Dokument & lagar (5 253 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:70 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:70 av Amineh Kakabaveh V Den iranska regimen och tortyren Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser förmå Iran att underteckna och implementera FN:s tortyrkonvention samt kräva frigivning av Ismail Bakhshi och andra fackliga ledare. Regeringen

Svarsdatum: 2019-02-11 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:70 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:89 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:89 av Hans Wallmark M Utrikesministerns kommentarer om brittiska politikers hantering av brexit Hans Wallmark har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen anser att mina uttalanden i Helsingfors främjar en nära relation mellan Sverige och

Svarsdatum: 2019-02-11 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:89 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:64 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:64 av Ludvig Aspling SD Kostnaderna för en utvidgning av EU Ludvig Aspling har frågat statsrådet Hans Dahlgren om det finns någon kostnadsanalys av utvidgningen och hur den kommer att påverka unionens utgifter. Arbetet inom regeringen är så fördelat

Svarsdatum: 2019-02-11 Frågeställare: Ludvig Aspling (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:64 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:158 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2018/19:158 av Åsa Coenraads M Ungas företagsamhet Åsa Coenraads har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att främja ungas företagsamhet och entreprenörskap. Låt mig först konstatera att jag och Åsa Coenraads är helt eniga om att det är viktigt att unga får arbetslivserfarenhet och att praktik, kontakter

Svarsdatum: 2019-02-12 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:158 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:138 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/00508/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:138 av Magnus Jacobsson KD Byggandet av Österleden Magnus Jacobsson har frågat mig om jag ämnar skynda på en byggnation av Österleden genom att använda mig av en bompeng för att ersätta den kommunala och regionala medfinansieringen.

Svarsdatum: 2019-02-12 Frågeställare: Magnus Jacobsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:138 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:125 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:125 av Jessica Rosencrantz M Differentierade parkeringsavgifter Jessica Rosencrantz har frågat mig om jag avser att införa ett sådant system som ger kommuner möjlighet att differentiera parkeringsavgifter baserat på fordons miljöklassning. Regeringens målsättning är att Sverige ska bli världens första

Svarsdatum: 2019-02-12 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:125 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:123 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2019 00377 KO Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:123 av Jessica Rosencrantz M Delningsekonomin Jessica Rosencrantz har frågat näringsministern hur han avser att följa upp utredningen om delningsekonomin, och vilka åtgärder han arbetar med för närvarande för att främja delningsekonomins

Svarsdatum: 2019-02-12 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:123 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:154 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/00319 Kl Miljö- och energidepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:154 av Jens Holm V Biogasbilar i bonus-malus-systemet Jens Holm har frågat infrastrukturministern om han avser att vidta åtgärder för att säkerställa att nya gasbilar, konverterade

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:154 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:136 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 00391/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:136 av Beatrice Ask M Störningar hos Tele 2 och Comviq Beatrice Ask har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska sårbarheten för it-störningar hos samhällsviktiga verksamheter. Vårt samhälle är idag beroende

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:136 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:110 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 00357 POL Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:110 av Tomas Tobé M Antalet skjutningar i Sverige Tomas Tobé har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att få stopp på skjutningarna. Det är givetvis inte acceptabelt att kriminella uppgörelser resulterar i skjutningar och jag har varken för avsikt att

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:110 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:133 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2018/19:133 av Tomas Tobé M Höjda polislöner enligt riksdagens beslut Tomas Tobé har frågat om jag avser att säkerställa att den särskilda lönesatsningen blir verklighet så att polisernas löner höjs i enlighet med vad Sveriges riksdag har beslutat om. I den budget som beslutades för 2019 avsattes 360 miljoner

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:133 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 72 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:112 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/00366/POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:112 av Betty Malmberg M Trygghet för lantbrukare Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att tryggheten för lantbrukare prioriteras. Som jag svarade Betty Malmberg den 6 februari

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:112 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:144 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/00400/Pol Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:144 av Linda Westerlund Snecker V Ordningsvakters befogenhet och utbildning Linda Westerlund Snecker har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder angående ordningsvakters utbildningslängd och utbildningsinnehåll.

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Linda Westerlund Snecker (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:144 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:118 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 00390/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:118 av Lars Püss M Rakel 2.0 Lars Püss har frågat försvarsministern vad status är i frågan om Rakel 2.0 och vilka framtida planer ministern har för Rakel 2.0. Frågan har överlämnats till mig. För att samhällsviktiga aktörer,

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Lars Püss (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:118 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:157 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riks dagen Svar på fråga 2018/19:157 av Markus Wiechel SD Turkiets kopplingar till IS och liknande grupper Markus Wiechel har frågat mig om jag avser att verka internationellt för att redogöra för Turkiets eventuella kopplingar till terrorgrupper eller på annat sätt lyfta

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:157 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:139 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:139 av Magnus Jacobsson KD Dalslands förutsättningar för tillväxt Magnus Jacobsson har frågat mig vad jag ämnar göra för att Dalsland ska få bättre vägar och därmed bättre förutsättningar att dra nytta av den tillväxt som sker i Dalslands omnejd. Regeringen beslutade om en ny nationell trafikslagsövergripande

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Magnus Jacobsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:139 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:163 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2018/19:163 av Angelica Lundberg SD Ursprungsmärkning på menyer Angelica Lundberg har frågat civilminister Ardalan Shekarabi om statsrådet avser att agera i enlighet med den av regeringen tidigare utlovade politiken och införa ursprungsmärkning på menyer. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Angelica Lundberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:163 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:152 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:152 av Amineh Kakabaveh V Könsstympning Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag avser att göra för Sverige ska kunna bistå kvinnor som hotas av könsstympning och i FN verka för att könsstympning bekämpas på ett mer kraftfullt sätt än hittills

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:152 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:114 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:114 av Johan Hultberg M Klassificeringen av e-cigaretter Johan Hultberg har frågat mig om regeringen kommer att verka för att e-cigaretter ges en annan klassificering inom WCO än andra tobaksprodukter. Alla varor som kan importeras måste klassificeras

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:114 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:140 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/00407 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19: 140 Ludvig Aspling SD Påverkan inför val Ludvig Aspling har frågat utrikesministern om det över huvud taget förekom någon påverkansoperation mot Sverige inför valet 2018 och var i så fall information om sådana påverkansförsök

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Ludvig Aspling (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:140 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 84 kB)