Dokument & lagar (262 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6FA1

Kommenterad dagordning rådet 2018-11-19 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Biståndsministrarnas möte den 26 november 2018 Kommenterad dagordning En ny allians mellan EU och Afrika för hållbara investeringar och jobb Informations- och diskussionspunkt Ansvarigt statsråd: Isabella Lövin Förslagets/diskussionens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6FA1 (pdf, 81 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6FA4

Kommenterad dagordning Rådet utbildning, ungdom, kultur och idrott 2018-11-19 Ku2018/01990/LS U2018/04293/AI Utbildningsdepartementet Kulturdepartementet Socialdepartementet Rådets möte utbildning, ungdom, kultur och idrott den 2627 november 2018 Kommenterad dagordning MÅNDAG 26 NOVEMBER 2018 1.Godkännande av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6FA4 (pdf, 247 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6FA2

Kommenterad dagordning Allmänna rådet om sammanhållningspolitiken 2018-11-15 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor, EU- samordning Allmänna rådets möte Sammanhållningspolitiken den 30 november 2018. Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Antagande av A punkter Lagstiftande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6FA2 (pdf, 138 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6F9F

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning UNGDOM Ansvarigt statsråd: Anna Ekström Lagstiftningsöverläggningar Förordningen om den europeiska solidaritetskåren 20212027 Partiell allmän riktlinje Icke lagstiftande verksamhet Resolution om Europeiska unionens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6F9D

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Lagstiftningspaketet för sammanhållningspolitiken efter 2020 Riktlinjedebatt Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6F9E

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning INRE MARKNADEN OCH INDUSTRI Lagstiftningsöverläggningar Förordningen om förbindelserna mellan plattformar och företag Allmän riktlinje Förordningen om programmet för den inre marknaden Partiell allmän riktlinje


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6FA0

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Allians mellan Afrika och Europa för hållbara investeringar och arbetstillfällen Diskussion MFF NDICI EFSD Diskussion Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6D96

Kommenterad dagordning Minister rådet 2018-11-09 Försvarsdepartementet Sekretariatet för säkerhetspolitik, internationella relationer och analys Rådets möte Försvarsministrar den 20 november 2018 Kommenterad dagordning Samarbete mellan EU och Nato Diskussionspunkt Ansvarigt statsråd: Försvarsminister Peter Hultqvist


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6D96 (docx, 64 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6ECC

Slutlig rev TC Kommenterad dagordning rådet 2017-11-15 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte jordbruksministrarna den datum 19 november 2018 Kommenterad dagordning Ansvarigt statsråd: Sven Erik Bucht Icke lagstiftande verksamhet 3.Rådets förordning om fastställande av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6ECC (pdf, 139 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6D95

Kommenterad dagordning Minister rådet 2018-11-12 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 19 november 2018 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen A-punkter Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta upp


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6D95 (docx, 65 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6D97

Slutlig Kommenterad dagordning rådet 2017-11-12 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte jordbruksministrarna den datum 19 november 2018 Kommenterad dagordning Ansvarigt statsråd: Sven Erik Bucht Icke lagstiftande verksamhet 3.Rådets förordning om fastställande av fiskemöjligheterna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6D97 (pdf, 138 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6D94

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor Centralasien Diskussion Bosnien och Hercegovina Diskussion Ukraina Diskussion Rådets möte utrikes frågor med utrikes- och försvarsministrarna Säkerhet och försvar Diskussion Slutsatser


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6D93

Icke lagstiftande verksamhet EUNato Diskussion GSFP-uppdrag och GSFP-insatser Diskussion Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6D92

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning FISKE Icke lagstiftande verksamhet Rådets förordning om fastställande av fiskemöjligheterna med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2019 och 2020 Kommissionens förslag till rättslig grund: artikel 43.3 i EUF-fördraget


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6C28

Kommenterad dagordning rådet 2018-11-05 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets möte den 12 november 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter Lagstiftande verksamhet 3. EU:s fleråriga budgetram MFF 2021-2027 Diskussionspunkt Förslagets innehåll


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6C28 (pdf, 230 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6C27

Kommenterad dagordning rådet 2018-11-05 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets art. 50 möte den 12 november 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter Icke lagstiftande verksamhet 3.Läget i förhandlingarna till följd av Storbritanniens anmälan enligt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6C27 (pdf, 92 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6C26

Promemoria 2018-11-05 Finansdepartementet EU-nämnden Budgetavdelningen Kommenterad dagordning Ekofin Budget 16 november 2018 1.Godkännande av dagordningen 2.Förberedelser för förlikningsmötet med Europaparlamentet Ordförandeskapet redovisar ett förslag till förhandlingsmandat inför förlikningsmötet och inhämtar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6C26 (pdf, 41 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6C25

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Förberedelser inför förlikningskommitténs möte med Europaparlamentet Resultat från förlikningskommitténs möte med Europaparlamentet Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6C24

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Den fleråriga budgetramen 20212027 Riktlinjedebatt Icke lagstiftande verksamhet Förberedelser inför Europeiska rådet den 1314 december 2018: kommenterat utkast till dagordning Diskussion


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6C23

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet Icke lagstiftande verksamhet Läget i förhandlingarna till följd av Storbritanniens anmälan enligt artikel 50 i EU-fördraget Lägesrapport ev Förberedelse av Europeiska rådet art. 50 den 13 eller 14 december 2018: Kommenterat utkast till dagordning Diskussion Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information