Dokument & lagar (225 träffar)

Riksdagsskrivelse 2015/16:174

Riksdagsskrivelse 2015/16:174 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU21 Kriminalvårdsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-16

Riksdagsskrivelse 2015/16:174 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:174 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:160

Riksdagsskrivelse 2015/16:160 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU13 2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:160 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:160 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:159

Riksdagsskrivelse 2015/16:159 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU10 Patent- och marknadsdomstol får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:159 (doc, 24 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:159 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:158

Riksdagsskrivelse 2015/16:158 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU25 Åtgärder mot missbruk av svenska pass får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:158 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:158 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:154

Riksdagsskrivelse 2015/16:154 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU12 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2014 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:154 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:154 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:153

Riksdagsskrivelse 2015/16:153 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU3 Ökad endomarbehörighet i tvistemål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:153 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:153 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:143

Riksdagsskrivelse 2015/16:143 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 februari 2016 Urban Ahlin Claes

2016-02-10

Riksdagsskrivelse 2015/16:143 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:143 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:141

Riksdagsskrivelse 2015/16:141 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU2 En modernare rättegång II får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 februari 2016 Urban Ahlin Claes

2016-02-03

Riksdagsskrivelse 2015/16:141 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:141 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:131

Riksdagsskrivelse 2015/16:131 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit justitieutskottets förslag till riksdagsbeslut

2016-01-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:131 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:131 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:122

Riksdagsskrivelse 2015/16:122 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU24 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-17

Riksdagsskrivelse 2015/16:122 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:122 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:106

Riksdagsskrivelse 2015/16:106 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-15

Riksdagsskrivelse 2015/16:106 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:106 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:86

Riksdagsskrivelse 2015/16:86 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU7 Förebygga, förhindra och försvåra den svenska strategin mot terrorism får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-09

Riksdagsskrivelse 2015/16:86 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:86 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:35

Riksdagsskrivelse 2015/16:35 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU9 Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott genomförande av det nya CBE-direktivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:35 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:35 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:34

Riksdagsskrivelse 2015/16:34 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU8 Riksrevisionens granskningsrapport om återfall i brott får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:34 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:34 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:33

Riksdagsskrivelse 2015/16:33 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU6 Domstolsdatalag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:33 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:33 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:14

Riksdagsskrivelse 2015/16:14 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU5 Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 november 2015 Björn Söder Claes

2015-11-04

Riksdagsskrivelse 2015/16:14 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:14 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:13

Riksdagsskrivelse 2015/16:13 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU4 Europeisk skyddsorder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 november 2015 Björn Söder Claes

2015-11-04

Riksdagsskrivelse 2015/16:13 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:13 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:260

Riksdagsskrivelse 2014/15:260 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU25 Den nya polisorganisationen några frågor om personuppgiftsbehandling m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2015 Urban Ahlin Claes

2015-06-17

Riksdagsskrivelse 2014/15:260 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:260 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:259

Riksdagsskrivelse 2014/15:259 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU22 Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2015 Urban Ahlin Claes

2015-06-17

Riksdagsskrivelse 2014/15:259 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:259 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:258

Riksdagsskrivelse 2014/15:258 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU21 Genomförande av brottsofferdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2015 Esabelle Dingizian Claes

2015-06-16

Riksdagsskrivelse 2014/15:258 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:258 (pdf, 54 kB)