Dokument & lagar (5 245 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:932 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I 2019/02317/TM Infrastruktur departementet Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:932 av Lars Mejern Larsson S Besiktningskrav på restaurangbåtar och pråmar Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att besiktningskrav och regelbundna kontroller ska gälla även restaurangbåtar och restaurangpråmar.

Svarsdatum: 2019-09-13 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:932 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:921 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:921 av Serkan Köse S Konflikten i Kashmir Serkan Köse har frågat Margot Wallström om vilka initiativ Sverige kan ta för att uppmärksamma situationen i Kashmir och för att konflikten ska lösas på ett fredligt sätt. Frågan har överlämnats till

Svarsdatum: 2019-09-13 Frågeställare: Serkan Köse (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:921 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:920 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:920 av Magdalena Schröder M Regeringens agerande mot Kina Magdalena Schröder har frågat Margot Wallström om hon och regeringen kommer att agera och uttrycka sitt stöd för demonstrationerna i Hongkong och ta initiativ till att övriga regeringar

Svarsdatum: 2019-09-13 Frågeställare: Magdalena Schröder (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:920 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:931 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2019/ 02975 KO Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:931 av Fredrik Lindahl SD Lootlådor Fredrik Lindahl har frågat om jag och regeringen avser vidta några andra åtgärder för att skydda minderåriga från missbruk med lootlådor innan ny lagstiftning kan vara på plats. Förekomsten

Svarsdatum: 2019-09-12 Frågeställare: Fredrik Lindahl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:931 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:926 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 02962 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:926 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Husbilar och WLTP Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att klargöra om husbilar omfattas av de nya skattereglerna eller inte. Det sker inga ändringar

Svarsdatum: 2019-09-12 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:926 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:956 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Svar på fråga 2018/19:956 av Hans Hoff S Hans Hoff har frågat mig om jag avser att bygga ut utbildningen av it-forensiker för att möta de stora behoven. Jag delar Hans Hoffs oro för bristen på it-forensiker. Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Hans Hoff (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:956 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:955 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Svar på fråga 2018/19:955 av Maria Malmer Stenergaard M Samhällsorientering för asylsökande och nyanlända Maria Malmer Stenergaard har frågat arbetsmarknadsministern när regeringen avser att gå vidare och införa en obligatorisk samhällsorientering för asylsökande. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:955 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:954 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2018/19:954 av Mikael Larsson C Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid nätinvesteringar Mikael Larsson har frågat mig när det som föreslås i rapporten Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el blir verklighet, och när rapporten förväntas vara färdigberedd i Regeringskansliet.

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:954 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:952 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 03706/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:952 av Barbro Westerholm L Specialister i äldrepsykiatris rätt att tillämpa LPT Barbro Westerholm har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder, till exempel genom en uppdatering av författningarna, för att möjliggöra för

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Barbro Westerholm (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:952 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:951 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/02913/POL Ju2019/02960/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:945 av Thomas Morell SD Polisens kontroller av färdskrivare och 2018/19:951 av Jens Holm V Smarta färdskrivare Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att polisen

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:951 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:950 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02357/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:950 av Åsa Coenraads M Hjulstabron Åsa Coenraads har frågat mig hur jag avser att agera för att ombyggnationen av Hjulstabron sker skyndsamt. Regeringen beslutade den 31 maj 2018 om en ny nationell trafikslagsövergripande

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:950 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:949 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03038 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:949 av Thomas Morell SD Skatt på lätta lastbilar Thomas Morell har frågat mig om jag avser ompröva beslutet avseende beräkningen av fordonsskatten för lätta lastbilar i enlighet med det så kallade WLTP-värdet. För att öka andelen

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:949 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:947 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/02853/POL Ju2019/02922/POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:934 av Sten Bergheden M Minskat antal remissinstanser och fråga 2018/19:947 Remisshanteringen av vapendirektivet av Daniel Bäckström C Sten Bergheden har frågat mig varför regeringen minskade antalet remissinstanser

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Daniel Bäckström (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:947 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:946 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/02350/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:946 av Jens Holm V Breddad skattereduktion till de som bor i lägenhet Jens Holm har frågat mig om jag avser att återkomma med ett förslag till riksdagen om en breddad skattereduktion till de som bor i

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:946 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:945 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/02913/POL Ju2019/02960/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:945 av Thomas Morell SD Polisens kontroller av färdskrivare och 2018/19:951 av Jens Holm V Smarta färdskrivare Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att polisen

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:945 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:943 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/02900/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:943 av Boriana Åberg M Möjligheten att sätta upp bevakningskameror Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att tillståndshanteringen för kamerabevakning ska ske snabbare. Den 1 augusti

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:943 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:942 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

2019-09-11 I2019/02340/D Infrastruktur departementet Energi- och digitaliseringsministern Svar på fråga 2018/19:942 av Lars Mejern Larsson S Bredband Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta med anledning av det som har framförts avseende utbyggnadsprojekt som antingen försenats eller

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:942 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:941 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03008 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:941 av Boriana Åberg M Skatten på husbilar Boriana Åberg har frågat mig om jag är beredd att ompröva beslutet om beskattning med WLTP som grund. Frågan ställs mot bakgrund av att Transportstyrelsen lämnat olika besked i frågan om

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:941 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:940 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02318/US I2019/02345/US I2019/02339/US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:933 Beskattning av husbilar av Jan Ericson Mfråga 2018/19:935 Transportstyrelsens besked om husbilar av Thomas Morell SD och fråga 2018/19:940 Transportstyrelsens motstridiga besked om

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:940 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:939 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2019/03007/SFÖ Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:939 av Marléne Lund Kopparklint M gällande Landshövding i Värmland Marléne Lund Kopparklint har frågat mig när regeringen avser att utse en ny landshövding för Värmlands län. Länsstyrelserna verkar utifrån uppgiften att vara statens

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Marléne Lund Kopparklint (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:939 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 84 kB)