Dokument & lagar (319 träffar)

Motion 2013/14:C19 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:C19 av Mikael Jansson SD med anledning av prop. 2013/14:225 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare 201314SD492 med anledning av Regeringens proposition 2013 14 225 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2013/14:CU34
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:C19 av Mikael Jansson (SD) (doc, 46 kB)

Motion 2013/14:C18 av Marianne Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:C18 av Marianne Berg m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:225 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare 201314V med anledning av Regeringens proposition 2013 14 225 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:CU34
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:C18 av Marianne Berg m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:C17 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C17 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:225 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare 201314S21008 med anledning av prop 2013 14 225 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2013/14:CU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C17 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 47 kB)

Motion 2013/14:C16 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:C16 av David Lång SD med anledning av prop. 2013/14:215 Ny lag om näringsförbud 201314SD489 med anledning av Ny lag om näringsförbud 2013 14 215 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till


Utskottsberedning: 2013/14:CU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C16 av David Lång (SD) (doc, 41 kB)

Motion 2013/14:C15 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:C15 av Jan Lindholm m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:126 En enklare planprocess Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att krav på detaljplan inte ska finnas när byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen.


Utskottsberedning: 2013/14:CU31
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 5 avslag, 2 bifall,

Motion 2013/14:C15 av Jan Lindholm m.fl. (MP) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:C12 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:C12 av Amineh Kakabaveh m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:126 En enklare planprocess Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvärdera lagändringarna i plan- och bygglagen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:CU31
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 5 avslag, 2 bifall,

Motion 2013/14:C12 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:C11 av Jan Lindholm och Agneta Börjesson (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:C11 av Jan Lindholm och Agneta Börjesson MP med anledning av prop. 2013/14:127 Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behov av en konsekvensutredning


Utskottsberedning: 2013/14:CU32
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:C11 av Jan Lindholm och Agneta Börjesson (MP) (doc, 74 kB)

Motion 2013/14:C10 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C10 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:127 Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till


Utskottsberedning: 2013/14:CU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:C10 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:C9 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:C9 av Amineh Kakabaveh m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:127 Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:127 Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov. Propositionens innehåll


Utskottsberedning: 2013/14:CU32
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C9 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) (doc, 51 kB)

Motion 2013/14:C8 av Jan Lindholm m.fl. (MP, V)

Motion till riksdagen 2013/14:C8 av Jan Lindholm m.fl. MP, V med anledning av prop. 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:128. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2013/14:CU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:C8 av Jan Lindholm m.fl. (MP, V) (doc, 47 kB)

Motion 2013/14:C14 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C14 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:126 En enklare planprocess En enklare planprocess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av reglerna för planering och byggande. Riksdagen avslår förslaget


Utskottsberedning: 2013/14:CU31
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 6 avslag, 3 bifall,

Motion 2013/14:C14 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 82 kB)

Motion 2013/14:C7 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C7 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:176 Fordonsrelaterade skulder S21005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med lagförslag som innebär att personer med omfattande


Utskottsberedning: 2013/14:CU36
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C7 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:C13 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:C13 av Markus Wiechel SD med anledning av prop. 2013/14:126 En enklare planprocess SD466 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om justering i regeringens förslag till förenklingar när det gäller kungörelser av byggplaner.


Utskottsberedning: 2013/14:CU31
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:C13 av Markus Wiechel (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:C6 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:C6 av Markus Wiechel SD med anledning av prop. 2013/14:176 Fordonsrelaterade skulder SD448 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett lagförslag som innebär förbud mot registrering av


Utskottsberedning: 2013/14:CU36
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C6 av Markus Wiechel (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:C5 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:C5 av Markus Wiechel SD med anledning av prop. 2013/14:125 Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd SD347 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma


Utskottsberedning: 2013/14:CU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C5 av Markus Wiechel (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:C4 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:C4 av Amineh Kakabaveh m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:142 Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter V030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:142 Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter. Propositionens innehåll I propositionen föreslås i korthet att


Utskottsberedning: 2013/14:CU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C4 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:C3 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:C3 av Markus Wiechel SD med anledning av prop. 2013/14:71 Telefonförsäljning på premiepensionsområdet SD7 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hur konsumentskyddet på premiepensionsområdet


Utskottsberedning: 2013/14:CU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:C3 av Markus Wiechel (SD) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:C2 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:C2 av Amineh Kakabaveh m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår de förslag i proposition 2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter som handlar om avsteg från kraven på tillgänglighet


Utskottsberedning: 2013/14:CU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C2 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) (doc, 66 kB)

Motion 2013/14:C1 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:C1 av Markus Wiechel SD med anledning av prop. 2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter SD283 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att komplettera plan- och bygglagen vad gäller kommunens ansvar för bostadsbyggande.


Utskottsberedning: 2013/14:CU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C1 av Markus Wiechel (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:So616 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:So616 av Eva Olofsson m.fl. V Socialpolitik V214 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Lex realia 6 5 Försörjningsstöd 7 5.1 Förändrade regler 7 5.2 Skälig levnadsnivå 8 6 Barn som behöver samhällets stöd 10 6.1 Barn måste veta vart de ska vända


Utskottsberedning: 2013/14:CU9 2013/14:FiU3 2013/14:JuU15 2013/14:SfU1 2013/14:SoU1 2013/14:SoU12 2013/14:SoU2
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2013/14:So616 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 164 kB)