Dokument & lagar (5 253 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:170 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/00405 S2 Fi2019/00408 S2 Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:148 av Boriana Åberg M Rättvisa förutsättningar i datacenterbranschen och svar på fråga 2018/19:170 av Boriana Åberg M Skatteverkets tolkning och dess påverkan på företag som hyr ut datacenter Boriana Åberg har frågat näringsministern vilka åtgärder

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:170 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:168 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 00406/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:168 av Boriana Åberg M Konsekvensanalys av kemikalieskatt på skor och kläder Boriana Åberg har frågat mig vilka konsekvensanalyser som gjorts avseende införandet av kemikalieskatt på skor och kläder. Regeringen anser att ekonomiska

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:168 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:148 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/00405 S2 Fi2019/00408 S2 Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:148 av Boriana Åberg M Rättvisa förutsättningar i datacenterbranschen och svar på fråga 2018/19:170 av Boriana Åberg M Skatteverkets tolkning och dess påverkan på företag som hyr ut datacenter Boriana Åberg har frågat näringsministern vilka åtgärder

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:148 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:93 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/00318/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:93 av Helena Bouveng M Tillkännagivande om Tullverkets befogenheter Helena Bouveng har frågat mig när jag avser att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att tillgodose det tillkännagivande riksdagen riktade till regeringen den

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Helena Bouveng (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:93 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:101 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/00343/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrations minister n Svar på fråga 2018/19:101 av Ann-Sofie Alm M Skärpta straff för människosmuggling Ann-Sofie Alm har frågat mig om jag och regeringen avser att ta initiativ till att skärpa straffen för människosmuggling. Den som uppsåtligen hjälper en utlänning

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Ann-Sofie Alm (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:101 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:179 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/00427/POL Ju2019/00428/POL Ju2019/00448/POL Ju2019/00449/POL JU2019/00456/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2018/19:149 av Boriana Åberg M Anställningar inom säkerhetsklassad verksamhet, 2018/19:156 Markus Wiechel SD Misstag vid säkerhetsklassade anställningar,

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:179 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:177 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/00427/POL Ju2019/00428/POL Ju2019/00448/POL Ju2019/00449/POL JU2019/00456/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2018/19:149 av Boriana Åberg M Anställningar inom säkerhetsklassad verksamhet, 2018/19:156 Markus Wiechel SD Misstag vid säkerhetsklassade anställningar,

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:177 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:176 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/00427/POL Ju2019/00428/POL Ju2019/00448/POL Ju2019/00449/POL JU2019/00456/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2018/19:149 av Boriana Åberg M Anställningar inom säkerhetsklassad verksamhet, 2018/19:156 Markus Wiechel SD Misstag vid säkerhetsklassade anställningar,

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:176 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:156 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/00427/POL Ju2019/00428/POL Ju2019/00448/POL Ju2019/00449/POL JU2019/00456/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2018/19:149 av Boriana Åberg M Anställningar inom säkerhetsklassad verksamhet, 2018/19:156 Markus Wiechel SD Misstag vid säkerhetsklassade anställningar,

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:156 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:149 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/00427/POL Ju2019/00428/POL Ju2019/00448/POL Ju2019/00449/POL JU2019/00456/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2018/19:149 av Boriana Åberg M Anställningar inom säkerhetsklassad verksamhet, 2018/19:156 Markus Wiechel SD Misstag vid säkerhetsklassade anställningar,

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:149 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:94 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 00229 Ke Miljö och energi departementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:94 av Åsa Coenraads M PFAS Åsa Coenraads har frågat mig om regeringen i närtid kommer att ta fram nya lagförslag rörande användning eller sanering av områden som förorenats av PFAS.

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:94 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:131 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

M2019/ 00267/Ee Miljö- och energidepartementet Energi och digitaliseringsminister Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:131 av Lars Hjälmered M Framtidsanpassade elmätare Lars Hjälmered har frågat mig hur jag tänker säkerställa att krav på elmätare möter framtidens behov. Jag delar Lars Hjälmereds synpunkter om att

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:131 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:109 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

M2019/00237/ Ee Miljö- och energidepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:109 Tina Acketoft L Kompensation för höga elkostnader i Skåne Tina Acketoft har frågat mig vad jag tänker göra för att kompensera de skånska hushållen för de ökade kostnader som åläggs dem på grund

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:109 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:153 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

M2019/ 00302/ Ee Miljö- och energidepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:153 av Lars Beckman M Elbristen Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att öka tillgången på energi under kalla vinterdagar och perioder av långvarig kyla. Låt mig börja

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:153 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:132 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

M2019/ 00276/ Ee Miljö- och energidepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:132 av Lars Hjälmered M Kärnkraftsforskning Lars Hjälmered har frågat mig hur jag säkerställer att riksdagens inriktning om kärnkraftsforskning får praktiskt genomslag hos den ansvariga myndigheten.

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:132 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:141 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/00279/ Kl Miljö- och energidepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:141 av Maria Malmer Stenergard M Klimatklivet Maria Malmer Stenergard har med anledning av Riksrevisionens granskning av Klimatklivet frågat mig om vilka åtgärder som regeringen och

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:141 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:135 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/ 00485/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:135 av Pål Jonson M Stomnätskorridor för EU:s transeuropeiska transportnät TEN-T Stockholm-Oslo Pål Jonson har frågat mig om regeringen i dialogen med kommissionen har prioriterat att stråket StockholmOslo ska innefattas

Svarsdatum: 2019-02-12 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:135 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:124 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:124 av Jessica Rosencrantz M Definition av bilpooler Jessica Rosencrantz har frågat mig hur jag ställer mig till Utredningen om cirkulär ekonomis förslag till definition av bilpooler, och när vi kan förvänta oss konkreta åtgärder presenteras så kommuner kan reservera gatumark för bilpooler. Den fråga

Svarsdatum: 2019-02-12 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:124 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:137 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/00506/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:137 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Fusk med mätarställningar Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag avser förändra lagen så att det blir straffbart att manipulera mätarställningar. Såsom jag nyligen svarat

Svarsdatum: 2019-02-12 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:137 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:95 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:95 av Cecilia Widegren M Transportstyrelsens föreskrifter för cruisingtillstånd Cecilia Widegren har frågat mig om jag avser att se till att Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som rör cruisingtillstånd förändras. Det ideella föreningslivet är unikt. Föreningslivet har en mycket stor

Svarsdatum: 2019-02-12 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:95 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 81 kB)