Dokument & lagar (507 träffar)

Svensk författningssamling

Reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 8 Maj 1893. r i i:iAfdelning I. Allmänna föreskrifter. I Riksbanken förblifver under Riksdagens egen garanti och vård, så att den ostörd må förvaltas af de fullmäktige, kamrarne dertill förordna, efter de ordningar, stadgar och reglementen, hvilka redan

1893-05-08

Svensk författningssamling (pdf, 3024 kB)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDS-KONTORET utfärdadt vid slutet af 1893 års riksdag. Bill. till BiJcsd. Prot. 1893. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. Riksg.kontorets reglementeInnehålls-förteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 2 och 3. fordringar för utbetalda lån 46. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar

1893-05-10

Svensk författningssamling (pdf, 5194 kB)

Svensk författningssamling 2019:1

2018-12-28

Svensk författningssamling 2019:109

2019-02-28

Svensk författningssamling 2019:550

2019-06-28

Svensk författningssamling 2019:429

2019-06-05

Svensk författningssamling 2019:284

2019-05-16

Svensk författningssamling 2019:370

2019-05-29

Svensk författningssamling 2019:369

2019-05-29

Svensk författningssamling 2019:212

2019-04-25