Dokument & lagar (254 träffar)

Riksdagsskrivelse 2016/17:211

Riksdagsskrivelse 2016/17:211 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU16 Straffrättsliga frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 april 2017 Urban Ahlin Claes

2017-04-06

Riksdagsskrivelse 2016/17:211 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:211 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:203

Riksdagsskrivelse 2016/17:203 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU19 Kriminalvårdsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 mars 2017 Urban Ahlin Claes

2017-03-30

Riksdagsskrivelse 2016/17:203 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:203 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:188

Riksdagsskrivelse 2016/17:188 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU22 Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 mars 2017 Urban Ahlin Claes

2017-03-22

Riksdagsskrivelse 2016/17:188 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:188 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:151

Riksdagsskrivelse 2016/17:151 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU10 Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 februari 2017 Tobias Billström Claes

2017-02-22

Riksdagsskrivelse 2016/17:151 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:151 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:149

Riksdagsskrivelse 2016/17:149 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU9 Transporter av frihetsberövade får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 februari 2017 Urban Ahlin Claes

2017-02-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:149 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:149 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:139

Riksdagsskrivelse 2016/17:139 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU8 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 januari 2017 Urban Ahlin Claes

2017-01-25

Riksdagsskrivelse 2016/17:139 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:139 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:138

Riksdagsskrivelse 2016/17:138 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU5 Handlingsplan 2016 2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 januari 2017 Urban Ahlin Claes

2017-01-25

Riksdagsskrivelse 2016/17:138 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:138 (pdf, 61 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:90

Riksdagsskrivelse 2016/17:90 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 december 2016 Urban Ahlin Claes

2016-12-07

Riksdagsskrivelse 2016/17:90 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:90 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:60

Riksdagsskrivelse 2016/17:60 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU7 Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2016 Urban Ahlin Claes

2016-11-23

Riksdagsskrivelse 2016/17:60 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:60 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:45

Riksdagsskrivelse 2016/17:45 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU6 Falska polisbilar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2016 Urban Ahlin Claes

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:45 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:45 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:24

Riksdagsskrivelse 2016/17:24 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU3 Riksrevisionens rapport om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsyn över brottsbekämpande myndigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 oktober 2016 Tobias Billström Annalena

2016-10-26

Riksdagsskrivelse 2016/17:24 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:24 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:23

Riksdagsskrivelse 2016/17:23 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU2 Genomförande av EU:s försvarardirektiv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 oktober 2016 Tobias Billström Annalena

2016-10-26

Riksdagsskrivelse 2016/17:23 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:23 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:13

Riksdagsskrivelse 2016/17:13 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU4 Rättelse i lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningssystem får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 oktober 2016 Urban Ahlin Claes

2016-10-12

Riksdagsskrivelse 2016/17:13 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:13 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:320

Riksdagsskrivelse 2015/16:320 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU35 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 juni 2016 Urban Ahlin Claes

2016-06-22

Riksdagsskrivelse 2015/16:320 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:320 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:319

Riksdagsskrivelse 2015/16:319 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU27 Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 juni 2016 Urban Ahlin Claes

2016-06-22

Riksdagsskrivelse 2015/16:319 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:319 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:314

Riksdagsskrivelse 2015/16:314 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU31 Informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2016 Urban Ahlin Claes

2016-06-21

Riksdagsskrivelse 2015/16:314 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:314 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:268

Riksdagsskrivelse 2015/16:268 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU34 Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 juni 2016 Urban Ahlin Claes

2016-06-08

Riksdagsskrivelse 2015/16:268 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:268 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:242

Riksdagsskrivelse 2015/16:242 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU33 Informationsutbyte med USA får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:242 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:242 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:241

Riksdagsskrivelse 2015/16:241 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU30 Ny påföljd efter tidigare dom får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:241 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:241 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:240

Riksdagsskrivelse 2015/16:240 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU29 Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:240 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:240 (pdf, 53 kB)