Dokument & lagar (1 657 träffar)

Motion 2011/12:N410 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Motion till riksdagen 2011/12:N410 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Miljökonsekvens vid tillämpning av minerallagen M0568 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om miljöhänsyn vid tillämpning av minerallagen. Motivering Minerallagen har som syfte


Utskottsberedning: 2011/12:NU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N410 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:N392 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2011/12:N392 av Krister Hammarbergh M Konsekvenser av gruvbrytning i tätort M0788 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att enskilda fastighetsägare som lider förmögenhetsskada på grund av närliggande gruvdrift bör omfattas


Utskottsberedning: 2011/12:NU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:N392 av Krister Hammarbergh (M) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:N383 av Marie Nordén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:N383 av Marie Nordén m.fl. S Nationellt stöd till besöksnäringen S10063 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nationellt stöd till turistnäringen. Motivering Turist- och besöksnäringen har sedan början av 2000-talet


Utskottsberedning: 2011/12:NU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N383 av Marie Nordén m.fl. (S) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:N382 av Staffan Anger och Per Åsling (M, C)

Motion till riksdagen 2011/12:N382 av Staffan Anger och Per Åsling M, C Finansiering av groddföretag M904 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över finansieringen av groddföretag. Motivering Det finns idag ett problem vad gäller små företag,


Utskottsberedning: 2011/12:NU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N382 av Staffan Anger och Per Åsling (M, C) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:N376 av Malin Löfsjögård (M)

Motion till riksdagen 2011/12:N376 av Malin Löfsjögård M Fjärrvärme i konkurrens M0513 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fjärrvärme i konkurrens. Motivering Fjärrvärme är idag monopolisternas marknad, dvs. det är den leverantör som äger nätet


Utskottsberedning: 2011/12:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N376 av Malin Löfsjögård (M) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:N367 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:N367 av Lars Ohly m.fl. V Utgiftsområde 21 Energi V230 Sammanfattning Genom att minska stödet inom energiområdet underlättas inte omställningen av det svenska energisystemet. Vänsterpartiet vill att investeringar i det svenska energisystemet ska bidra till att underlätta miljö- och klimatomställningen


Utskottsberedning: 2011/12:NU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N367 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:N366 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:N366 av Lars Ohly m.fl. V Utgiftsområde 19 Regional tillväxt V260 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag tkr Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2011/12:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N366 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 41 kB)

Motion 2011/12:N365 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:N365 av Lars Ohly m.fl. V Utgiftsområde 24 Näringsliv V261 Sammanfattning Vänsterpartiet vill med förslagen i motionen för utgiftsområde 24 huvudsakligen utveckla en innovationspolitisk strategi där huvudkomponenterna är satsningar på FoU i småföretag genom skattekrediteringar på 1,2 miljarder


Utskottsberedning: 2011/12:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N365 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 64 kB)

Motion 2011/12:N363 av Otto von Arnold (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:N363 av Otto von Arnold KD Styrmedel för att minska transporternas oljeberoende KD738 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det finns ett behov av att regeringen på kort sikt klargör sin linje vad gäller långsiktiga


Utskottsberedning: 2011/12:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N363 av Otto von Arnold (KD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:N362 av Agneta Gille m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:N362 av Agneta Gille m.fl. S Offentligt ägande S33004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om privatiseringarnas konsekvenser och behovet av en ordentlig genomlysning av dessa. Motivering Under de senaste årtiondena


Utskottsberedning: 2012/13:NU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N362 av Agneta Gille m.fl. (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:N340 av Christian Holm och Jan-Evert Rådhström (M)

Motion till riksdagen 2011/12:N340 av Christian Holm och Jan-Evert Rådhström M Avveckling av privatkopieringsersättningen M0587 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om privatkopieringsersättning och privatkopieringsavgift. Motivering De företag


Utskottsberedning: 2011/12:NU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N340 av Christian Holm och Jan-Evert Rådhström (M) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:N339 av Saila Quicklund och Eva Lohman (M)

Motion till riksdagen 2011/12:N339 av Saila Quicklund och Eva Lohman M Återföring av medel från vattenkraftsproduktionen M0449 Sammanfattning Regeringen bör enligt oss se över möjligheten att återföra vattenkraftsmedel. Vi anser att Sveriges vattenkraftskommuner har rätt att få del av de värden som skapas lokalt och


Utskottsberedning: 2011/12:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N339 av Saila Quicklund och Eva Lohman (M) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:N326 av Lena Asplund och Ulf Berg (M)

Motion till riksdagen 2011/12:N326 av Lena Asplund och Ulf Berg M Värdet av vattenkraftsproduktion M0307 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av hur vattenkraftskommunerna i Sverige kan få del av det värde som vattenkraftsproduktionen


Utskottsberedning: 2011/12:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N326 av Lena Asplund och Ulf Berg (M) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:N325 av Lena Asplund (M)

Motion till riksdagen 2011/12:N325 av Lena Asplund M Lokalisering av statliga myndigheter och bolag M0302 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över var statliga myndigheter och bolag lokaliseras. Motivering I kölvattnet av den


Utskottsberedning: 2011/12:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N325 av Lena Asplund (M) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:N318 av Christer Adelsbo m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:N318 av Christer Adelsbo m.fl. S Intresseorganisationer för sociala företag S10167 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det i regleringsbrevet till Tillväxtverket bör skrivas in att en del av de befintliga medel


Utskottsberedning: 2011/12:NU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N318 av Christer Adelsbo m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:N313 av Christer Winbäck (FP)

Motion till riksdagen 2011/12:N313 av Christer Winbäck FP Upphovsrätt FP1116 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ny upphovsrättslag. Motivering I en ny upphovsrättslagstiftning måste man söka efter en bättre balans mellan upphovsrättsinnehavarens


Utskottsberedning: 2011/12:NU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N313 av Christer Winbäck (FP) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:N312 av Fredrik Malm (FP)

Motion till riksdagen 2011/12:N312 av Fredrik Malm FP Stockholm som tillväxtmotor FP1166 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Stockholms möjligheter att fungera som tillväxtmotor för landet som helhet. Motivering Ofta framhålls Stockholms betydelse


Utskottsberedning: 2011/12:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N312 av Fredrik Malm (FP) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:N311 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:N311 av Annika Lillemets m.fl. MP Kommunalt företagande på likvärdiga villkor MP2505 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utöka det s.k. elundantaget från kommunallagens lokaliseringsprincip till att omfatta även


Utskottsberedning: 2011/12:NU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N311 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:N309 av Gunnar Axén och Andreas Norlén (M)

Motion till riksdagen 2011/12:N309 av Gunnar Axén och Andreas Norlén M Avbrottsersättning M0499 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om differentierad avbrottsersättning. Motivering Regeringen har genomfört ett omfattande utrednings- och förslagsarbete


Utskottsberedning: 2011/12:NU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N309 av Gunnar Axén och Andreas Norlén (M) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:N308 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2011/12:N308 av Lars Beckman M Samordning för att stärka turistnäringen M0258 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samordna offentliga och privata aktörer för att stärka turistnäringen. Motivering Turismen betyder mycket


Utskottsberedning: 2011/12:NU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N308 av Lars Beckman (M) (doc, 47 kB)