Dokument & lagar (216 träffar)

Motion 2010/11:C8 av Veronica Palm m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:C8 av Veronica Palm m.fl. S, MP, V med anledning av prop. 2010/11:149 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor S12001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kärnkraften ska betala


Utskottsberedning: 2011/12:CU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:C8 av Veronica Palm m.fl. (S, MP, V) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:C7 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:C7 av Jan Lindholm m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:65 Ny lag om leksakers säkerhet MP016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillhandahållande av leksaker i verksamhet som utövas av ideella organisationer


Utskottsberedning: 2010/11:CU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:C7 av Jan Lindholm m.fl. (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:C6 av Marianne Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:C6 av Marianne Berg m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:65 Ny lag om leksakers säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som


Utskottsberedning: 2010/11:CU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:C6 av Marianne Berg m.fl. (V) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:C5 av Carina Herrstedt och Thoralf Alfsson (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:C5 av Carina Herrstedt och Thoralf Alfsson SD med anledning av prop. 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen SD160 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den nya plan- och bygglagen ska förenklas


Utskottsberedning: 2010/11:CU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:C5 av Carina Herrstedt och Thoralf Alfsson (SD) (doc, 48 kB)

Bilaga

CIVILUTSKOTTET KANSLIET PM 2011-01-26 Bilaga 2 till protokoll 2010/11:11 Dnr 099-1678-2010711 Uppdrag till utvärderings- och forsknings-funktionen vid riksdagens utredningstjänst Inventering av forskning och utveckling inom civilutskottets beredningsområde Bakgrund och syfte Civilutskottet har ett vidsträckt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 96 kB)

Motion 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. S, MP, V med anledning av prop. 2010/11:31 Bättre möjlighet till skuldsanering S83023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förhindra överskuldsättning. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:CU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 bifall,

Motion 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, MP, V) (doc, 65 kB)

Motion 2010/11:C3 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:C3 av Amineh Kakabaveh m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:15 Ny fastighetsmäklarlag Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fastighetsmäklares roll som opartisk mellanman. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C3 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. MP En grönare stad är en trevligare stad MP1001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 En grönare stad är en trevligare stad 6 Bygga vidare 7 Plats för det mänskliga 8 Låt bilarna rulla 9 Mjuka transporter 9 En


Utskottsberedning: 2010/11:CU1 2010/11:CU22 2010/11:MJU10 2010/11:MJU16 2010/11:MJU18 2010/11:SkU23 2010/11:TU12 2010/11:TU13 2010/11:TU18 2010/11:TU21
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 27 avslag

Motion 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 154 kB)

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. MP På barns villkor MP1003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Stärkt barnperspektiv 7 Barnkonventionen i svensk lag 7 Lokala och regionala barnombud 7 Stjärnfamiljer 8 Föräldraskapspresumtion 8 Fler än två vårdnadshavare 8 Barnkunskapscenter 9


Utskottsberedning: 2010/11:AU8 2010/11:CU18 2010/11:CU22 2010/11:FiU1 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:SoU1 2010/11:SoU10 2010/11:SoU11 2010/11:SoU15 2010/11:SoU3 2010/11:TU18 2010/11:TU21 2010/11:UbU6 2010/11:UbU7 2010/11:UbU8 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 156 kB)

Motion 2010/11:So501 av Barbro Westerholm (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:So501 av Barbro Westerholm FP Lagstiftningsfrågor om barn födda efter värdmödraskap fp1294 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en anpassning av lagstiftningen om adoptioner så att den tar hänsyn till förhållandena


Utskottsberedning: 2010/11:CU18 2010/11:SoU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:So501 av Barbro Westerholm (FP) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Sf338 av Andreas Carlson och Annika Eclund (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf338 av Andreas Carlson och Annika Eclund KD Asylsökande barn Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samtliga kommuner ska vara skyldiga att ta emot ensamkommande barn och ungdomar.


Utskottsberedning: 2010/11:CU18 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:SoU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:Sf338 av Andreas Carlson och Annika Eclund (KD) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. V Stärkta rättigheter och förbättrade livsvillkor för hbt-personer V585 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Heteronormativitet och fördomar 4 Rättstrygghet för hbt-personer 5 Ny diskrimineringslag 5 Hatbrott 5 Hets mot folkgrupp 6


Utskottsberedning: 2010/11:CU18 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:JuU8 2010/11:KU22 2010/11:SfU6 2010/11:SkU20 2010/11:SoU1 2010/11:UbU11 2010/11:UbU7 2011/12:AU11 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2010/11:C367 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:C367 av Jan Lindholm MP Förbud mot faktureringsavgifter MP2601 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda faktureringsavgifter. Bakgrund Alla konsumenter förstår inte att en extra avgift påförs när de väljer


Utskottsberedning: 2010/11:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C367 av Jan Lindholm (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:C366 av Johnny Munkhammar (M)

Motion till riksdagen 2010/11:C366 av Johnny Munkhammar M Avreglerad andrahandsuthyrning m1887 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja andrahandsuthyrning. Motivering Stockholms utveckling är avgörande för hela landet. En fjärdedel av


Utskottsberedning: 2010/11:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C366 av Johnny Munkhammar (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:C365 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:C365 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Omvandling till ägarlägenheter m1726 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagstiftning för omvandling av befintliga bostadsrätts- och hyreslägenheter till enskilda ägarlägenheter.


Utskottsberedning: 2010/11:CU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:C365 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:C364 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:C364 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Talerätt i faderskapsmål m1727 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att talerätten om hävande av faderskap för såväl efterlevande maka som mannens arvingar bör ses över. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:CU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C364 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:C363 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:C363 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Enkel majoritet vid bostadsrättsombildning m1728 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa enkel majoritet vid bostadsrättsombildningar. Motivering Ombildning från hyresrätt


Utskottsberedning: 2010/11:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C363 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:C362 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:C362 av Tina Ehn m.fl. MP Åkermarkens skydd och externa köpcentrum MP1614 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett moratorium om fem år då man inte tillåter att några nya externa köpcentrum byggs. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:CU17 2010/11:CU22 2010/11:MJU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:C362 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:C360 av Caroline Szyber och Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:C360 av Caroline Szyber och Annelie Enochson KD Bostadsbyråkratin och tillgången på bostäder kd713 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förenkla regelverket för uthyrning av bostäder och avskaffa taxeringsvärdessystemet.


Utskottsberedning: 2010/11:CU1 2010/11:SkU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:C360 av Caroline Szyber och Annelie Enochson (KD) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:C356 av Maria Stenberg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:C356 av Maria Stenberg S Bostadsbyggande i glesbygd s13003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett statligt investeringsstöd för nyproduktion av hyresbostäder. Motivering I Norrbottens inland och glesbygd


Utskottsberedning: 2010/11:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C356 av Maria Stenberg (S) (doc, 47 kB)