Dokument & lagar (227 träffar)

Riksdagsskrivelse 2014/15:23

Riksdagsskrivelse 2014/15:23 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU3 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 november 2014 Urban Ahlin Claes

2014-11-26

Riksdagsskrivelse 2014/15:23 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:23 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:22

Riksdagsskrivelse 2014/15:22 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU2 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 november 2014 Urban Ahlin Claes

2014-11-26

Riksdagsskrivelse 2014/15:22 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:22 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:15

Riksdagsskrivelse 2014/15:15 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU5 Riksrevisionens rapport om förvaltningsrätternas hantering av överklagade beslut får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 november 2014 Urban Ahlin Claes

2014-11-19

Riksdagsskrivelse 2014/15:15 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:15 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:14

Riksdagsskrivelse 2014/15:14 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU4 En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 november 2014 Urban Ahlin Claes

2014-11-19

Riksdagsskrivelse 2014/15:14 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:14 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:393

Riksdagsskrivelse 2013/14:393 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU36 Skärpningar i vapenlagstiftningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-25

Riksdagsskrivelse 2013/14:393 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:393 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:392

Riksdagsskrivelse 2013/14:392 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU33 Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-25

Riksdagsskrivelse 2013/14:392 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:392 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:391

Riksdagsskrivelse 2013/14:391 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU32 Nämndemannauppdraget stärkt förtroende och högre krav får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-25

Riksdagsskrivelse 2013/14:391 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:391 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:319

Riksdagsskrivelse 2013/14:319 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU35 Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-11

Riksdagsskrivelse 2013/14:319 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:319 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:289

Riksdagsskrivelse 2013/14:289 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU39 Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-04

Riksdagsskrivelse 2013/14:289 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:289 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:288

Riksdagsskrivelse 2013/14:288 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU34 Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-04

Riksdagsskrivelse 2013/14:288 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:288 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:263

Riksdagsskrivelse 2013/14:263 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU30 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:263 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:263 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:262

Riksdagsskrivelse 2013/14:262 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU23 En ny organisation för polisen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:262 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:262 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:261

Riksdagsskrivelse 2013/14:261 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU10 Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:261 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:261 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:255

Riksdagsskrivelse 2013/14:255 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU38 En ny brottsskadelag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-08

Riksdagsskrivelse 2013/14:255 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:255 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:254

Riksdagsskrivelse 2013/14:254 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU29 Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-08

Riksdagsskrivelse 2013/14:254 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:254 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:253

Riksdagsskrivelse 2013/14:253 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU25 En effektivare kriminalisering av penningtvätt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-08

Riksdagsskrivelse 2013/14:253 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:253 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:252

Riksdagsskrivelse 2013/14:252 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU24 Straffansvaret vid egenmäktighet med barn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-08

Riksdagsskrivelse 2013/14:252 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:252 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:244

Riksdagsskrivelse 2013/14:244 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU27 Skärpt straff för dataintrång får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-08

Riksdagsskrivelse 2013/14:244 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:244 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:223

Riksdagsskrivelse 2013/14:223 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU28 Skärpt straff för mord får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 april 2014 Per Westerberg Claes

2014-04-29

Riksdagsskrivelse 2013/14:223 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:223 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:222

Riksdagsskrivelse 2013/14:222 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU26 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövanden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 april 2014 Per Westerberg Claes

2014-04-29

Riksdagsskrivelse 2013/14:222 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:222 (pdf, 47 kB)