Dokument & lagar (312 träffar)

Motion 2008/09:Ju379 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju379 av Mona Sahlin m.fl. s Bekämpa den grova kriminaliteten och brottens orsaker s96017 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 9 4 DEL I Ungdomskriminalitet och utsatthet 10 4.1 Bekämpa brottens orsaker 10 4.2 Ungdomar som begår


Utskottsberedning: 2008/09:CU13 2008/09:CU14 2008/09:JuU1 2008/09:JuU13 2008/09:JuU18 2008/09:JuU19 2008/09:JuU21 2008/09:JuU22 2008/09:JuU24 2008/09:JuU27 2008/09:JuU4 2008/09:KrU6 2008/09:KU1 2008/09:KU18 2008/09:SkU22 2008/09:SoU12 2008/09:SoU14 2008/09:SoU16 2008/09:SoU17 2008/09:TU8 2008/09:UbU17 2008/09:UU10 2009/10:FöU3 2009/10:JuU10 2009/10:JuU12 2009/10:JuU13 2009/10:JuU14 2009/10:JuU21 2009/10:JuU7 2009/10:KU34
Riksdagsbeslut (79 yrkanden): 79 avslag

Motion 2008/09:Ju379 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 247 kB)

Motion 2008/09:C5 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:C5 av Stefan Attefall m.fl. kd med anledning av prop. 2008/09:80 Äktenskapsfrågor Sammanfattning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Äktenskapets historik 4 Familje- och barnperspektivet 5 Begreppet äktenskap och dess


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:C5 av Stefan Attefall m.fl. (kd) (doc, 105 kB)

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En grön politik för lika rättigheter mp601 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 8 3.1 Ett samhälle för alla på riktigt 8 3.2 En politik för lika rättigheter 9 4 Åtgärder mot diskriminering 10


Utskottsberedning: -2008/09:AU1 2008/09:AU6 2008/09:CU10 2008/09:CU12 2008/09:CU30 2008/09:FiU29 2008/09:FiU33 2008/09:JuU1 2008/09:JuU20 2008/09:JuU21 2008/09:KrU6 2008/09:KrU8 2008/09:KU23 2008/09:KU9 2008/09:NU16 2008/09:SfU2 2008/09:SkU22 2008/09:SoU10 2008/09:SoU13 2008/09:TU13 2008/09:UbU10 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU7 2009/10:AU8 2009/10:JuU7
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 192 kB)

Motion 2008/09:C448 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:C448 av Peter Eriksson m.fl. mp Energismart byggande mp701 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett nytt mål för energieffektivisering inom bostadsbeståndet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2008/09:CU30 2008/09:NU3 2008/09:UbU10
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2008/09:C448 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 92 kB)

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. s En ansvarsfull politik för jobb välfärd s33000 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 6 1 En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb välfärd 11 1.1 Ett allvarsamt ekonomiskt läge 11 1.1.1 Stark konjunktur gav fler jobb 11


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:CU1 2008/09:FiU1 2008/09:FiU3 2008/09:FiU33 2008/09:FöU1 2008/09:FöU10 2008/09:JuU1 2008/09:KrU1 2008/09:KU1 2008/09:MJU1 2008/09:MJU2 2008/09:NU1 2008/09:NU3 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU1 2008/09:SoU1 2008/09:TU1 2008/09:UbU1 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU2 2008/09:UbU4 2008/09:UU1 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (95 yrkanden): 95 avslag

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 1597 kB)

Motion 2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. v En solidarisk och jämställd äldrepolitik v505 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 4 Verklig valfrihet i vardagen 5 5 25 000 nya jobb för en bättre äldreomsorg 6 6 Ett äldreomsorgslyft för ökad kvalitet 7 6.1 Personalen äldreomsorgens


Utskottsberedning: 2008/09:CU30 2008/09:CU32 2008/09:FiU2 2008/09:KU23 2008/09:SoU13 2008/09:SoU19 2008/09:SoU24 2008/09:SoU8 2008/09:UbU15
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 134 kB)

Motion 2008/09:C300 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:C300 av Lars Ohly m.fl. v Bostad, en social rättighet v576 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Rädda allmännyttan 5 3.1 Allmännyttan syfte regelverk 5 3.2 Utredningen om allmännyttan 5 3.3 Utförsäljningarna av allmännyttan 7 3.4 Ett allmännyttigt bostadsföretag


Utskottsberedning: 2008/09:CU32 2008/09:CU33 2008/09:SfU1 2008/09:SoU1
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2008/09:C300 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 151 kB)

Motion 2008/09:C463 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:C463 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik v582 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bostadspolitik 2 4 Konsumentpolitik 4 5 Hållbart samhällsbyggande 4 6 Vänsterpartiets budgetförslag 5 6.1 En


Utskottsberedning: 2008/09:CU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:C463 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 102 kB)

Motion 2008/09:T206 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:T206 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Klimat och kollektivtrafik mp852 1 Sammanfattning Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Under 1900-talet byggdes ett samhälle som är mycket beroende av fossila bränslen och med stor klimatpåverkan. Städer och samhällsstrukturer bygger på stor


Utskottsberedning: 2008/09:CU30 2008/09:FiU25 2008/09:KU16 2008/09:NU25 2008/09:SkU25 2008/09:SkU26 2008/09:TU13 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 42 avslag

Motion 2008/09:T206 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 480 kB)

Motion 2008/09:C1 av Carina Moberg m.fl. (s, v)

Motion till riksdagen 2008/09:C1 av Carina Moberg m.fl. s, v med anledning av prop. 2007/08:161 Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag s68011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:161 Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag. Motivering I juni 2003 fattade


Utskottsberedning: 2008/09:CU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C1 av Carina Moberg m.fl. (s, v) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:C6 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:C6 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2008/09:80 Äktenskapsfrågor s21000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lagändring i äktenskapsbalken vad gäller 4 kap. 3 3. Motivering Den moderatledda regeringen har den 20:e november 2008


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C6 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s, mp, v) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:C4 av Carina Moberg m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:C4 av Carina Moberg m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2008/09:80 Äktenskapsfrågor s68098 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:80 Äktenskapsfrågor. Motivering Liksom regeringen skriver i sin proposition 2008/09:80 Äktenskapsfrågor är huvudfrågan


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2008/09:C4 av Carina Moberg m.fl. (s, mp, v) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:C226 av Lars Elinderson (m)

Motion till riksdagen 2008/09:C226 av Lars Elinderson m Särkullbarns arvsrätt m1227 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om s.k. särkullbarns arvsrätt. Motivering Den praktiska tillämpningen av den svenska arvsrätten har förändrats under senare


Utskottsberedning: 2008/09:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C226 av Lars Elinderson (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:C224 av Lars Elinderson (m)

Motion till riksdagen 2008/09:C224 av Lars Elinderson m Vidgad arvsrätt m1228 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av arvslagstiftningen. Motivering Familjen är samhällets mest grundläggande gemenskap. I olika samhällen är definitionen


Utskottsberedning: 2008/09:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C224 av Lars Elinderson (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:C223 av Christopher Ödmann m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:C223 av Christopher Ödmann m.fl. mp Konsumentvägledning för alla mp706 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska utreda hur en konsumentrådgivning för alla i Sverige ska kunna utformas. Motivering Det


Utskottsberedning: 2008/09:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C223 av Christopher Ödmann m.fl. (mp) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:C221 av Ulf Nilsson och Tobias Krantz (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:C221 av Ulf Nilsson och Tobias Krantz fp Kapningen av lagfarter fp1267 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förhindra kapning av lagfarter. Motivering De senaste åren har det inträffat att husägare genom grannar


Utskottsberedning: 2008/09:CU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C221 av Ulf Nilsson och Tobias Krantz (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:C219 av Christer Winbäck (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:C219 av Christer Winbäck fp Skuldfälla för barn fp1247 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om komplettering av lagen om barns skuldsättning. Motivering Vid årsskiftet ändras lagen så att barn inte ska bli skuldsatta


Utskottsberedning: 2008/09:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C219 av Christer Winbäck (fp) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:C218 av Christer Winbäck (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:C218 av Christer Winbäck fp Lågprisflygkostnader fp1248 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om redovisning av alla kostnader vid köp av flygresor. Motivering Lågprisföretag har i allt större utsträckning fått insteg


Utskottsberedning: 2008/09:CU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C218 av Christer Winbäck (fp) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:C217 av Nina Larsson (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:C217 av Nina Larsson fp Försäljning genom fastighetsmäklare istället för exekutiva auktioner fp1244 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utmätta fastigheter och bostadsrätter som huvudregel ska försäljas genom


Utskottsberedning: 2008/09:CU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C217 av Nina Larsson (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:C215 av Christer Winbäck (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:C215 av Christer Winbäck fp Huskapning fp1229 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förstärkt skydd mot kapning för husägare. Motivering Vi läser allt oftare i tidningarna att skojare kapar äganderätten till hus i


Utskottsberedning: 2008/09:CU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C215 av Christer Winbäck (fp) (doc, 37 kB)