Dokument & lagar (254 träffar)

Riksdagsskrivelse 2020/21:12

Riksdagsskrivelse 2020/21:12 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU2 Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 september 2020 Andreas Norlén Claes

2020-09-30

Riksdagsskrivelse 2020/21:12 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:12 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:333

Riksdagsskrivelse 2019/20:333 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU34 Ungdomsövervakning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-16

Riksdagsskrivelse 2019/20:333 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:333 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:322

Riksdagsskrivelse 2019/20:322 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU36 Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek ett enklare förfarande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:322 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:322 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:321

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:321 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU35 Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:321 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:321 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:304

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:304 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU33 Vapenfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-03

Riksdagsskrivelse 2019/20:304 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:304 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:303

Riksdagsskrivelse 2019/20:303 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU21 Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-03

Riksdagsskrivelse 2019/20:303 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:303 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:274

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:274 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU40 En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:274 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:274 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:273

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:273 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU24 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:273 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:273 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:272

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:272 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU23 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:272 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:272 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:261

Riksdagsskrivelse 2019/20:261 Riksdagens delegation till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU42 Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol JPSG får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:261 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:261 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:260

Riksdagsskrivelse 2019/20:260 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU39 Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:260 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:260 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:259

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:259 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU37 Internationellt samarbete om verkställighet av straff anpassas till nya regler i brottsbalken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:259 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:259 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:258

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:258 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU26 Straffrättsliga frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 27 under punkt 32, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:258 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:258 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:257

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:257 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU25 Polisfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:257 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:257 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:256

Riksdagsskrivelse 2019/20:256 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU25 Polisfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse 2019/20:257 till

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:256 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:256 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:255

Riksdagsskrivelse 2019/20:255 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU16 2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:255 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:255 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:234

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:234 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU41 Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 april 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-04-29

Riksdagsskrivelse 2019/20:234 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:234 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:233

Riksdagsskrivelse 2019/20:233 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU29 Våldsbrott och brottsoffer får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 30 under punkt 40, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 april 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-04-29

Riksdagsskrivelse 2019/20:233 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:233 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:232

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:232 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU15 Stärkt sekretesskydd för hotade personer och snabbare handläggning av vissa hyrestvister får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 april 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-04-29

Riksdagsskrivelse 2019/20:232 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:232 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:213

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:213 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU17 Reglering av vapenmagasin får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 april 2020 Andreas Norlén Claes

2020-04-16

Riksdagsskrivelse 2019/20:213 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:213 (pdf, 49 kB)