

Motion 2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 114 kB)

Motion 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. C Trygghet i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en trygghetsberedning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nämndemannasystem utan partipolitiskt


Utskottsberedning: 2019/20:AU10 2019/20:CU10 2019/20:JuU1 2019/20:JuU22 2019/20:JuU23 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:JuU27 2019/20:JuU28 2019/20:JuU29 2019/20:JuU30 2019/20:JuU32 2019/20:JuU33 2019/20:JuU36 2019/20:JuU7 2019/20:KU15 2019/20:SfU20 2019/20:SfU22 2019/20:SkU7 2019/20:SoU9 2019/20:UbU11 2019/20:UbU12
Riksdagsbeslut (59 yrkanden): 50 avslag, 7 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) (docx, 94 kB) Motion 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) (pdf, 147 kB)

Motion 2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. KD Polisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler poliser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om polisers arbetsvillkor och lön och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:CU12 2019/20:JuU1 2019/20:JuU12 2019/20:JuU25 2019/20:JuU27 2019/20:JuU28 2019/20:JuU29 2019/20:JuU30 2019/20:JuU33 2019/20:SfU17 2019/20:SkU24 2019/20:SoU1 2019/20:UbU16
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 33 avslag, 2 bifall,

Motion 2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 100 kB) Motion 2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 162 kB)

Motion 2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. SD Krafttag mot våld och förtryck i hederns namn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett intensifierat arbete med informationsspridning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: KU 2019/20:AU1 2019/20:AU7 2019/20:CU17 2019/20:JuU23 2019/20:SfU21 2019/20:SkU24 2019/20:SoU12 2019/20:SoU9 2019/20:UbU11 2019/20:UbU12
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 28 avslag, 2 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) (pdf, 115 kB)

Motion 2019/20:3063 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3063 av Johan Forssell m.fl. M Åtgärder mot gängbrottsligheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt införa dubbla straff för kriminella som begått gängrelaterad brottslighet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2019/20:CU12 2019/20:FöU7 2019/20:JuU1 2019/20:JuU12 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:JuU27 2019/20:SoU9
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 20 avslag, 2 bifall,

Motion 2019/20:3063 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:3063 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 113 kB)

Motion 2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. M Kraftsamling för att bekämpa brottsligheten i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta konkreta och snabba åtgärder för att bekämpa gängkriminaliteten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:CU12 2019/20:JuU1 2019/20:JuU14 2019/20:JuU25 2019/20:JuU27 2019/20:JuU28 2019/20:JuU29 2019/20:JuU41
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 30 avslag, 1 bifall,

Motion 2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 143 kB)

Motion 2019/20:2794 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2794 av Johan Pehrson m.fl. L Insatser mot grov organiserad brottslighet och vapenbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om operativt mandat för Europol och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2019/20:CU12 2019/20:FiU22 2019/20:FöU7 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:JuU27 2019/20:JuU33 2019/20:SkU7 2019/20:UU11
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,

Motion 2019/20:2794 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 80 kB) Motion 2019/20:2794 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 112 kB)

Motion 2019/20:2535 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2535 av Kristina Yngwe C Djurrättsrelaterad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polisen bör införa och begagna sig av en särskild brottskod för brott som bedöms ha koppling till djurrättsrelaterad brottslighet, och detta


Utskottsberedning: 2019/20:CU11 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2019/20:2535 av Kristina Yngwe (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2535 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2016 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2016 av Johan Pehrson m.fl. L Rättsstaten åter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade möjligheter för allmänheten att följa brottsutvecklingen och polisens resultat lokalt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2019/20:AU8 2019/20:CU16 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:JuU27 2019/20:JuU28 2019/20:JuU41 2019/20:KU15 2019/20:SfU20
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 15 avslag, 5 bifall,

Motion 2019/20:2016 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:2016 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 148 kB)