Dokument & lagar (492 träffar)

Riksdagsskrivelse 2020/21:124

Riksdagsskrivelse 2020/21:124 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:124 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:124 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:96

Riksdagsskrivelse 2020/21:96 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU14 Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:96 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:96 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:95

Riksdagsskrivelse 2020/21:95 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU13 Pausad BNP-indexering för drivmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:95 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:95 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:94

Riksdagsskrivelse 2020/21:94 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU7 Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:94 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:94 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:93

Riksdagsskrivelse 2020/21:93 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:93 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:93 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:78

Riksdagsskrivelse 2020/21:78 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU10 Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner och vissa andra inkomstskattefrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:78 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:78 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:77

Riksdagsskrivelse 2020/21:77 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU9 Justerande bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:77 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:77 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:76

Riksdagsskrivelse 2020/21:76 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU8 Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:76 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:76 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:79

Riksdagsskrivelse 2020/21:79 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:79 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:79 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:58

Riksdagsskrivelse 2020/21:58 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU6 Utvidgade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:58 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:58 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:57

Riksdagsskrivelse 2020/21:57 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU3 Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:57 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:57 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:56

Riksdagsskrivelse 2020/21:56 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU9 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:56 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:56 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:55

Riksdagsskrivelse 2020/21:55 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU7 Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:55 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:55 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:33

Riksdagsskrivelse 2020/21:33 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU5 Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-04

Riksdagsskrivelse 2020/21:33 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:33 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:32

Riksdagsskrivelse 2020/21:32 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU3 Ändrade regler för taxering av lantbruksenheter och för automatiserat beslutsfattande vid fastighetstaxeringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-04

Riksdagsskrivelse 2020/21:32 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:32 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:31

Riksdagsskrivelse 2020/21:31 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU5 En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-04

Riksdagsskrivelse 2020/21:31 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:31 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:30

Riksdagsskrivelse 2020/21:30 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU4 Digital kommunikation i domstolsprocesser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-04

Riksdagsskrivelse 2020/21:30 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:30 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:29

Riksdagsskrivelse 2020/21:29 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU31 Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-04

Riksdagsskrivelse 2020/21:29 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:29 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:28

Riksdagsskrivelse 2020/21:28 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU6 Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden regional skattereduktion får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 oktober 2020 Andreas Norlén Claes

2020-10-21

Riksdagsskrivelse 2020/21:28 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:28 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:27

Riksdagsskrivelse 2020/21:27 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU2 Riksrevisionens rapport om RUT-avdraget får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 oktober 2020 Andreas Norlén Claes

2020-10-21

Riksdagsskrivelse 2020/21:27 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:27 (pdf, 48 kB)