Dokument & lagar (3 062 träffar)

Motion 2019/20:3372 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3372 av Sten Bergheden M Underlätta för att bygga fler vatten- och branddammar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att underlätta och förenkla tillståndsgivningen för att bygga vatten- och branddammar i syfte att stärka


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3372 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3372 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:3344 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3344 av Cecilia Widegren M Förenkla för vägsamfällighetsföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp att regeringen aktivt jobbar med att Sverige ska införa den s.k. Finlandsmodellen i stället för gällande förändring av andelstal


Utskottsberedning: CU TU

Motion 2019/20:3344 av Cecilia Widegren (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3344 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:3340 av Mikael Strandman (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3340 av Mikael Strandman SD Avskaffande av lagen om färdigställandeskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa lagen 2014:227 om färdigställandeskydd och tillkännager detta för regeringen. Motivering När en konsument anlitar en


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3340 av Mikael Strandman (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3340 av Mikael Strandman (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3339 av Mikael Strandman (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3339 av Mikael Strandman SD Begränsning av personbilsinnehav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en begränsning av det antal personbilar som en privatperson får inneha i de fall privatpersonen redan innehar en eller flera personbilar


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3339 av Mikael Strandman (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3339 av Mikael Strandman (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:3337 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3337 av Markus Wiechel SD Förlorad vårdnad vid mord Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom nationella riktlinjer säkerställa att morddömda föräldrar per automatik mister vårdnaden om sina barn och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3337 av Markus Wiechel (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3337 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:3305 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:3305 av Emma Hult m.fl. MP Förläng livet på prylarna och planeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tvinga producenter att berätta för oss konsumenter hur länge deras produkter är byggda för att hålla, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: CU MJU

Motion 2019/20:3305 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3305 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:3303 av Leila Ali-Elmi m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:3303 av Leila Ali-Elmi m.fl. MP Stärkta rättigheter för hbtq-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en moderniserad könstillhörighetslag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: CU KrU KU SfU SoU

Motion 2019/20:3303 av Leila Ali-Elmi m.fl. (MP) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:3303 av Leila Ali-Elmi m.fl. (MP) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:3283 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3283 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Åtgärder för att stävja bostadsbristen i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bostadsbristen i Västsverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Förlorade skatteintäkter och arbetstillfällen,


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3283 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3283 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:3282 av Aylin Fazelian m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3282 av Aylin Fazelian m.fl. S Förbjud sexistisk, rasistisk och homofobisk reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa ett förbud mot sexistisk, rasistisk och homofobisk reklam och tillkännager detta för


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3282 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3282 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3279 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3279 av Teres Lindberg m.fl. S Möjlighet att ha fler än två vårdnadshavare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3279 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3279 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3276 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:3276 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Carina Ohlsson båda S Barnrättsperspektivet i vårdnadsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en våldsutövande förälder inte bör ha umgängesrätt till barnet eller bör vara vårdnadshavare och tillkännager


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3276 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3276 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:3275 av Pyry Niemi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3275 av Pyry Niemi m.fl. S Obligatoriskt informationssamtal eller medling vid vårdnadstvister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga obligatoriskt informationssamtal till stöd för föräldrar och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3275 av Pyry Niemi m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3275 av Pyry Niemi m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:3187 av Kadir Kasirga m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3187 av Kadir Kasirga m.fl. S Rätt till bostad för kvinnor som lever med våld i nära relationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till ett statligt och kommunalt ansvarstagande för att förbättra de våldsutsatta


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3187 av Kadir Kasirga m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3187 av Kadir Kasirga m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:3183 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3183 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Uppdaterade regler för överförmyndare och gode män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen kring överförmyndare och gode män och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3183 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3183 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3156 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3156 av Markus Wiechel SD Förslag för en sundare fastighetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en lagstiftning om accepterat pris och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3156 av Markus Wiechel (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3156 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3149 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3149 av Markus Wiechel och Sara Gille båda SD Förbud mot snabblån och stöd till skuldsatta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda snabblån och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3149 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3149 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:3140 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3140 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Ungas möjlighet till en egen bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bolån riktade till unga och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU SkU 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:3140 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3140 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:3139 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3139 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Åtgärder för en ökad möjlighet till en egen bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta ett nationellt register för hyresrätter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3139 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:3139 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (pdf, 96 kB)

Motion 2019/20:3137 av Lawen Redar och Mathias Tegnér (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:3137 av Lawen Redar och Mathias Tegnér båda S Idrottsplatser som en del av samhällsplaneringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa behovet av idrottsplatser i PBL i syfte att få med detta i samhällsplaneringen


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3137 av Lawen Redar och Mathias Tegnér (båda S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3137 av Lawen Redar och Mathias Tegnér (båda S) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3132 av Anna Wallentheim m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3132 av Anna Wallentheim m.fl. S Vägledning för att säkerställa idrottens roll i bostadsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en vägledning till kommunerna som säkerställer att idrottsanläggningar och idrottsmiljöer finns


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3132 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3132 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (pdf, 83 kB)