Dokument & lagar (12 226 träffar)

Motion 2020/21:345 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:345 av Josefin Malmqvist m.fl. M med anledning av skr. 2019/20:171 Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bostadsrättsutvecklarnas och fastighetsmäklarnas ansvar


Utskottsberedning: 2020/21:CU2

Motion 2020/21:345 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:345 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Motion 2020/21:310 av Martina Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:310 av Martina Johansson m.fl. C med anledning av prop. 2019/20:194 Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inom tre år från lagstiftningens införande ska


Utskottsberedning: 2020/21:CU3

Motion 2020/21:310 av Martina Johansson m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:310 av Martina Johansson m.fl. (C) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:309 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:309 av Ola Johansson m.fl. C med anledning av skr. 2019/20:171 Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att, i linje med förslagen i SOU 2017:31 Stärkt konsumentskydd


Utskottsberedning: 2020/21:CU2

Motion 2020/21:309 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:309 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 85 kB)

Motion 2020/21:348 av Mats Green m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:348 av Mats Green m.fl. M, KD med anledning av skr. 2019/20:192 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vidta åtgärder för att säkerställa effektivitet och


Utskottsberedning: 2020/21:AU3

Motion 2020/21:348 av Mats Green m.fl. (M, KD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:348 av Mats Green m.fl. (M, KD) (pdf, 83 kB)

Motion 2020/21:275 av Larry Söder m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:275 av Larry Söder m.fl. KD med anledning av skr. 2019/20:171 Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fastighetsmäklarnas och bostadsutvecklarnas roll vid försäljning


Utskottsberedning: 2020/21:CU2

Motion 2020/21:275 av Larry Söder m.fl. (KD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:275 av Larry Söder m.fl. (KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:30 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:30 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. V med anledning av skr. 2019/20:171 Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör genomföra en översyn


Utskottsberedning: 2020/21:CU2

Motion 2020/21:30 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:30 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3614 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3614 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:163 Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör undersöka


Utskottsberedning: 2019/20:CU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3614 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3614 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2021 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2021 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Gode män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nationellt register för gode män och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att komma till rätta


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2021 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2021 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3597 av Mats Green m.fl. (M, C, KD, L)

Motion till riksdagen 2019/20:3597 av Mats Green m.fl. M, C, KD, L med anledning av prop. 2019/20:150 Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett reviderat


Utskottsberedning: 2019/20:AU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2019/20:3597 av Mats Green m.fl. (M, C, KD, L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3597 av Mats Green m.fl. (M, C, KD, L) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3591 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3591 av Ali Esbati m.fl. V med anledning av prop. 2019/20:150 Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ersättning för resa, kost och logi vad gäller resan från utsändningslandet


Utskottsberedning: 2019/20:AU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2019/20:3591 av Ali Esbati m.fl. (V) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3591 av Ali Esbati m.fl. (V) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3584 av Angelica Lundberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3584 av Angelica Lundberg m.fl. SD med anledning av skr. 2019/20:128 Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att se över hur sekretessbestämmelserna


Utskottsberedning: 2019/20:CU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3584 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3584 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3581 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3581 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:152 Undantag från plan- och bygglagen vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast ska återkomma till riksdagen med


Utskottsberedning: 2019/20:CU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3581 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3581 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3574 av Larry Söder m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3574 av Larry Söder m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:125 Några fastighetsrättsliga frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arrendenämnden endast i särskilda fall ska ha beslutanderätt om införandet av en höjning av arrendeavgifter


Utskottsberedning: 2019/20:CU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3574 av Larry Söder m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3574 av Larry Söder m.fl. (KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3567 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3567 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:120 Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om testköp under dold identitet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2019/20:CU23
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2019/20:3567 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3567 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:3578 av Magnus Persson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3578 av Magnus Persson m.fl. SD med anledning av 2019/20:135 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering I propositionen föreslås en utvidgning av möjligheten att utse regionala skyddsombud med syftet att


Utskottsberedning: 2019/20:AU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2019/20:3578 av Magnus Persson m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3578 av Magnus Persson m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:3576 av Gulan Avci m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3576 av Gulan Avci m.fl. L med anledning av prop. 2019/20:135 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning om de regionala skyddsombuden och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2019/20:3576 av Gulan Avci m.fl. (L) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3576 av Gulan Avci m.fl. (L) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:3573 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3573 av Désirée Pethrus m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:135 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera de regionala skyddsombuden och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2019/20:3573 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3573 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:3566 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3566 av Mats Green m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:135 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2019/20:135 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2019/20:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2019/20:3566 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3566 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:3565 av Alireza Akhondi och Martin Ådahl (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:3565 av Alireza Akhondi och Martin Ådahl båda C med anledning av prop. 2019/20:135 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2019/20:135 om utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2019/20:3565 av Alireza Akhondi och Martin Ådahl (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3565 av Alireza Akhondi och Martin Ådahl (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:3552 av Mats Green m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3552 av Mats Green m.fl. M, KD med anledning av prop. 2019/20:117 Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en tydlig granskningsfunktion


Utskottsberedning: 2019/20:AU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2019/20:3552 av Mats Green m.fl. (M, KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3552 av Mats Green m.fl. (M, KD) (pdf, 80 kB)