Dokument & lagar (3 833 träffar)

Motion 2019/20:2835 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2835 av Fredrik Schulte M En mer rättvis skadeståndsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: AU CU

Motion 2019/20:2835 av Fredrik Schulte (M) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2835 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. L Liberal bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en strategi för omvandlingar i utsatta områden dominerade av hyresrätter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: CU KrU MJU SkU SoU

Motion 2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 100 kB) Motion 2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 173 kB)

Motion 2019/20:2795 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2795 av Robert Hannah m.fl. L Liberal familjerätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagstiftning som möjliggör altruistiskt värdmoderskap i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU SoU

Motion 2019/20:2795 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:2795 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 132 kB)

Motion 2019/20:2752 av Lina Nordquist (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2752 av Lina Nordquist L Motverka dumpning av bilvrak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur myndigheter kan få bättre förutsättningar att forsla bort övergivna bilar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2752 av Lina Nordquist (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2752 av Lina Nordquist (L) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2714 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2714 av Sten Bergheden M Mycket högre ersättningar till markägaren vid markintrång Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att öka ersättningen till det dubbla marknadsvärdet för markintrång och tillkännager detta för


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2714 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2714 av Sten Bergheden (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2708 av Lars Püss (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2708 av Lars Püss M Dispositiva bullerregler för Försvarsmakten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra miljöbalkens bullerregler dispositiva för Försvarsmakten i samband med servitutstecknande och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2708 av Lars Püss (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2708 av Lars Püss (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2691 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2691 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2691 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2691 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:2642 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2642 av Ann-Sofie Alm M Nationell samordning för att trygga människor och miljön runt Vänern och Göta älv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en nationellt samordnad översyn av Vänerns vattenreglering och översvämningsrisker


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2642 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2642 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2628 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2628 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2628 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:2628 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 118 kB)

Motion 2019/20:2607 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2607 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Förenkla regler för resegaranti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över regelverket för resegarantin och tillkännager detta för regeringen. Motivering Syftet


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2607 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2607 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2606 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2606 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Angående familjehem, inhemska adoptioner och en översyn av vårdnadsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av adoptionsförfarandet för att underlätta fler inhemska


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2606 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2606 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2587 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2587 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm båda M Fler bostäder på seniorers villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmuntra fler kommuner att arbeta långsiktigt med bostäder för seniorer och tillkännager detta för


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2587 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2587 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2560 av Mats Green (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2560 av Mats Green M En mer ändamålsenlig bullerlagstiftning genom bullerservitut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja gränsvärdena för buller och jämställa alla typer av buller där det relevanta är nivån och frekvens på bullret inte


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2560 av Mats Green (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2560 av Mats Green (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2548 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2019/20:2548 av Kristina Yngwe C Effektivisera Lantmäteriet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en privatisering av delar av Lantmäteriets verksamhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många av landsbygdens företag är beroende


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2548 av Kristina Yngwe (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2548 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2539 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2539 av Cecilia Widegren M Papperskvitton Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om angelägenheten i att omgående se över och återkomma med en ny, modern bokföringslag som är anpassad efter tidens möjligheter för att underlätta både byråkrati och


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2539 av Cecilia Widegren (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2539 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2526 av Maria Malmer Stenergard och Jessika Roswall (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2526 av Maria Malmer Stenergard och Jessika Roswall båda M Distansutmätning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om distansutmätning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Huvudregeln när det gäller utmätning av lös egendom är enligt


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2526 av Maria Malmer Stenergard och Jessika Roswall (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2526 av Maria Malmer Stenergard och Jessika Roswall (båda M) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:2523 av Katarina Brännström (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2523 av Katarina Brännström M Stoppa bilmålvakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hur antalet fordon kan begränsas för personer i syfte att motverka bilmålvakter och tillkännager detta för regeringen. Motivering En bilmålvakt är en person


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2523 av Katarina Brännström (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2523 av Katarina Brännström (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2507 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2507 av Hans Rothenberg M Fri hyressättning av bostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över bruksvärdessystemet till förmån för marknadshyror och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska bostadsmarknaden har


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2507 av Hans Rothenberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2507 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2502 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2502 av Cecilia Widegren M Köp och försäljning av häst och levande djur i konsumentköplagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen omgående bör införa moratorium för levande djur från konsumentköplagen, så att fel inte längre


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2502 av Cecilia Widegren (M) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2502 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:2474 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2474 av Margareta Cederfelt M Ökat bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppnå en bättre fungerande bostadsmarknad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Byggande av bostäder faller till stora delar inom den


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2474 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2474 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 76 kB)