Dokument & lagar (13 352 träffar)

Motion 2020/21:3730 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3730 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:18 En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att villkorlig frigivning endast ska förekomma


Utskottsberedning: 2020/21:JuU8

Motion 2020/21:3730 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:3730 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Motion 2020/21:3729 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3729 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:13 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa en bortre tidsgräns för


Utskottsberedning: 2020/21:JuU10

Motion 2020/21:3729 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:3729 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 92 kB)

Motion 2020/21:3727 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3727 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:18 En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa automatisk villkorlig frigivning


Utskottsberedning: 2020/21:JuU8

Motion 2020/21:3727 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3727 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2020/21:3725 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3725 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:18 En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att villkorlig frigivning ska skjutas


Utskottsberedning: 2020/21:JuU8

Motion 2020/21:3725 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3725 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:3724 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3724 av Johan Hedin C med anledning av prop. 2020/21:13 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige behöver en heltäckande reglering av säkerhetsskyddskänslig


Utskottsberedning: 2020/21:JuU10

Motion 2020/21:3724 av Johan Hedin (C) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3724 av Johan Hedin (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3718 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3718 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:18 En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:18. 2  Inledning För Vänsterpartiet är det grundläggande


Utskottsberedning: 2020/21:JuU8

Motion 2020/21:3718 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 79 kB) Motion 2020/21:3718 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 104 kB)

Motion 2020/21:3322 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3322 av Kristina Axén Olin m.fl. M Trygghet och arbetsro för skolans medarbetare och elever Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla skolhuvudmän och skolor bör ha åtgärdstrappor med insatser från första timmens frånvaro och tillkännager


Utskottsberedning: UbU 2020/21:JuU24 2020/21:JuU27

Motion 2020/21:3322 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:3322 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 101 kB)

Motion 2020/21:3286 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3286 av Fredrik Christensson m.fl. C Utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ökat fokus på elevernas kunskapsutveckling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: UbU 2020/21:JuU24

Motion 2020/21:3286 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (docx, 96 kB) Motion 2020/21:3286 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (pdf, 171 kB)

Motion 2020/21:3145 av Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3145 av Roland Utbult KD Pornografins skadeverkningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att i skolor genomföra porrkritiska samtal i sex- och samlevnadsundervisningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: UbU 2020/21:JuU27

Motion 2020/21:3145 av Roland Utbult (KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3145 av Roland Utbult (KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:3282 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3282 av Fredrik Malm m.fl. L Liberal politik för ett starkare Europasamarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett fördjupat europeiskt samarbete inom klimat- och miljöpolitik i enlighet med EU:s gröna giv och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KrU KU MJU NU SfU SkU UU 2020/21:FiU20 2020/21:FiU5 2020/21:JuU23

Motion 2020/21:3282 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 91 kB) Motion 2020/21:3282 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 153 kB)

Motion 2020/21:3241 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3241 av Fredrik Malm m.fl. L Kinas nya världsordning och det liberala svaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska införa Magnitskijsanktioner mot de individer inom Kinas kommunistiska parti KKP som står bakom förtrycket i Kina


Utskottsberedning: NU UbU UU 2020/21:JuU25 2020/21:UU7

Motion 2020/21:3241 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 82 kB) Motion 2020/21:3241 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 132 kB)

Motion 2020/21:2942 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:2942 av Kerstin Lundgren m.fl. C Internationellt samarbete i en ny tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla och fördjupa Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten och att Sverige ska söka medlemskap i Nato och tillkännager


Utskottsberedning: FöU NU UU 2020/21:JuU25 2020/21:UU1 2020/21:UU7

Motion 2020/21:2942 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 90 kB) Motion 2020/21:2942 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 150 kB)

Motion 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabell 1. Frihet och säkerhet Europeiska unionen EU EU som utrikespolitisk aktör EU:s säkerhets- och försvarspolitik EU:s grannskapspolitik och utvidgning EU och utvecklingen


Utskottsberedning: KU NU SfU SoU 2020/21:FiU22 2020/21:FöU4 2020/21:JuU29 2020/21:KU1 2020/21:UU1 2020/21:UU7

Motion 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 101 kB) Motion 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 179 kB)

Motion 2020/21:3468 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3468 av Maria Stockhaus m.fl. M En hållbar transportpolitik för jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sätta tydliga mål för 2030 avseende utbyggnaden av laddinfrastruktur i anslutning till vägar, rastplatser, tankställen,


Utskottsberedning: SkU TU 2020/21:JuU25

Motion 2020/21:3468 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2020/21:3468 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (pdf, 117 kB)

Motion 2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. KD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Kristdemokraternas syn på kommunikationer Minskade fossila utsläpp för transportslagen Beskattning av infrastrukturen Utbyggnad av laddinfrastruktur Elektrifiering av tunga


Utskottsberedning: KU MJU NU SkU UbU 2020/21:JuU23 2020/21:MJU3 2020/21:TU1 2020/21:TU3 2020/21:TU4

Motion 2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (docx, 136 kB) Motion 2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (pdf, 287 kB)

Motion 2020/21:2805 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:2805 av Magnus Jacobsson m.fl. KD Trafiksäkerhetspolitisk motion Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Nolltolerans mot alkohol och narkotika i trafiken Tillåt rutinkontroller av narkotikapåverkade förare Synskärpans betydelse för trafiksäkerheten Öka säkerheten för motorcyklister


Utskottsberedning: TU 2020/21:JuU24 2020/21:TU3

Motion 2020/21:2805 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (docx, 78 kB) Motion 2020/21:2805 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (pdf, 108 kB)

Motion 2020/21:3480 av Michael Anefur m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3480 av Michael Anefur m.fl. KD En socialtjänst att lita på Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka socialsekreterarens kompetens och ansvar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU SoU UbU 2020/21:JuU27

Motion 2020/21:3480 av Michael Anefur m.fl. (KD) (docx, 106 kB) Motion 2020/21:3480 av Michael Anefur m.fl. (KD) (pdf, 204 kB)

Motion 2020/21:3432 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3432 av Bengt Eliasson m.fl. L Funktionsrättspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bredda den s.k. straffskärpningsparagrafen i brottsbalken vad gäller brott riktade mot personer med funktionsnedsättning och tillkännager detta för


Utskottsberedning: KU SfU SoU UbU 2020/21:AU5 2020/21:JuU27

Motion 2020/21:3432 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 89 kB) Motion 2020/21:3432 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 140 kB)

Motion 2020/21:3275 av Juno Blom m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3275 av Juno Blom m.fl. L Stärk barns rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den som hör eller förhör ett barn bör ha särskild utbildning för detta och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: CU SoU UbU 2020/21:JuU23 2020/21:JuU24

Motion 2020/21:3275 av Juno Blom m.fl. (L) (docx, 106 kB) Motion 2020/21:3275 av Juno Blom m.fl. (L) (pdf, 199 kB)

Motion 2020/21:3271 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3271 av Johan Pehrson m.fl. L Insatser för unga som begår brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tidiga insatser till barn och unga i riskzonen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU SoU UbU 2020/21:JuU23 2020/21:JuU24 2020/21:JuU25 2020/21:JuU28 2020/21:JuU30

Motion 2020/21:3271 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 106 kB) Motion 2020/21:3271 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 198 kB)