Dokument & lagar (348 träffar)

Departementsserien 2016:38

Riktlinjer för handläggningen av ärenden om internationella överenskommelser Ds 2016:38 Ds 2016:38 Riktlinjer för handläggningen av ärenden om internationella överenskommelser Utrikesdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

2017-01-01

Departementsserien 2016:38 (pdf, 5406 kB)

Departementsserien 2016:29

Ds 2016:29 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2017-01-01

Departementsserien 2016:29 (pdf, 1813 kB)

Departementsserien 2016:28

Ds 2016:28 Driftsformer för universitetssjukhus Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För remissutsändningar

2017-01-01

Departementsserien 2016:28 (pdf, 1748 kB)

Departementsserien 2016:27

ds 2016 27 Ds 2016:27 Frågor kring 2009 års renskötselkonvention Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2017-01-01

Departementsserien 2016:27 (pdf, 23098 kB)

Departementsserien 2016:26

Ds 2016:26 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2017-01-01

Departementsserien 2016:26 (pdf, 276 kB)

Departementsserien 2016:25

ds 2016 25 Ds 2016:25 Miljöbedömningar Miljö- och energidepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För remissutsändningar

2017-01-01

Departementsserien 2016:25 (pdf, 3031 kB)

Departementsserien 2016:24

Förord Denna promemoria har utarbetats inom Utbildningsdepartementet. Promemorian baseras i huvudsak på resultat från det uppdrag som departementsrådet Elin Landell den 8 april 2014 fick att biträda Regeringskansliet Utbildningsdepartementet med att utreda överblickbara system för validering U2014/3014/SAMUppdraget genomfördes

2017-01-01

Departementsserien 2016:24 (pdf, 975 kB)

Departementsserien 2016:20

Ds 2016:20 Strada Transportstyrelsens olycksdatabas Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-01-01

Departementsserien 2016:20 (pdf, 918 kB)

Departementsserien 2016:16

Till Statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Den 3 juli 2015 fick jag i uppdrag att se över vissa regler i expropriationslagen om ersättning till ägare av småhusfastigheter, bostadsrättshavare och bostadshyresgäster. Jag får härmed överlämna promemorian Ersättning vid expropriation av bostäder. Stockholm i februari

2017-01-01

Departementsserien 2016:16 (pdf, 434 kB)

Departementsserien 2016:14

Ds 2016:14 Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga Byte av benämningar på lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice,

2017-01-01

Departementsserien 2016:14 (pdf, 845 kB)

Departementsserien 2016:10

Ds 2016:10 Nya regler för europeiska småmål lättare att pröva tvister inom EU Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2017-01-01

Departementsserien 2016:10 (pdf, 711 kB)

Departementsserien 2016:9

Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik 1 Ds 2016:9 Innehåll Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik 1 Promemorians huvudsakliga innehåll.5 1 Författningsförslag 7 1.1 Förslag till lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik.7 1.2 Förslag till lag om ändring i ordningslagen 1993:1617 10 1.3 Förslag till förordning

2017-01-01

Departementsserien 2016:9 (pdf, 329 kB)

Departementsserien 2016:6

Ds 2016:6 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2017-01-01

Departementsserien 2016:6 (pdf, 4057 kB)

Departementsserien 2016:1

Ds 2016:1 Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2017-01-01

Departementsserien 2016:1 (pdf, 4108 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2016-12-08 KOM2016 790 MEDDELANDE FRÅN Handlingsplan för att öka KOMMISSIONEN TILL dokumentsäkerheten för EUROPAPARLAMENTET OCH resehandlingar. I dokumentet RÅDET Handlingsplan för att stärka beskrivs kommissionens EU:s insatser mot bedrägerier


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 141 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2017-02-07 KOM2017 55 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN De insatser som genomförts TILL RÅDET OCH har varit relevanta för EUROPAPARLAMENTET Rapport om programmets mål och efterhandsutvärderingen av Daphne- prioriteringar. Arbetet har programmet 2007-2013


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 63 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2017-03-17 Utvärdering av förordningen om export, Färdplan för utvärdering av import och system för licensierande och förordningen 258/2012 om godkännande av transit av skjutvapen export, import och system för licensierande och godkännande av transit


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 46 kB)

Bilaga

European Court of Auditors Special Report No 31: Spending at least one euro in every five from the EU budget on climate action: ambitious work underway, but serious risk of falling short =Draft Council conclusions 6994/17 ECOFIN 178 ENV 228 CLIMA 576993/17 ECOFIN 177 ENV 227 CLIMA 56 Ansvarigt statsråd Magdalena Andersson


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 15 kB)

Bilaga

Färdigförhandlad II-punkt från Coreper I den 8 mars 2017, vilken kan antas som A-punkt vid kommande rådsmöten. Innehållsförteckning 1. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 98/41/EC on the registration of persons sailing on board passenger ships operating to or


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 41 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II den 15 mars 2017. Innehållsförteckning 1. EU-Turkey Statement of 18 March 2016 Orders of the General Court of 28 February 2017 dismissing, on the ground of lack of jurisdiction, the annulment actions brought against the European Council Cases T 192/16,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 64 kB)