Dokument & lagar (254 träffar)

Motion 2015/16:3419 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3419 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:168 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att taket för marknadsstörningsavgiften


Utskottsberedning: 2015/16:CU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3419 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3419 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:3390 av Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3390 av Ola Johansson C med anledning av prop. 2015/16:162 Revisorer och revision Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillsyn över företag av allmänt intresse och tillkännager detta för regeringen. Motivering Förslagen i Proposition 2015/16:162


Utskottsberedning: 2015/16:CU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3390 av Ola Johansson (C) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3390 av Ola Johansson (C) (pdf, 58 kB)

Motion 2015/16:3348 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3348 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:125 Skuldsanering förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag som


Utskottsberedning: 2015/16:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3348 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3348 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (pdf, 75 kB)

Motion 2015/16:3344 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3344 av Ewa Thalén Finné m.fl. M med anledning av prop. 2015/16:125 Skuldsanering förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag om att betalningsplanen


Utskottsberedning: 2015/16:CU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3344 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 55 kB) Motion 2015/16:3344 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 85 kB)

Motion 2015/16:3342 av Caroline Szyber och Ola Johansson (KD, C)

Motion till riksdagen 2015/16:3342 av Caroline Szyber och Ola Johansson KD, C med anledning av prop. 2015/16:125 Skuldsanering förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att betalningsplanen för gäldenären i samband


Utskottsberedning: 2015/16:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3342 av Caroline Szyber och Ola Johansson (KD, C) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3342 av Caroline Szyber och Ola Johansson (KD, C) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:3340 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3340 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:125 Skuldsanering förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en fordran på skadestånd till följd av våldsbrott


Utskottsberedning: 2015/16:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3340 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3340 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:3339 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2015/16:3339 av Robert Hannah m.fl. L med anledning av prop. 2015/16:125 Skuldsanering förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att betalningsperioden för skuldsanering ska sättas till tre


Utskottsberedning: 2015/16:CU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3339 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3339 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 77 kB)

Motion 2015/16:3293 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L)

Motion till riksdagen 2015/16:3293 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, L med anledning av prop. 2015/16:55 En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort länsstyrelserna som instansnivå även när det gäller


Utskottsberedning: 2015/16:CU16
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:3293 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3293 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) (pdf, 72 kB)

Motion 2015/16:3258 av Ola Johansson m.fl. (C, FP, M, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3258 av Ola Johansson m.fl. C, FP, M, KD med anledning av prop. 2015/16:4 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett tillägg till den föreslagna lagregleringen om återbetalning av medlemsinsatser


Utskottsberedning: 2015/16:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:3258 av Ola Johansson m.fl. (C, FP, M, KD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3258 av Ola Johansson m.fl. (C, FP, M, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2015/16:3253 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3253 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, FP med anledning av prop. 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av ytterligare en kategori av företag


Utskottsberedning: 2015/16:CU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2015/16:3253 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3253 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:3251 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3251 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:13 Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på lag om resenärers rättigheter i den


Utskottsberedning: 2015/16:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3251 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3251 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (pdf, 76 kB)

Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. M En förnyad integrations- och migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör kräva att alla EU:s länder deltar i och utökar sitt deltagande i FN:s kvotflyktingsystem, och riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU2 2015/16:AU6 2015/16:AU7 2015/16:FiU1 2015/16:FiU3 2015/16:JuU20 2015/16:JuU7 2015/16:KrU1 2015/16:NU1 2015/16:SfU14 2015/16:SfU15 2015/16:SfU4 2015/16:SoU1 2015/16:SoU5 2015/16:UbU1 2015/16:UbU16 2016/17:CU15
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 144 kB)

Motion 2015/16:3245 av Johanna Jönsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3245 av Johanna Jönsson m.fl. C Närodlad integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna öppenheten mot omvärlden och att alla som tas emot i Sverige på ett snabbt och effektivt sätt ska kunna bli en del av samhället och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:AU10 2015/16:AU6 2015/16:AU9 2015/16:FiU25 2015/16:KrU6 2015/16:KrU8 2015/16:SoU6 2016/17:CU14 2016/17:CU15
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2015/16:3245 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (docx, 62 kB) Motion 2015/16:3245 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (pdf, 101 kB)

Motion 2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. C Infrastruktur för långsiktig hållbarhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att privat kapital och pensionsfonder bör ges möjlighet att investera i infrastruktur i Sverige och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:CU15 2015/16:SkU16 2015/16:TU17 2015/16:TU19 2015/16:TU6 2015/16:TU7 2015/16:TU9 2016/17:TU14 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 15 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 56 kB) Motion 2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 96 kB)

Motion 2015/16:3109 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3109 av Markus Wiechel SD Tillgänglighetsanpassning inom kollektivtrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta ett stimulansbidrag till kommuner för tillgänglighetsanpassning inom kollektivtrafiken och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:CU1 2015/16:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3109 av Markus Wiechel (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3109 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:2363 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:2363 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson båda C Effektiv användning av marken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att infrastruktur i form av kraftledningar ska samordnas med väg- och järnvägsdragningar för att minimera det totala


Utskottsberedning: 2015/16:CU15 2015/16:NU19 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:2363 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2363 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:2124 av Karin Svensson Smith och Rasmus Ling (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2124 av Karin Svensson Smith och Rasmus Ling båda MP 100 förnybart inom transportsektorn vägen till fossilfrihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast införa antingen en kvotplikt för biodrivmedel eller en reduktionsplikt för fossila


Utskottsberedning: 2015/16:CU14 2015/16:MJU7 2015/16:SkU16 2015/16:TU11 2015/16:TU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2015/16:2124 av Karin Svensson Smith och Rasmus Ling (båda MP) (docx, 64 kB) Motion 2015/16:2124 av Karin Svensson Smith och Rasmus Ling (båda MP) (pdf, 141 kB)

Motion 2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. SD Familjepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att båda blivande föräldrar ska ges ledigt mot ersättning vid besök hos mödravården och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:JuU18 2015/16:JuU20 2015/16:JuU22 2015/16:KrU1 2015/16:KrU4 2015/16:SfU1 2015/16:SfU15 2015/16:SfU3 2015/16:SfU5 2015/16:SfU8 2015/16:SoU1 2015/16:SoU6 2015/16:SoU7 2015/16:SoU8 2015/16:UbU1 2015/16:UbU11 2016/17:CU10 2016/17:SoU10
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): 50 avslag

Motion 2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 152 kB)

Motion 2015/16:2780 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2015/16:2780 av Emma Henriksson m.fl. KD, M, C, FP Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillvarata en mångfald av utövare inom välfärdssektorn och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2015/16:SoU6 2015/16:SoU7 2016/17:CU10 2016/17:SoU10 2016/17:SoU6 2016/17:SoU9 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 13 avslag, 4 bifall,

Motion 2015/16:2780 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 58 kB) Motion 2015/16:2780 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 110 kB)

Motion 2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. M Det goda livet på äldre dagar Innehållsförteckning 1Förslag till riksdagsbeslut 2Moderata värderingar och utgångspunkter 3Alliansregeringens äldrereformer 3.1 En nationell värdegrund har lagts fast 3.2 Kvalitetssatsning i äldreomsorgen 3.3 Valfriheten


Utskottsberedning: 2015/16:AU10 2015/16:AU7 2015/16:KrU10 2015/16:SfU12 2015/16:SoU1 2015/16:SoU7 2016/17:CU14 2016/17:SoU10 2016/17:SoU7 2016/17:SoU9
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 38 avslag

Motion 2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 178 kB)