Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar.

Dokument & lagar (3 841 träffar)

Motion 2019/20:1164 av John Weinerhall och Viktor Wärnick (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:1164 av John Weinerhall och Viktor Wärnick båda M Stoppa falskskrivna bilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur s.k. målvakter kan förbjudas att handla med fordon och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1164 av John Weinerhall och Viktor Wärnick (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1164 av John Weinerhall och Viktor Wärnick (båda M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1186 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1186 av Azadeh Rojhan Gustafsson S Anställda som äger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över hur dispens från låneförbudet i aktiebolagslagen skulle kunna omfatta anställda som vill ta över ett företag, och detta tillkännager


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1186 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1186 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1114 av Gustaf Lantz (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1114 av Gustaf Lantz S Säkerställ att de som vill gifta sig slipper onödig väntan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vigselförrättares villkor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Om en människa gifter sig är det


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1114 av Gustaf Lantz (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1114 av Gustaf Lantz (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1105 av Emma Hult (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1105 av Emma Hult MP Hinder för framkomlighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hinder för framkomlighet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av tillsyn i kommunerna och tillkännager


Utskottsberedning: CU 2019/20:JuU25

Motion 2019/20:1105 av Emma Hult (MP) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:1105 av Emma Hult (MP) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:1134 av Yasmine Bladelius (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1134 av Yasmine Bladelius S Social bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en social bostadspolitik och tillkännager detta för regeringen. Motivering Klyftorna på bostadsmarknaden ökar och fördjupas mellan stad och


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1134 av Yasmine Bladelius (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1134 av Yasmine Bladelius (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1115 av Peter Persson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1115 av Peter Persson S Vättern och vattnet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av att klassificera Vättern som ett riksintresse och om att ge sjön ett regionalt samordnat skydd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Redan


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1115 av Peter Persson (S) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1115 av Peter Persson (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1106 av Annika Hirvonen Falk och Emma Hult (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1106 av Annika Hirvonen Falk och Emma Hult båda MP En föräldrapolitik med barnen i centrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1106 av Annika Hirvonen Falk och Emma Hult (båda MP) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1106 av Annika Hirvonen Falk och Emma Hult (båda MP) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:322 av Elsemarie Bjellqvist och Thomas Hammarberg (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:322 av Elsemarie Bjellqvist och Thomas Hammarberg båda S Tillgängliga bostäder för äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att särskilt studera hur seniorers boende i blandade miljöer kan möjliggöras och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:322 av Elsemarie Bjellqvist och Thomas Hammarberg (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:322 av Elsemarie Bjellqvist och Thomas Hammarberg (båda S) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:375 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:375 av Tobias Andersson m.fl. SD Krafttag mot bluffakturor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta en myndighetsadministrerad varningslista gällande bluffakturor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:375 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:375 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:365 av Ingemar Kihlström (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:365 av Ingemar Kihlström KD Samordna regelverk för bevattningsförbud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ett nationsövergripande regelverk för bevattningsförbud och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:365 av Ingemar Kihlström (KD) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:365 av Ingemar Kihlström (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:493 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:493 av Anders Åkesson m.fl. C Marksnål teknik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ersättning för intrång på mark för ianspråktagande till ledningsutbyggnad, master, vägar, järnvägar och annan samhällsinfrastruktur och tillkännager detta för


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:493 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:493 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:477 av Heléne Björklund och Per-Arne Håkansson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:477 av Heléne Björklund och Per-Arne Håkansson båda S Friköpsrätt för historiska arrenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en friköpsrätt för historiska arrenden och tillkännager detta för regeringen. Motivering I över 100


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:477 av Heléne Björklund och Per-Arne Håkansson (båda S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:477 av Heléne Björklund och Per-Arne Håkansson (båda S) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:476 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2019/20:476 av Magnus Manhammar S Garantera studentbostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att vidta åtgärder för att stävja den rådande bostadsbristen för studenterna och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:476 av Magnus Manhammar (S) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:476 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1084 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1084 av Sten Bergheden M Krafttag mot oseriös telefonförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ovälkommen, oseriös telefonförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många företag har idag problem med bluffakturor


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1084 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1084 av Sten Bergheden (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1011 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1011 av Anders Hansson m.fl. M Stranderosion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att göra stranderosion orsakad av havet till en statlig angelägenhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1011 av Anders Hansson m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:1011 av Anders Hansson m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:1008 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1008 av Sten Bergheden M Möjlighet att öka nydikningen i skogen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att underlätta för ökad dikning i skogen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är viktigt att vi


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1008 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1008 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:1037 av Patrik Björck (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1037 av Patrik Björck S Småskalig vattenkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den småskaliga vattenkraften och tillkännager detta för regeringen. Motivering Småskalig vattenkraft är en samhällsnyttig verksamhet. Det är en del av den


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1037 av Patrik Björck (S) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:1037 av Patrik Björck (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1005 av Helén Pettersson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1005 av Helén Pettersson S Avskaffa fideikommiss Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa systemet med fideikommiss utan undantag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det svenska systemet med fideikommiss hör inte hemma


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1005 av Helén Pettersson (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1005 av Helén Pettersson (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:857 av Mikael Strandman (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:857 av Mikael Strandman SD Kravet på kontrollansvarig vid privat byggnation av småhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa kravet på certifierad kontrollansvarig vid privat byggnation av småhus enligt 10 kap. 9 plan- och bygglagen


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:857 av Mikael Strandman (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:857 av Mikael Strandman (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:812 av Patrick Reslow (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:812 av Patrick Reslow SD Fastställande av faderskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fastställande av faderskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att bli förälder är en stor händelse i livet, förenad med lycka och glädje,


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:812 av Patrick Reslow (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:812 av Patrick Reslow (SD) (pdf, 85 kB)