Dokument & lagar (596 träffar)

Motion 2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. M Ökat byggande med snabbare byggprocesser och ökad tillgång på mark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom regleringsbrev och instruktioner ombesörja att myndigheterna bidrar till att fler bostäder


Utskottsberedning: CU KrU MJU NU SfU TU 2019/20:FiU22 2019/20:FiU25

Motion 2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (docx, 91 kB) Motion 2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (pdf, 143 kB)

Motion 2019/20:3328 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3328 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. M Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3328 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:3328 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (pdf, 96 kB)

Motion 2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. C Bostäder och grönt samhällsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bejaka upplåtelseformer såsom hyrköp och ägarlägenheter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: CU MJU SkU TU 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 121 kB)

Motion 2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. C Människan i centrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sambor ska kunna avtala om att deras gemensamma bostad ska utgöra samboegendom även om den inte införskaffats för gemensamt bruk och tillkännager detta


Utskottsberedning: CU KU SfU SoU TU

Motion 2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 105 kB)

Motion 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. KD Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Kristdemokraternas bostadspolitik Ett samhälle som håller ihop Egenmakt över boendet En funktionell bostadsmarknad Det


Utskottsberedning: CU FöU JuU KrU MJU NU SfU SkU SoU UbU 2019/20:FiU22 2019/20:JuU1 2019/20:SoU1

Motion 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) (docx, 147 kB) Motion 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) (pdf, 316 kB)

Motion 2019/20:3082 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3082 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. M Konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra budget- och skuldrådgivningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa


Utskottsberedning: CU JuU

Motion 2019/20:3082 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3082 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (pdf, 96 kB)

Motion 2019/20:3079 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3079 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. M Familjerätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra reglerade surrogatmoderskap i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga


Utskottsberedning: CU SoU

Motion 2019/20:3079 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:3079 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (pdf, 102 kB)

Motion 2019/20:3077 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3077 av Robert Hannah m.fl. L Heltäckande översyn av överförmyndar-godmans- och förvaltarsystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av reglerna om gode män och förvaltare och tillkännager detta


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:3077 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3077 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. L Liberal bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en strategi för omvandlingar i utsatta områden dominerade av hyresrätter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: CU KrU MJU SkU SoU

Motion 2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 100 kB) Motion 2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 173 kB)

Motion 2019/20:2795 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2795 av Robert Hannah m.fl. L Liberal familjerätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagstiftning som möjliggör altruistiskt värdmoderskap i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU SoU

Motion 2019/20:2795 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:2795 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 132 kB)

Motion 2019/20:2628 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2628 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2628 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:2628 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 118 kB)

Motion 2019/20:2208 av Angelica Lundberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2208 av Angelica Lundberg m.fl. SD Sverigedemokratisk insolvensrätt obestånd, förvaltarskap och skuldsanering Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Nordiskt samarbete kring insolvens Förbehållsbelopp vid löneutmätning Översyn av gode män och förvaltare Bilmålvakter Illegala


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2208 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:2208 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) (pdf, 99 kB)

Motion 2019/20:2149 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2149 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. V Hyresrätt och allmännytta 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör finnas minst ett allmännyttigt bostadsbolag i varje kommun och att regeringen bör återkomma med förslag kring hur detta ska


Utskottsberedning: CU SkU

Motion 2019/20:2149 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (docx, 82 kB) Motion 2019/20:2149 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (pdf, 117 kB)

Motion 2019/20:2148 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2148 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. V Hyressättning 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påtaglighetsrekvisitet bör tas bort och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hyreslagen


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2148 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:2148 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (pdf, 97 kB)

Motion 2019/20:959 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:959 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. SD Politik för arkitektur och offentliga miljöer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur svenska medborgare kan få ökat inflytande över de offentliga miljöerna och tillkännager detta för


Utskottsberedning: CU KrU

Motion 2019/20:959 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:959 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)

Motion 2019/20:869 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:869 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. V Stärkt ställning och ökad trygghet för hyresgäster 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förvärvslagen bör återinföras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:869 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:869 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (pdf, 110 kB)

Motion 2019/20:609 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:609 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD Ansvarsfull associationsrätt Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1 Ekonomiska föreningar, stiftelser och penningtvätt 2 Aktiebolags styrelseledamöter 3 Mångfaldsplaner 4 Aktiekapital och bolagsformer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen


Utskottsberedning: CU KrU 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:609 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:609 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 97 kB)

Motion 2019/20:608 av Roger Hedlund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:608 av Roger Hedlund m.fl. SD Sverigedemokraternas bostadspolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Inledning Trygga hem 1 Nationell handlingsplan för otrygga områden 2 Ökad trygghet i förorterna 3 Kostnadsfri karttjänst för ökad trygghet och företagande Invandring


Utskottsberedning: AU CU KrU MJU SkU 2019/20:SfU11

Motion 2019/20:608 av Roger Hedlund m.fl. (SD) (docx, 94 kB) Motion 2019/20:608 av Roger Hedlund m.fl. (SD) (pdf, 145 kB)

Motion 2019/20:607 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:607 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD Barnvänlig familjerätt Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1 Inledning 2 Barndomsgaranti 3 Fastställande av faderskap 4 Gemensam vårdnad som norm 5 Familjemedling för barnets bästa vid separationer 6 Fokus på barnen vid tvist i domstol


Utskottsberedning: CU JuU KrU SfU SoU

Motion 2019/20:607 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:607 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 122 kB)

Motion 2019/20:606 av Angelica Lundberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:606 av Angelica Lundberg m.fl. SD Sverigevänlig konsumentpolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Vårt mål för konsumentpolitiken Ursprungsmärkning Märkning av produkter från slakt utan bedövning Innehållsförteckning på alkoholhaltiga drycker Ursprungsmärkta menyer


Utskottsberedning: CU JuU KrU MJU 2019/20:FiU 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:606 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) (docx, 84 kB) Motion 2019/20:606 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) (pdf, 112 kB)