Dokument & lagar (37 träffar)

Riksdagsskrivelse 2013/14:393

Riksdagsskrivelse 2013/14:393 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU36 Skärpningar i vapenlagstiftningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-25

Riksdagsskrivelse 2013/14:393 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:393 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:392

Riksdagsskrivelse 2013/14:392 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU33 Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-25

Riksdagsskrivelse 2013/14:392 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:392 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:391

Riksdagsskrivelse 2013/14:391 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU32 Nämndemannauppdraget stärkt förtroende och högre krav får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-25

Riksdagsskrivelse 2013/14:391 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:391 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:319

Riksdagsskrivelse 2013/14:319 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU35 Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-11

Riksdagsskrivelse 2013/14:319 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:319 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:289

Riksdagsskrivelse 2013/14:289 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU39 Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-04

Riksdagsskrivelse 2013/14:289 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:289 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:288

Riksdagsskrivelse 2013/14:288 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU34 Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-04

Riksdagsskrivelse 2013/14:288 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:288 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:263

Riksdagsskrivelse 2013/14:263 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU30 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:263 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:263 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:262

Riksdagsskrivelse 2013/14:262 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU23 En ny organisation för polisen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:262 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:262 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:261

Riksdagsskrivelse 2013/14:261 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU10 Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:261 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:261 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:255

Riksdagsskrivelse 2013/14:255 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU38 En ny brottsskadelag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-08

Riksdagsskrivelse 2013/14:255 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:255 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:254

Riksdagsskrivelse 2013/14:254 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU29 Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-08

Riksdagsskrivelse 2013/14:254 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:254 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:253

Riksdagsskrivelse 2013/14:253 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU25 En effektivare kriminalisering av penningtvätt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-08

Riksdagsskrivelse 2013/14:253 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:253 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:252

Riksdagsskrivelse 2013/14:252 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU24 Straffansvaret vid egenmäktighet med barn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-08

Riksdagsskrivelse 2013/14:252 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:252 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:244

Riksdagsskrivelse 2013/14:244 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU27 Skärpt straff för dataintrång får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-08

Riksdagsskrivelse 2013/14:244 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:244 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:223

Riksdagsskrivelse 2013/14:223 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU28 Skärpt straff för mord får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 april 2014 Per Westerberg Claes

2014-04-29

Riksdagsskrivelse 2013/14:223 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:223 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:222

Riksdagsskrivelse 2013/14:222 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU26 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövanden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 april 2014 Per Westerberg Claes

2014-04-29

Riksdagsskrivelse 2013/14:222 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:222 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:210

Riksdagsskrivelse 2013/14:210 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU20 Tilläggsavgift i domstol får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 april 2014 Ulf Holm Claes

2014-04-10

Riksdagsskrivelse 2013/14:210 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:210 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:204

Riksdagsskrivelse 2013/14:204 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU31 Nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 april 2014 Ulf Holm Claes

2014-04-03

Riksdagsskrivelse 2013/14:204 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:204 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:200

Riksdagsskrivelse 2013/14:200 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU22 Erkännande och verkställighet av beslut om utvidgat förverkande inom Europeiska unionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 april 2014 Ulf Holm Claes

2014-04-02

Riksdagsskrivelse 2013/14:200 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:200 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:199

Riksdagsskrivelse 2013/14:199 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU12 2013 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 april 2014 Ulf Holm Claes

2014-04-02

Riksdagsskrivelse 2013/14:199 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:199 (pdf, 47 kB)
Paginering