Dokument & lagar (725 träffar)

Departementsserien 2011:45

Ds 2011:45 Preskription av betalningsansvar för styrelseledamöter m.fl. Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47

2012-01-01

Departementsserien 2011:45 (pdf, 1772 kB)

Departementsserien 2011:40

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll 5 Författningsförslag 6 Förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen 2010:6966 1 Även tv och sökbar text-tv som sänds genom tråd ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.17 1.1 Bakgrund 17 1.2 Skälen för förslaget 19 2 Kortare annonsavbrott

2012-01-01

Departementsserien 2011:40 (pdf, 243 kB)

Departementsserien 2011:35

Sweden´s fourth national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel mangement and on the safety of radioactive waste management, english Ds 2011:35 Swedens fourth national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management Swedish

2012-01-01

Departementsserien 2011:35 (pdf, 4240 kB)

Departementsserien 2011:28

Ds 2011:28 EU:s gränskodex Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598 191 91 Ordertel:

2012-01-01

Departementsserien 2011:28 (pdf, 1438 kB)

Departementsserien 2011:26

Ds 2011:26 Domarnomineringar till internationella domstolar Utrikesdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2012-01-01

Departementsserien 2011:26 (pdf, 496 kB)

Departementsserien 2011:25

Remiss 2011-07-12 SB2011/5155/EU-kansliet Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Beatrice Hernqvist Telefon 08 405 31 62 Departementspromemorian Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget stabilitetsmekanism för euroländer Ds 2011:25 Remissinstanser: 1.Sveriges


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2011:25 (pdf, 88 kB)

Departementsserien 2011:25

6.4.2011 SV Europeiska unionens officiella tidning L 91/1 II Icke-lagstiftningsakter BESLUT EUROPEISKA RÅDETS BESLUT av den 25 mars 2011 om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta 2011/199/EU EUROPEISKA


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2011:25 (pdf, 703 kB)

Departementsserien 2011:25

Innehåll Förkortningar.7 Promemorians huvudsakliga innehåll 9 1 Förslag till lag om ändring i lagen 1994:1500 med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.11 2 Ärendet.15 3 Bakgrund till inrättande av en permanent stabilitetsmekanism för euroländerna 17 3.1 Den statsfinansiella krisen i euroområdet

2012-01-01

Departementsserien 2011:25 (pdf, 278 kB)

Departementsserien 2011:23

Ds 2011:23 Uppdaterade högkostnadsskydd öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2011:23 (pdf, 597 kB)

Departementsserien 2011:18

Ds 2011:18 Översyn av sjukförsäkringen förslag till förbättringar Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2012-01-01

Departementsserien 2011:18 (pdf, 1707 kB)

Departementsserien 2011:13

Ds 2011:13 Upphävande av lagen om exploateringssamverkan Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2012-01-01

Departementsserien 2011:13 (pdf, 565 kB)

Departementsserien 2011:9

Ds 2011:9 Förbättringar inom familjepolitiken Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598

2012-01-01

Departementsserien 2011:9 (pdf, 443 kB)

Bilaga

Promemoria 2011-12-16 Statsrådsberedningen EU-kansliet Komplettering nr 4 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I och Coreper II vecka 50. Översänds för skriftligt samråd vecka 50. Frågor som lösts i förberedande instanser 3 Färdigförhandlade II-punkter från möte i Coreper


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 35 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-07-09 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II vecka 28. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 28 till tisdagen den 10 juli kl. 8.30. Frågor som lösts i förberedande instanser 4 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 36 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-07-05 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och Coreper II vecka 27. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 27 till fredagen den 6 juli kl. 14.00. Frågor som lösts i förberedande instanser 6 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 51 kB)

Bilaga

Promemoria 2011-12-20 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II och Coreper I vecka 51. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 51 till onsdagen den 21 december, kl 09.00 Frågor som lösts i förberedande instanser 4 Troliga A-punkter inför kommande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 37 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-05-03 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I och Coreper II vecka 18. Överlämnas för skriftligt samråd till fredagen den 4 maj, kl 14.00. Frågor som lösts i förberedande instanser 3 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 47 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-06-28 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I den 27 juni Överlämnas för skriftligt samråd vecka 26 till fredagen den 29 juni kl 14.00. Frågor som lösts i förberedande instanser 4 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 42 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-01-12 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och Coreper II vecka 2 Frågor som lösts i förberedande instanser 3 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I den 13 januari 2012. 3 1. Replies to written


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 39 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-06-25 Statsrådsberedningen EU-kansliet Färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper II 2012-06-20 som kan tas som A-punkt vid kommande rådsmöte. Förväntad färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper I 2012-06-26 som kan tas som A-punkt vid kommande rådsmöte. Överlämnas för skriftligt samråd vecka


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 37 kB)