Dokument & lagar (1 657 träffar)

Motion 2011/12:U296 av Lars-Axel Nordell och Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:U296 av Lars-Axel Nordell och Andreas Carlson KD Europaparlamentet till en ort KD605 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att koncentrera Europaparlamentet till en ort. Motivering Europaparlamentet är förmodligen


Utskottsberedning: 2011/12:UU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U296 av Lars-Axel Nordell och Andreas Carlson (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:U292 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:U292 av Hillevi Larsson m.fl. S Erkänande av Palestina S21082 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erkänna Palestina som en självständig stat och stötta Palestinas ansökan om fullvärdigt medlemskap i FN. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U292 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:U291 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:U291 av Hillevi Larsson m.fl. S Ockupationen av Västsahara S21091 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör vara drivande inom EU och FN för att ge det västsahariska folket självbestämmande. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2011/12:U291 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2011/12:U290 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2011/12:U290 av Hillevi Larsson S Dawit Isaak, biståndet och tvångsbeskattningen S21155 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Dawit Isaak och det svenska biståndet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2011/12:JuU15 2011/12:UU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:U290 av Hillevi Larsson (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:U284 av Elisabeth Svantesson (M)

Motion till riksdagen 2011/12:U284 av Elisabeth Svantesson M Bekämpande av förtal av religioner M0156 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige, i och genom sin röst i EU, ska fortsätta att motarbeta resolutionen om bekämpande av förtal


Utskottsberedning: 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U284 av Elisabeth Svantesson (M) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:U282 av Jan-Evert Rådhström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2011/12:U282 av Jan-Evert Rådhström m.fl. M Nordiska rådet M0460 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Nordiska rådet ska avskaffas. Motivering Nya tider kräver nya och moderna samarbetsformer. Dagens förutsättningar


Utskottsberedning: 2011/12:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U282 av Jan-Evert Rådhström m.fl. (M) (doc, 58 kB)

Motion 2011/12:U281 av Gunnar Axén (M)

Motion till riksdagen 2011/12:U281 av Gunnar Axén M Republiken Kinas deltagande i FN M0225 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges regering i EU och FN bör verka för att Taiwan/Republiken Kina ska kunna delta i och bidra till FN och


Utskottsberedning: 2011/12:UU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U281 av Gunnar Axén (M) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:U280 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:U280 av Penilla Gunther KD Det sexuella våldet i Kongo KD723 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige aktivt bör följa upp hur FN:s resolution 1960 tillämpas i Kongo. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:UU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:U280 av Penilla Gunther (KD) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:U272 av Åsa Torstensson (C)

Motion till riksdagen 2011/12:U272 av Åsa Torstensson C Nordisk värderingsbarometer C358 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en gemensam nordisk värderingsbarometer bör initieras. Motivering Grundläggande kärnvärderingar i de nordiska samhällena


Utskottsberedning: 2011/12:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U272 av Åsa Torstensson (C) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:U267 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:U267 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD Mänskliga rättigheter för palestinska flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i internationella sammanhang aktivt bör verka


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:U267 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD) (doc, 66 kB)

Motion 2011/12:U266 av Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:U266 av Annelie Enochson KD Religionsfrihet KD718 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att religionsfrihetsfrågorna ska vara en aktiv del i utrikespolitiken och i utvecklingssamarbetet. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2011/12:U266 av Annelie Enochson (KD) (doc, 63 kB)

Motion 2011/12:U265 av Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:U265 av Annelie Enochson KD Vitryssland Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en aktiv svensk politik för Vitryssland med inriktning på stöd för demokrati och mänskliga rättigheter. Riksdagen


Utskottsberedning: 2011/12:UU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2011/12:U265 av Annelie Enochson (KD) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:U264 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:U264 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD Gilad Shalit Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör vidta varje möjlig åtgärd för att verka för ett frigivande av israelen


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:U264 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:U263 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:U263 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson KD Dawit Isaak KD537 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenske medborgaren och journalisten Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än nio år men inte


Utskottsberedning: 2011/12:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U263 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson (KD) (doc, 57 kB)

Motion 2011/12:U262 av Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:U262 av Annelie Enochson KD Iran KD641 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpt implementering av sanktioner mot Iran i fråga om brott mot de mänskliga rättigheterna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2011/12:UU7 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:U262 av Annelie Enochson (KD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:U258 av Anita Brodén och Irene Oskarsson (FP, KD)

Motion till riksdagen 2011/12:U258 av Anita Brodén och Irene Oskarsson FP, KD Rätt till fri rörlighet och utveckling FP1135 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fortsatt stöd för att uppnå en positiv demokratiutveckling i Nordafrika och Mellanöstern.


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:U258 av Anita Brodén och Irene Oskarsson (FP, KD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:T445 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:T445 av Jörgen Hellman m.fl. S Tillväxt i Dalsland S10008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen beakta behovet av investeringar i vägar och järnvägar samt bredbands- och mobiltelefoninätet


Utskottsberedning: 2011/12:NU1 2011/12:NU10 2011/12:TU1 2011/12:TU16 2011/12:TU9 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2011/12:T445 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. SD En ansvarsfull invandringspolitik SD12 Sammanfattning Sverige har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid, och endast en bråkdel av dessa har haft något egentligt skyddsbehov enligt Genèvekonventionen. Massinvandringen och de många misslyckade


Utskottsberedning: 2011/12:KU14 2011/12:SfU10 2011/12:SfU12 2011/12:UU2
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 83 kB)

Motion 2011/12:N423 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:N423 av Isak From m.fl. S Översyn av de regionala utvecklingsmedlen S10018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell regionalpolitik byggd på möjlighet till tillväxt i hela landet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:NU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:N423 av Isak From m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:N412 av Olle Thorell (S)

Motion till riksdagen 2011/12:N412 av Olle Thorell S Medel för regional och lokal utveckling S10048 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över och förenkla normerna för lokala och regionala utvecklingsmedel. Motivering Lokala och regionala


Utskottsberedning: 2011/12:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N412 av Olle Thorell (S) (doc, 48 kB)