Dokument & lagar (1 564 träffar)

Talarlista 2019/20:20200305

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Torsdagen den 5 mars 2020 Kl. 13.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Försvarsutskottets

2020-03-05

Talarlista 2019/20:20200305 (docx, 34 kB) Talarlista 2019/20:20200305 (pdf, 118 kB)

Talarlista 2019/20:20200304

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 4 mars 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Skatteutskottets betänkande SkU16 Trängselskatt

2020-03-04

Talarlista 2019/20:20200304 (docx, 35 kB) Talarlista 2019/20:20200304 (pdf, 122 kB)

Uttag

Det här är de dagar under våren som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare. Onsdag 4 mars klockan 09.00

2020-02-25

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM18 COM(2020) 35 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM18 Förhandlingarna om ett nytt partnerskap 2019/20:FPM18 med Storbritannien Statsrådsberedningen 2020-02-20 Dokumentbeteckning COM2020 35 final Rekommendation till RÅDETS BESLUT om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket

2020-02-20

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM18 COM(2020) 35 final (doc, 104 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM18 COM(2020) 35 final (pdf, 87 kB)

Talarlista 2019/20:20200219

Onsdagen den 19 februari 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 19 Konstitutionsutskottets betänkande KU6 Riksrevisionens ledningsstruktur 1 Jessica Wetterling V 6 2 Per-Arne Håkansson S 6 3 Ida Drougge M 4 4 Fredrik Lindahl SD 6 5 Tuve Skånberg KD 6 0.28 0.28

2020-02-19

Talarlista 2019/20:20200219 (docx, 44 kB) Talarlista 2019/20:20200219 (pdf, 130 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM17 COM (2020) 27

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM17 Framtidskonferensen2019/20:FPM17 Statsrådsberedningen 2020-02-19 Dokumentbeteckning COM 2020 27 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Hur konferensen om Europas framtid kan se ut Sammanfattning Kommissionens ordförande har utlovat en konferens

2020-02-19

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM17 COM (2020) 27 (doc, 327 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM17 COM (2020) 27 (pdf, 100 kB)

Talarlista 2019/20:20200218

Tisdagen den 18 februari 2020 Kl. 13.00 Arbetsplenum Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 22 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU6 Jakt och viltvård 1 Kristina Yngwe C 8 2 John Widegren M 8 3 Runar Filper SD 8 4 Kjell-Arne Ottosson KD 6

2020-02-18

Talarlista 2019/20:20200218 (docx, 39 kB) Talarlista 2019/20:20200218 (pdf, 101 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM16 KOM(2020) 14

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM16 Ett starkt socialt Europa för rättvis 2019/20:FPM16 omställning Statsrådsberedningen 2020-02-18 Dokumentbeteckning KOM 202014 KOM2020 14 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENETET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN,

2020-02-18

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM16 KOM(2020) 14 (doc, 325 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM16 KOM(2020) 14 (pdf, 109 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM15 KOM(2020) 22, KOM(2020) 23

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM15 Fonden för en rättvis omställning 2019/20:FPM15 Näringsdepartementet 2020-02-18 Dokumentbeteckning KOM2020 22 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Fonden för en rättvis omställning KOM2020 23 Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS

2020-02-18

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM15 KOM(2020) 22, KOM(2020) 23 (doc, 331 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM15 KOM(2020) 22, KOM(2020) 23 (pdf, 92 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM14 KOM (2020) 21

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM 14 Meddelande om investeringsplanen 2019/20:FPM14 inom den gröna given Finansdepartementet 2020-02-18 Dokumentbeteckning KOM 2020 21 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om Investeringsplanen

2020-02-18

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM14 KOM (2020) 21 (doc, 109 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM14 KOM (2020) 21 (pdf, 108 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM13 KOM(2019) 640

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM13 Meddelande om en europeisk grön giv 2019/20:FPM13 Statsrådsberedningen 2020-02-18 Dokumentbeteckning KOM2019 640 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Den europeiska

2020-02-18

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM13 KOM(2019) 640 (doc, 346 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM13 KOM(2019) 640 (pdf, 128 kB)

Talarlista 2019/20:20200213

Torsdagen den 13 februari 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 4 Finansutskottets betänkande FiU32 Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor 1 Fredrik Stenberg S 4 0.04 0.04 5 Justitieutskottets

2020-02-13

Talarlista 2019/20:20200213 (docx, 40 kB) Talarlista 2019/20:20200213 (pdf, 118 kB)

Talarlista 2019/20:20200212

Onsdagen den 12 februari 2020 Kl. 09.00 Utrikespolitisk debatt Nr 1 Utrikespolitisk debatt Debattregler Den utrikespolitiska debatten är uppdelad i två delar först en inledande del med utrikesministern och partiföreträdare, därefter en andra del med övriga talare som önskar få ordet. Partiföreträdare Utrikesministern

2020-02-12

Talarlista 2019/20:20200212 (docx, 40 kB) Talarlista 2019/20:20200212 (pdf, 118 kB)

Talarlista 2019/20:20200205

Onsdagen den 5 februari 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 26 Trafikutskottets betänkande TU6 Yrkestrafik och taxi 1 Sten Bergheden M 8 2 Thomas Morell SD 8 3 Mikael Larsson C 6 4 Jessica Thunander V 8 5 Magnus Jacobsson KD 8 6 Teres Lindberg S 8 7 Emma Berginger

2020-02-05

Talarlista 2019/20:20200205 (docx, 40 kB) Talarlista 2019/20:20200205 (pdf, 119 kB)

Talarlista 2019/20:20200129

Onsdagen den 29 januari 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 17 Finansutskottets betänkande FiU31 Några frågor om straff för marknadsmissbruk 0.00 0.00 18 Skatteutskottets betänkande SkU7 Tullverket 1 Helena Bouveng M 6 2 David Lång SD 8 3 Marcus Jonsson KD 8

2020-01-29

Talarlista 2019/20:20200129 (docx, 34 kB) Talarlista 2019/20:20200129 (pdf, 117 kB)

utskottsdokument 2019/20:23

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:23 DATUM 20200128 TID 12.0012.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit: Granskning av inrikesminister Mikael Dambergs uttalande om ökningen av antalet poliser

2020-01-28

utskottsdokument 2019/20:23 (docx, 42 kB)

Talarlista 2019/20:20200128

Tisdagen den 28 januari 2020 Kl. 13.00 Särskild debatt Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr 1 Särskild debatt om mäns våld mot kvinnor På begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp anordnas en särskild debatt om mäns våld mot kvinnor. Debattregler En företrädare för varje parti har rätt

2020-01-28

Talarlista 2019/20:20200128 (docx, 39 kB) Talarlista 2019/20:20200128 (pdf, 116 kB)

EU-nämndens dokument 2019/20:21

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2019/20:21 DATUM 2020-01-24 TID 09.00 10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2020-01-24

EU-nämndens dokument 2019/20:21 (docx, 57 kB)

utskottsdokument 2019/20:22

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:22 DATUM 20200123 TID 9.5310.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2019/20:21. 2 Dåvarande statsrådet Strandhälls agerande när det gäller Försäkringskassans utlämnande av handlingar

2020-01-23

utskottsdokument 2019/20:22 (docx, 42 kB)

Talarlista 2019/20:20200122

Onsdagen den 22 januari 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 27 Konstitutionsutskottets betänkande KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning 1 Karin Enström M 6 2 Hans Ekström S 6 3 Per Söderlund SD 6 4 Linda Modig C 6 5

2020-01-22

Talarlista 2019/20:20200122 (docx, 40 kB) Talarlista 2019/20:20200122 (pdf, 122 kB)