Dokument & lagar (474 träffar)

Riksdagsskrivelse 2020/21:159

Riksdagsskrivelse 2020/21:159 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU23 En tillfällig covid-19-lag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 januari 2021 Andreas Norlén Annalena

2021-01-08

Riksdagsskrivelse 2020/21:159 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:159 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:157

Riksdagsskrivelse 2020/21:157 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Jag får meddela att socialutskottets betänkande 2020/21:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg denna dag har anmälts i kammaren. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:157 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:157 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:156

Riksdagsskrivelse 2020/21:156 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:156 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:156 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:155

Riksdagsskrivelse 2020/21:155 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU18 Pandemilag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:155 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:155 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:128

Riksdagsskrivelse 2020/21:128 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU5 Övervägande av vårdnadsöverflyttning, revidering av vårdplan för placerade barn och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag

2020-12-10

Riksdagsskrivelse 2020/21:128 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:128 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:115

Riksdagsskrivelse 2020/21:115 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU6 Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:115 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:115 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:114

Riksdagsskrivelse 2020/21:114 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU4 Uppföljning av vaccinationer mot covid-19 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:114 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:114 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:124

Riksdagsskrivelse 2020/21:124 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:124 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:124 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:81

Riksdagsskrivelse 2020/21:81 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU11 Avgiftsfritt pneumokockvaccin för vissa grupper får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:81 (docx, 28 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:81 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:80

Riksdagsskrivelse 2020/21:80 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU10 Huvudmannaskap för personlig assistans får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-26

Riksdagsskrivelse 2020/21:80 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:80 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:79

Riksdagsskrivelse 2020/21:79 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:79 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:79 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:62

Riksdagsskrivelse 2020/21:62 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU3 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2019 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:62 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:62 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:61

Riksdagsskrivelse 2020/21:61 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU2 Inriktningen för en nära och tillgänglig vård en primärvårdsreform får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:61 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:61 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:58

Riksdagsskrivelse 2020/21:58 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU6 Utvidgade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:58 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:58 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:57

Riksdagsskrivelse 2020/21:57 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU3 Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:57 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:57 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:56

Riksdagsskrivelse 2020/21:56 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU9 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:56 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:56 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:55

Riksdagsskrivelse 2020/21:55 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU7 Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-18

Riksdagsskrivelse 2020/21:55 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:55 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:31

Riksdagsskrivelse 2020/21:31 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU5 En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-04

Riksdagsskrivelse 2020/21:31 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:31 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:30

Riksdagsskrivelse 2020/21:30 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU4 Digital kommunikation i domstolsprocesser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-04

Riksdagsskrivelse 2020/21:30 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:30 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:29

Riksdagsskrivelse 2020/21:29 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU31 Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 november 2020 Andreas Norlén Claes

2020-11-04

Riksdagsskrivelse 2020/21:29 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:29 (pdf, 49 kB)