Dokument & lagar (3 833 träffar)

Motion 2019/20:2454 av Emma Hult (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2454 av Emma Hult MP Minska bostadssektorns klimatavtryck genom resurseffektiv användning av byggmaterial Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja initiativ till mer återbruk av byggmaterial och samtidigt sänka kostnader för nyproduktion


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2454 av Emma Hult (MP) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2454 av Emma Hult (MP) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:2431 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2431 av Jan Ericson M Avskaffa tvånget att anlita kontrollansvarig vid uppförande av småhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa tvånget att anlita kontrollansvarig vid uppförande av småhus och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2431 av Jan Ericson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2431 av Jan Ericson (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2429 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2429 av Jan Ericson M Kyrkors och samfunds legala vigselrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa kyrkors och samfunds legala vigselrätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har vi skiljt kyrkan


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2429 av Jan Ericson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2429 av Jan Ericson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2427 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2427 av Jan Ericson M Tekniska specifikationer för småhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta tekniska specifikationer för småhus bli nationellt gällande efter godkännande i en kommun och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2427 av Jan Ericson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2427 av Jan Ericson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2368 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2368 av Lars Beckman M Stärkt äganderätt vid expropriation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra expropriationsavtalslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är viktigt med en stark äganderätt i Sverige, att vi


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2368 av Lars Beckman (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2368 av Lars Beckman (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2350 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2350 av Ida Drougge M Kommunalt självbestämmande om strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överlåta till kommunerna att i översiktsplaner, planprogram och detaljplaner själva styra och besluta om strandskydd och tillkännager


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2350 av Ida Drougge (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2350 av Ida Drougge (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2328 av Hans Ekström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2328 av Hans Ekström m.fl. S Mälaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Mälaren och andra viktiga vattentäkter måste skyddas för dricksvattenförsörjningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mälaren är Sveriges tredje

2019-10-03

Motion 2019/20:2328 av Hans Ekström m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2328 av Hans Ekström m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2319 av Mattias Ottosson och Johan Andersson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:2319 av Mattias Ottosson och Johan Andersson båda S Idrottsanläggningar i planprocessen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hänsyn bör tas till idrottsanläggningar i planprocessen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2319 av Mattias Ottosson och Johan Andersson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2319 av Mattias Ottosson och Johan Andersson (båda S) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2310 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2310 av Johan Andersson m.fl. S Stimulanser för ökat bostadsbyggande i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för stimulansåtgärder för ökat bostadsbyggande i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2310 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2310 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2302 av Linus Sköld m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2302 av Linus Sköld m.fl. S Kapital och krediter på landsbygden och i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur tillgången till kapital och krediter kan ökas för människor som bor glest, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2302 av Linus Sköld m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2302 av Linus Sköld m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2283 av John Widegren och Åsa Coenraads (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2283 av John Widegren och Åsa Coenraads båda M Expropriering och dess ersättningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över expropriationslagen och dess ersättningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2283 av John Widegren och Åsa Coenraads (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2283 av John Widegren och Åsa Coenraads (båda M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2266 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2266 av Eva Lindh m.fl. S Gemensam nordisk byggstandard Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsammans med de andra nordiska länderna verka för en gemensam byggstandard och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fler bostäder


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2266 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2266 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2232 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2232 av Betty Malmberg M Ändra i ärvdabalken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ärvdabalken bör ändras så att i det fall ett testamente finns upprättat ska testators yttersta vilja gälla och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2232 av Betty Malmberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2232 av Betty Malmberg (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2231 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2231 av Betty Malmberg M Ärvdabalken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ärvdabalken ÄB 3:8 bör tydliggöras till ledning för rättstillämpningen, varvid krav inte ska ställas på konkret efterarvsrättoch tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2231 av Betty Malmberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2231 av Betty Malmberg (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2208 av Angelica Lundberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2208 av Angelica Lundberg m.fl. SD Sverigedemokratisk insolvensrätt obestånd, förvaltarskap och skuldsanering Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Nordiskt samarbete kring insolvens Förbehållsbelopp vid löneutmätning Översyn av gode män och förvaltare Bilmålvakter Illegala


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2208 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:2208 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) (pdf, 99 kB)

Motion 2019/20:2189 av Thomas Morell (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2189 av Thomas Morell SD Ekonomiskt skydd för företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekonomiskt skydd för tredje part i kunskapskrävande verksamheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering När en personskada inträffar kan


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2189 av Thomas Morell (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2189 av Thomas Morell (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2149 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2149 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. V Hyresrätt och allmännytta 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör finnas minst ett allmännyttigt bostadsbolag i varje kommun och att regeringen bör återkomma med förslag kring hur detta ska


Utskottsberedning: CU SkU

Motion 2019/20:2149 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (docx, 82 kB) Motion 2019/20:2149 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (pdf, 117 kB)

Motion 2019/20:2148 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2148 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. V Hyressättning 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påtaglighetsrekvisitet bör tas bort och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hyreslagen


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2148 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:2148 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (pdf, 97 kB)

Motion 2019/20:2004 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2004 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Åtgärder för en effektivare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av hur behövlig och obebyggd mark kan utnyttjas bättre och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2004 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2004 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (pdf, 91 kB)

Motion 2019/20:2129 av Johan Büser (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2129 av Johan Büser S Översyn av hållbarhetsredovisningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid kommande översyn av hållbarhetsredovisningslagen se över möjligheten att ta bort undantaget i 6 kap. 10 femte stycket och tillkännager


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2129 av Johan Büser (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2129 av Johan Büser (S) (pdf, 71 kB)