Dokument & lagar (3 834 träffar)

Motion 2019/20:1729 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2019/20:1729 av Emma Carlsson Löfdahl Bullerservitut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet att införa bullerservitut vid nybyggnationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag finns det ett flertal markägare som inte tillåts


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1729 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1729 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1728 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2019/20:1728 av Emma Carlsson Löfdahl Sanktioner vid försvårande av umgänge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet att göra en översyn av reglerna vid förhindrande eller försvårande av umgänge och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1728 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1728 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:1724 av Hampus Hagman (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:1724 av Hampus Hagman KD Informationstext på retuscherad reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ta fram lagstiftning för en informationstext på retuscherad reklam och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1724 av Hampus Hagman (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1724 av Hampus Hagman (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1720 av Helena Bouveng och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:1720 av Helena Bouveng och Ann-Charlotte Hammar Johnsson båda M En effektivare och snabbare bodelning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en effektivare och snabbare bodelning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Omkring hälften


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1720 av Helena Bouveng och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1720 av Helena Bouveng och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1717 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:1717 av Helena Bouveng och Mats Green båda M Trähusbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att underlätta ett ökat trähusbyggande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har gått från en situation med bostadsbrist


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1717 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1717 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:1692 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1692 av Johnny Skalin SD Rättvisa sista betalningsdatum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta lagstadga att sista förfallodatum är lika med sista betalningsdag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Inkassoföretag, men


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1692 av Johnny Skalin (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1692 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2019/20:1686 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1686 av Johnny Skalin SD Ändrat system för förfallna fakturor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förfallna fakturor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Konsumenter har som regel en nackdel gentemot inkassoföretag i och med


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1686 av Johnny Skalin (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1686 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:1685 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1685 av Johnny Skalin SD Översyn av fullvärdesförsäkringsvillkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda huruvida lagstiftningen bör eller kan justeras för att underlätta enskilda försäkringstagares förståelse och/eller villkor avseende


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1685 av Johnny Skalin (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1685 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:1679 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1679 av Sten Bergheden M Utvärdering av promillegränsen på sjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera promillegränsen på sjön och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 2010 har Sverige haft en alkoholpromillegräns


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1679 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1679 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:1667 av Kjell Jansson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1667 av Kjell Jansson M Reformera PBL Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera plan- och bygglagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sakägarkrets och tillkännager detta


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1667 av Kjell Jansson (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1667 av Kjell Jansson (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1621 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:1621 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Bostadspolitik, planering och byggande 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Bostaden är en social rättighet 5Bostadssocial utredning 6Bygg bort bostadsbristen 6.1Bostadspolitiska satsningar 2014-2018


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1621 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 90 kB) Motion 2019/20:1621 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 140 kB)

Motion 2019/20:1615 av Ulrika Heie (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1615 av Ulrika Heie C Tidsgräns för domstolars handläggning av överklagande av detaljplaner m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en överklagan av en detaljplan inte bör ta längre än 10 veckor och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1615 av Ulrika Heie (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1615 av Ulrika Heie (C) (pdf, 64 kB)

Motion 2019/20:1604 av Alireza Akhondi (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1604 av Alireza Akhondi C Förbättrad lagstiftning för cykelvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättring av lagstiftning för cykelvägar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vid byggande av cykelvägar, både nationella


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1604 av Alireza Akhondi (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1604 av Alireza Akhondi (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1600 av Solveig Zander och Alireza Akhondi (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1600 av Solveig Zander och Alireza Akhondi båda C Brister inom överförmyndarverksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta en central myndighet med ansvar för överförmyndarverksamheten och tillkännager


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1600 av Solveig Zander och Alireza Akhondi (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1600 av Solveig Zander och Alireza Akhondi (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1586 av Angelika Bengtsson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1586 av Angelika Bengtsson SD Utbyggnad av fisktrappor vid vattenkraftverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fisktrappor bör byggas vid vattenkraftverk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vattenkraftverk har länge varit


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1586 av Angelika Bengtsson (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1586 av Angelika Bengtsson (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1566 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1566 av Jan R Andersson M Lantmäteriet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att avreglera Lantmäteriet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lantmäteriet är sedan 2008 ansvarigt för de uppgifter som tidigare


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1566 av Jan R Andersson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1566 av Jan R Andersson (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1551 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1551 av Jimmy Ståhl SD Bolundare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla byggande av den nya bolundaren och tillkännager detta för regeringen. Motivering Attefallshusen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard. Arean får


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1551 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1551 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1511 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1511 av Emma Hult m.fl. MP Skydda Vätterns vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skydda Vätterns vatten genom ett överordnat riksintresse och se till att krav på tillräckliga vattenskyddsområden införs och tillkännager detta för


Utskottsberedning: CU FöU NU

Motion 2019/20:1511 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1511 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:1509 av Emma Hult och Mats Berglund (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1509 av Emma Hult och Mats Berglund båda MP Ökat träbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka åtgärder som behövs för att öka träbyggandet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Byggsektorn står för nästan


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1509 av Emma Hult och Mats Berglund (båda MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1509 av Emma Hult och Mats Berglund (båda MP) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:1482 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1482 av Lotta Olsson M Ackreditering av vattentorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att utreda och införa ett ackrediteringssystem för vattentorn och stora vattenreservoarer, där vattnet är dricksvatten, och tillkännager detta


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1482 av Lotta Olsson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1482 av Lotta Olsson (M) (pdf, 68 kB)