Dokument & lagar (183 träffar)

Motion 2018/19:1810 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1810 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson båda S Öka andelen byggande i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att öka andelen byggande i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering I British Columbia


Utskottsberedning: 2018/19:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1810 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1810 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1807 av Monica Haider (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1807 av Monica Haider S Hästnäringen och plan- och bygglagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hästnäringen och plan- och bygglagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige finns nästan 360 000 hästar Sverige är därmed


Utskottsberedning: 2018/19:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1807 av Monica Haider (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1807 av Monica Haider (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1806 av Gunilla Carlsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1806 av Gunilla Carlsson S Förbud mot eller märkning av retuscherade reklambilder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett förbud mot retuscherade reklambilder eller att införa märkning av retuscherade reklambilder och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1806 av Gunilla Carlsson (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1806 av Gunilla Carlsson (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1805 av Kadir Kasirga m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1805 av Kadir Kasirga m.fl. S Reglera andrahandsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglera andrahandsmarknaden och tillkännager detta för regeringen. Motivering I bostadsbristen Sverige har andrahandsuthyrning av allt flera


Utskottsberedning: 2018/19:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1805 av Kadir Kasirga m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1805 av Kadir Kasirga m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1794 av Roza Güclü Hedin och Maria Strömkvist (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1794 av Roza Güclü Hedin och Maria Strömkvist båda S Bygg i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat bostadsbyggande i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att bygga hus i trä istället för betong medför stora vinster


Utskottsberedning: 2018/19:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1794 av Roza Güclü Hedin och Maria Strömkvist (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1794 av Roza Güclü Hedin och Maria Strömkvist (båda S) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:1775 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1775 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Avställda bilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av fler verktyg för att stoppa kriminaliteten kring avställda bilar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige ska


Utskottsberedning: 2018/19:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1775 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1775 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. S Anställda som äger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en successiv och metodisk översyn av regler för att underlätta för anställda att ta över verksamhet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin båda C Jämställd ekonomi gender budgeting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla beslut bör jämställdhetsprövas och analyseras utifrån hur de gynnar eller missgynnar det underrepresenterade könet


Utskottsberedning: 2018/19:AU8 2018/19:CU9 2018/19:FiU22 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander båda C Plats för cykling, hållbarhet och hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett skärpt uppdrag för Trafikverket att ta fram målsättning och riktlinjer för ökad cykling och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:CU12 2018/19:MJU1 2018/19:SkU10 2018/19:TU13 2018/19:TU6
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) (pdf, 91 kB)

Motion 2018/19:1487 av Ola Johansson och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:1487 av Ola Johansson och Annika Qarlsson båda C Lika villkor för hästnäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att likställa hästnäring med övrig djurhållande näringsverksamhet på landsbygden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2018/19:CU10 2018/19:MJU17 2018/19:MJU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2018/19:1487 av Ola Johansson och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1487 av Ola Johansson och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:1333 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1333 av Cecilia Widegren M Jakten på privat ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen behöver stå upp för äganderätten och privat ägande och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:CU5 2018/19:MJU18 2018/19:MJU8 2018/19:NU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2018/19:1333 av Cecilia Widegren (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1333 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1759 av Johan Hultberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1759 av Johan Hultberg M Bilmålvakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur möjligheten att registrera fordon på personer som redan har betydande fordonsrelaterade skulder kan begränsas och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:CU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:1759 av Johan Hultberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1759 av Johan Hultberg (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1758 av Johan Hultberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1758 av Johan Hultberg M Reformer för en bättre fungerande bostadsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en helt fri hyressättning för nybyggda bostäder och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2018/19:CU12 2018/19:CU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:1758 av Johan Hultberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1758 av Johan Hultberg (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1746 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1746 av Sten Bergheden M Bättre tillgänglighet till allmänna lokaler och allmänna platser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Kommittén för modernare byggregler N 2017:05 bör förstärka arbetet med enkelt avhjälpta hinder och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1746 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1746 av Sten Bergheden (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1742 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1742 av Sofia Westergren M Bygg- och färdigställandeförsäkringarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att helt slopa den icke-obligatoriska byggfelsförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:CU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:1742 av Sofia Westergren (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1742 av Sofia Westergren (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1741 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1741 av Sten Bergheden M Telefonförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ovälkommen, oseriös telefonförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många företag har idag problem med bluffakturor och falska muntliga


Utskottsberedning: 2018/19:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1741 av Sten Bergheden (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1741 av Sten Bergheden (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1737 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1737 av Edward Riedl M Översyn av lagstiftningen om sjöfylleri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av bestämmelserna om sjöfylleri i sjölagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering År 2010 infördes nya bestämmelser


Utskottsberedning: 2019/20:CU8

Motion 2018/19:1737 av Edward Riedl (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1737 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:1725 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1725 av Sten Bergheden M Ta vara på den småskaliga vattenkraften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att all bedömning av småskalig vattenkraftsverksamhet måste utgå från att de småskaliga vattenkraftverken är samhällsviktiga verksamheter,


Utskottsberedning: 2018/19:CU5 2018/19:MJU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:1725 av Sten Bergheden (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1725 av Sten Bergheden (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1709 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1709 av Edward Riedl M Ökat bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska regelbördan vid bostadsbyggande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bostadspolitiken ska ta sin utgångspunkt i människors behov. Målet


Utskottsberedning: 2018/19:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1709 av Edward Riedl (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1709 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1695 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1695 av Anders Hansson M Återinförande av revisionsplikten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett återinförande av revisionsplikten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades


Utskottsberedning: 2018/19:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1695 av Anders Hansson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1695 av Anders Hansson (M) (pdf, 77 kB)