Dokument & lagar (3 834 träffar)

Motion 2019/20:1114 av Gustaf Lantz (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1114 av Gustaf Lantz S Säkerställ att de som vill gifta sig slipper onödig väntan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vigselförrättares villkor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Om en människa gifter sig är det


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1114 av Gustaf Lantz (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1114 av Gustaf Lantz (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1106 av Annika Hirvonen Falk och Emma Hult (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1106 av Annika Hirvonen Falk och Emma Hult båda MP En föräldrapolitik med barnen i centrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1106 av Annika Hirvonen Falk och Emma Hult (båda MP) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1106 av Annika Hirvonen Falk och Emma Hult (båda MP) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1105 av Emma Hult (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1105 av Emma Hult MP Hinder för framkomlighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hinder för framkomlighet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av tillsyn i kommunerna och tillkännager


Utskottsberedning: CU JuU

Motion 2019/20:1105 av Emma Hult (MP) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:1105 av Emma Hult (MP) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:1084 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1084 av Sten Bergheden M Krafttag mot oseriös telefonförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ovälkommen, oseriös telefonförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många företag har idag problem med bluffakturor


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1084 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1084 av Sten Bergheden (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1037 av Patrik Björck (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1037 av Patrik Björck S Småskalig vattenkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den småskaliga vattenkraften och tillkännager detta för regeringen. Motivering Småskalig vattenkraft är en samhällsnyttig verksamhet. Det är en del av den


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1037 av Patrik Björck (S) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:1037 av Patrik Björck (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1011 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1011 av Anders Hansson m.fl. M Stranderosion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att göra stranderosion orsakad av havet till en statlig angelägenhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1011 av Anders Hansson m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:1011 av Anders Hansson m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:1008 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1008 av Sten Bergheden M Möjlighet att öka nydikningen i skogen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att underlätta för ökad dikning i skogen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är viktigt att vi


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1008 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1008 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:1005 av Helén Pettersson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1005 av Helén Pettersson S Avskaffa fideikommiss Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa systemet med fideikommiss utan undantag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det svenska systemet med fideikommiss hör inte hemma


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1005 av Helén Pettersson (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1005 av Helén Pettersson (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:999 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2019/20:999 av Hanna Westerén S Bättre inomhusklimat i offentligt finansierad bostadsbyggnation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att på ett hållbart sätt säkra ett gott inomhusklimat i offentligt finansierad bostadsbyggnation och tillkännager


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:999 av Hanna Westerén (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:999 av Hanna Westerén (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:988 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2019/20:988 av Hanna Westerén S Bostadsförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att särskilt värna utsatta gruppers rätt till bostad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det starka samhället ska finnas där när du som


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:988 av Hanna Westerén (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:988 av Hanna Westerén (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:967 av Patrick Reslow (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:967 av Patrick Reslow SD Ytterligare förenklingar i plan- och bygglagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ytterligare förenklingar i plan- och bygglagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 2 juli 2014 infördes


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:967 av Patrick Reslow (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:967 av Patrick Reslow (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:959 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:959 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. SD Politik för arkitektur och offentliga miljöer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur svenska medborgare kan få ökat inflytande över de offentliga miljöerna och tillkännager detta för


Utskottsberedning: CU KrU

Motion 2019/20:959 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:959 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)

Motion 2019/20:954 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:954 av Markus Wiechel SD Ändring i hyreslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dra tillbaka vissa skärpningar som genomfördes i regeringens proposition 2018/19:107 om åtgärder mot handel med hyreskontrakt och tillkännager detta för


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:954 av Markus Wiechel (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:954 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:953 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:953 av Markus Wiechel SD Åtgärder mot reafusk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändringar av marknadsföringslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den norska sajten E24.no avslöjade i augusti 2019 att sportvarukedjan


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:953 av Markus Wiechel (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:953 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:930 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:930 av Patrik Engström m.fl. S Bygg i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat bostadsbyggande i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att bygga hus i trä istället för betong medför stora vinster för klimatet. Industriellt


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:930 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:930 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:916 av Per Schöldberg och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:916 av Per Schöldberg och Helena Lindahl båda C Bättre kontroll av nödbelysning i allmänna lokaler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att inkräva rapport från ansvariga myndigheter om omfattningen av det beskrivna


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:916 av Per Schöldberg och Helena Lindahl (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:916 av Per Schöldberg och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:910 av Ola Johansson och Linda Ylivainio (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:910 av Ola Johansson och Linda Ylivainio båda C Spelmissbruk en tickande folkhälsobomb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell handlingsplan mot spelmissbruk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: CU KrU SoU

Motion 2019/20:910 av Ola Johansson och Linda Ylivainio (båda C) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:910 av Ola Johansson och Linda Ylivainio (båda C) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:908 av Mikael Larsson och Per Schöldberg (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:908 av Mikael Larsson och Per Schöldberg båda C Förenklade regler för omräkning av andelstal i vägsamfälligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förenkling i anläggningslagen för landets vägsamfälligheter och tillkännager detta för


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:908 av Mikael Larsson och Per Schöldberg (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:908 av Mikael Larsson och Per Schöldberg (båda C) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:905 av Peter Helander och Per Schöldberg (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:905 av Peter Helander och Per Schöldberg båda C Bygg mera på gamla detaljplaner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Boverket bör utreda hur plan- och bygglagen kan ändras så att äldre detaljplaner ges en förändrad juridisk status på så


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:905 av Peter Helander och Per Schöldberg (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:905 av Peter Helander och Per Schöldberg (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:871 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:871 av Pål Jonson M Avskrivning av värdet på nya hus på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över problemet att produktionskostnaden ofta är högre än marknadsvärdet för hus på landsbygden, och detta tillkännager


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:871 av Pål Jonson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:871 av Pål Jonson (M) (pdf, 66 kB)