Dokument & lagar (47 088 träffar)

Skriftlig fråga 2020/21:112 av Ann-Sofie Alm (M)

Fråga 2020/21:112 Processer för miljötillstånd av Ann-Sofie Alm M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Det händer spännande saker på Sotenäset, Sotenäs kommun, på västkusten. Norska staten satsar tillsammans med ett stort antal hightechbolag, däribland svenska Vattenfall, stora pengar på Europas största laxodling

Inlämnad: 2020-09-24 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:112 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:111 av Ann-Sofie Alm (M)

Fråga 2020/21:111 En nationell plan för väg 171 av Ann-Sofie Alm M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Det händer spännande saker på Sotenäset, Sotenäs kommun, på västkusten. Norska staten satsar tillsammans med ett stort antal hightechbolag, däribland svenska Vattenfall, stora pengar på Europas största laxodling

Inlämnad: 2020-09-24 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:111 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:110 av David Josefsson (M)

Fråga 2020/21:110 Fri hyressättning av David Josefsson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I dag anses hyror vara skäliga om de följer bruksvärdesprincipen eller om de vid nyproduktion sätts genom överenskommelse om så kallad presumtionshyra mellan hyresvärd och en på orten etablerad hyresgästorganisation.

Inlämnad: 2020-09-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:110 av David Josefsson (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:109 av Robert Hannah (L)

Fråga 2020/21:109 Kinas agerande mot Hongkong av Robert Hannah L till Utrikesminister Ann Linde S Hongkong är en demokratisk och självstyrd region i Kina som styrs enligt principen ett land, två systemDet är den enda platsen där man kan kritisera den kinesiska regimen utan risk för förtryck och förföljelser. Men det har

Inlämnad: 2020-09-24 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2020/21:109 av Robert Hannah (L) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:108 av Magnus Persson (SD)

Fråga 2020/21:108 Låga resultat för subventionerade anställningar av Magnus Persson SD till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S När man tar del av regeringens budget kan man liksom tidigare konstatera att antal reguljära jobb utan stöd som man går till efter avslutat arbetsmarknadspolitiskt program eller subventionerad

Inlämnad: 2020-09-24 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Skriftlig fråga 2020/21:108 av Magnus Persson (SD) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:107 av Magnus Persson (SD)

Fråga 2020/21:107 Organiserad brottslighet inom Arbetsförmedlingen av Magnus Persson SD till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Vi har kunnat ta del av information från Arbetsförmedlingen själv att den organiserade brottsligheten utnyttjar och har infiltrerat myndigheten för att bedriva brott mot välfärdssystemet.

Inlämnad: 2020-09-24 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Skriftlig fråga 2020/21:107 av Magnus Persson (SD) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:106 av Caroline Nordengrip (SD)

Fråga 2020/21:106 Situationen för deltidsbrandmän av Caroline Nordengrip SD till Statsrådet Mikael Damberg S I februari 2018 tillsatte regeringen Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster A 2018:01Utredningen redovisade sina förslag den 15 juni i år. Regeringen ser att det i nuläget inte

Inlämnad: 2020-09-24 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2020/21:106 av Caroline Nordengrip (SD) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:105 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:105 Företagsflykt på grund av energikris av Björn Söder SD till Statsrådet Anders Ygeman S På grund av den svenska energikrisen riskerar Sverige att mista företag som i stället flyttar sin verksamhet utomlands. Det skulle kunna vara mer fördelaktigt att ha vår produktion i något annat EU-land på grund av

Inlämnad: 2020-09-24 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:105 av Björn Söder (SD) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:104 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:104 Utebliven proposition om statens stöd till trossamfund av Björn Söder SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Under våren skulle regeringen ha lämnat en proposition till riksdagen som skulle reglera statens stöd till trossamfunden med nya demokratikriterier. Kriterierna för stöd skulle skärpas.

Inlämnad: 2020-09-24 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:104 av Björn Söder (SD) (pdf, 77 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2020/21:URF1

urf 2020/21 URF1 2019 års riksdagsöversyn ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-7515-014-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2020 2020/21:URF1 1 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 12 juni 2019 att sammankalla en parlamenta- riskt sammansatt kommitté under ledning av talmannen med uppdrag att ge- nomföra en

2020-09-24

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2020/21:URF1 (pdf, 2713 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:103 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fråga 2020/21:103 Särbehandling av sjukskrivna vid dag 180 av Elisabeth Björnsdotter Rahm M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Vi har detta år alla levt med en pandemi som inneburit förändringar för väldigt många. Vi har under våren sett en stor smittspridning där många blivit sjuka i covid-19. Många av de personer som

Inlämnad: 2020-09-23 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2020/21:103 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:102 av Jens Holm (V)

Fråga 2020/21:102 Preems utbyggnad av Jens Holm V till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Tillåtlighetsprövningen av bolaget Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil ligger på regeringens bord. Prövningen görs enligt 17 kap. 3 miljöbalken. Regeringen kan ge tillstånd eller av miljö- och klimatskäl avslå bolagets

Inlämnad: 2020-09-23 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:102 av Jens Holm (V) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:101 av Elin Gustafsson (S)

Fråga 2020/21:101 Placering av oberoende institution för mänskliga rättigheter av Elin Gustafsson S till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Regeringen har steg för steg arbetat för att stärka Sveriges arbete med mänskliga rättigheter, inte minst är införandet av lagen 2018:1197 om Förenta nationernas konvention

Inlämnad: 2020-09-23 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:101 av Elin Gustafsson (S) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:100 av Pia Steensland (KD)

Fråga 2020/21:100 Schablonen för timersättning inom assistansersättningen av Pia Steensland KD till Finansminister Magdalena Andersson S När regeringen och samarbetspartierna aviserade budgetnyheterna presenterades uppräkningen av assistansschablonen för 2021 med 3,5 procent som en rekordstor höjning. Uppräkningen har

Inlämnad: 2020-09-23 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:100 av Pia Steensland (KD) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:99 av Christina Östberg (SD)

Fråga 2020/21:99 Missbruksvården av Christina Östberg SD till Socialminister Lena Hallengren S Den pågående covidpandemin pressar välfärdssystemet hårt. Grupper som redan tidigare är särskilt utsatta i vårt samhälle far nu extra illa. Socialstyrelsen följer hur personer med missbruk och beroende påverkas av krisen, och

Inlämnad: 2020-09-23 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:99 av Christina Östberg (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:98 av Monika Lövgren (SD)

Fråga 2020/21:98 Generella dispenser knutna till fordonstyp av Monika Lövgren SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Vid förflyttning av mobilkranar krävs i regel en dispens eftersom fordonet är tungt i sin konstruktion. En större mobilkran har ofta en bruttovikt eller axeltryck som överstiger den tillåtna vikten

Inlämnad: 2020-09-23 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:98 av Monika Lövgren (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:97 av Monika Lövgren (SD)

Fråga 2020/21:97 Generella dispenser för mobilkranar av Monika Lövgren SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Vid förflyttning av mobilkranar krävs i regel en dispens eftersom fordonet är tungt i sin konstruktion. En större mobilkran har ofta en bruttovikt eller ett axeltryck som överstiger den tillåtna vikten

Inlämnad: 2020-09-23 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:97 av Monika Lövgren (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:96 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2020/21:96 Kadmiumfonden av Betty Malmberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP I budgetpropositionen för 2021 läser jag under rubriken Kadmiumfonden s. 81 att det under 2019 betalades in ca 2,2 miljoner kronor i avgifter till fonden. Det står också att Naturvårdsverkets handläggningskostnader för

Inlämnad: 2020-09-23 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:96 av Betty Malmberg (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:95 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2020/21:95 Återvätning av torvmark av Betty Malmberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP I regeringens budgetproposition för 2021 anslås en kraftfull ökning av medel för att återväta torvmark i förhoppning om att detta ska vara en effektiv klimatåtgärd. Slutsatsen bygger förmodligen på utredningen

Inlämnad: 2020-09-23 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:95 av Betty Malmberg (M) (pdf, 87 kB)

Omröstning 2020/21:FiU32 Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset

Omröstning: betänkande 2020/21:FiU32 Extra ändringsbudget för 2020 Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset, förslagspunkt 1 Extra ändringsbudget för 2020 Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset Datum: 2020-09-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2020-09-23