Dokument & lagar (225 träffar)

Riksdagsskrivelse 2014/15:257

Riksdagsskrivelse 2014/15:257 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU20 Åklagardatalag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2015 Esabelle Dingizian Claes

2015-06-16

Riksdagsskrivelse 2014/15:257 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:257 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:204

Riksdagsskrivelse 2014/15:204 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU26 Några ändringar i vapenlagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2015 Urban Ahlin Claes

2015-05-27

Riksdagsskrivelse 2014/15:204 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:204 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:196

Riksdagsskrivelse 2014/15:196 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU24 Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 maj 2015 Urban Ahlin Claes

2015-05-20

Riksdagsskrivelse 2014/15:196 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:196 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:187

Riksdagsskrivelse 2014/15:187 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU23 Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar VIS får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 maj 2015 Urban Ahlin Claes

2015-05-06

Riksdagsskrivelse 2014/15:187 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:187 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:153

Riksdagsskrivelse 2014/15:153 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU17 Kriminalvårdsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 mars 2015 Urban Ahlin Claes

2015-03-26

Riksdagsskrivelse 2014/15:153 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:153 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:152

Riksdagsskrivelse 2014/15:152 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU16 Polisfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 mars 2015 Urban Ahlin Claes

2015-03-26

Riksdagsskrivelse 2014/15:152 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:152 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:151

Riksdagsskrivelse 2014/15:151 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU13 2014 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 mars 2015 Urban Ahlin Claes

2015-03-26

Riksdagsskrivelse 2014/15:151 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:151 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:150

Riksdagsskrivelse 2014/15:150 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU12 Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under 2013 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 mars 2015 Tobias Billström Claes

2015-03-25

Riksdagsskrivelse 2014/15:150 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:150 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:149

Riksdagsskrivelse 2014/15:149 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU11 EU- förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 mars 2015 Tobias Billström Claes

2015-03-25

Riksdagsskrivelse 2014/15:149 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:149 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:139

Riksdagsskrivelse 2014/15:139 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU15 Processrättsliga frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 mars 2015 Urban Ahlin Claes

2015-03-18

Riksdagsskrivelse 2014/15:139 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:139 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:138

Riksdagsskrivelse 2014/15:138 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU14 Straffrättsliga frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 mars 2015 Urban Ahlin Claes

2015-03-18

Riksdagsskrivelse 2014/15:138 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:138 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:124

Riksdagsskrivelse 2014/15:124 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU18 Våldsbrott och brottsoffer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 mars 2015 Urban Ahlin Annalena

2015-03-05

Riksdagsskrivelse 2014/15:124 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:124 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:112

Riksdagsskrivelse 2014/15:112 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU10 Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 februari 2015 Urban Ahlin Claes

2015-02-18

Riksdagsskrivelse 2014/15:112 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:112 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:111

Riksdagsskrivelse 2014/15:111 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU8 Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 februari 2015 Urban Ahlin Claes

2015-02-18

Riksdagsskrivelse 2014/15:111 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:111 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:110

Riksdagsskrivelse 2014/15:110 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU7 Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 februari 2015 Urban Ahlin Claes

2015-02-18

Riksdagsskrivelse 2014/15:110 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:110 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:102

Riksdagsskrivelse 2014/15:102 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU9 Tydligare reaktioner på ungas brottslighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 februari 2015 Urban Ahlin Claes

2015-02-18

Riksdagsskrivelse 2014/15:102 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:102 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:101

Riksdagsskrivelse 2014/15:101 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU6 Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 februari 2015 Urban Ahlin Claes

2015-02-18

Riksdagsskrivelse 2014/15:101 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:101 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:77

Riksdagsskrivelse 2014/15:77 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 december 2014 Urban Ahlin Claes

2014-12-18

Riksdagsskrivelse 2014/15:77 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:77 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:23

Riksdagsskrivelse 2014/15:23 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU3 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 november 2014 Urban Ahlin Claes

2014-11-26

Riksdagsskrivelse 2014/15:23 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:23 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:22

Riksdagsskrivelse 2014/15:22 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU2 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 november 2014 Urban Ahlin Claes

2014-11-26

Riksdagsskrivelse 2014/15:22 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:22 (pdf, 52 kB)