Dokument & lagar (253 träffar)

Riksdagsskrivelse 2015/16:234

Riksdagsskrivelse 2015/16:234 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU16 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:234 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:234 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:233

Riksdagsskrivelse 2015/16:233 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU15 Synnerligen grova narkotikabrott får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:233 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:233 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:232

Riksdagsskrivelse 2015/16:232 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU11 Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:232 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:232 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:197

Riksdagsskrivelse 2015/16:197 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU20 Polisfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-14

Riksdagsskrivelse 2015/16:197 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:197 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:196

Riksdagsskrivelse 2015/16:196 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU18 Straffrättsliga frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-14

Riksdagsskrivelse 2015/16:196 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:196 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:190

Riksdagsskrivelse 2015/16:190 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU22 Våldsbrott och brottsoffer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-07

Riksdagsskrivelse 2015/16:190 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:190 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:181

Riksdagsskrivelse 2015/16:181 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU14 Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 mars 2016 Tobias Billström Claes

2016-03-23

Riksdagsskrivelse 2015/16:181 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:181 (pdf, 54 kB)

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR10

Konstitutionsutskottets och justitieutskottets hearing om radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism i den digitala miljön ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-42-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016 2015/16:RFR10 Hearing arrangerad av konstitutionsutskottet och justitieutskottet Tid: tisdagen den

2016-03-23

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR10 (pdf, 243 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:174

Riksdagsskrivelse 2015/16:174 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU21 Kriminalvårdsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-16

Riksdagsskrivelse 2015/16:174 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:174 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:160

Riksdagsskrivelse 2015/16:160 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU13 2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:160 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:160 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:159

Riksdagsskrivelse 2015/16:159 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU10 Patent- och marknadsdomstol får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:159 (doc, 24 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:159 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:158

Riksdagsskrivelse 2015/16:158 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU25 Åtgärder mot missbruk av svenska pass får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:158 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:158 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:154

Riksdagsskrivelse 2015/16:154 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU12 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2014 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:154 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:154 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:153

Riksdagsskrivelse 2015/16:153 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU3 Ökad endomarbehörighet i tvistemål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:153 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:153 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:143

Riksdagsskrivelse 2015/16:143 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 februari 2016 Urban Ahlin Claes

2016-02-10

Riksdagsskrivelse 2015/16:143 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:143 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:141

Riksdagsskrivelse 2015/16:141 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU2 En modernare rättegång II får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 februari 2016 Urban Ahlin Claes

2016-02-03

Riksdagsskrivelse 2015/16:141 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:141 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:131

Riksdagsskrivelse 2015/16:131 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit justitieutskottets förslag till riksdagsbeslut

2016-01-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:131 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:131 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:122

Riksdagsskrivelse 2015/16:122 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU24 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-17

Riksdagsskrivelse 2015/16:122 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:122 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:106

Riksdagsskrivelse 2015/16:106 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-15

Riksdagsskrivelse 2015/16:106 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:106 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:86

Riksdagsskrivelse 2015/16:86 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU7 Förebygga, förhindra och försvåra den svenska strategin mot terrorism får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-09

Riksdagsskrivelse 2015/16:86 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:86 (pdf, 54 kB)