Dokument & lagar (7 184 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:199 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/00616/JM N2019/00617/JM Näring sdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:194 av Åsa Coenraads M Bondepaketet samt 2018/19:199 av Maria Malmer Stenergard M Stärkt svensk livsmedelsproduktion Åsa Coenraads har frågat mig när jag och regeringen avser att återkomma med ett kraftfullt

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:199 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:194 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/00616/JM N2019/00617/JM Näring sdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:194 av Åsa Coenraads M Bondepaketet samt 2018/19:199 av Maria Malmer Stenergard M Stärkt svensk livsmedelsproduktion Åsa Coenraads har frågat mig när jag och regeringen avser att återkomma med ett kraftfullt

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:194 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:210 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2019/00237 KL Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:210 av Margareta Cederfeldt M Ökad säkerhet vid de statliga museerna Margareta Cederfeldt har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att öka säkerheten vid de statliga museerna och när dessa åtgärder

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:210 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:223 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/00454/S3, Fi2019/00468/S3, Fi2019/00469/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:211 av Hampus Hagman KD Skatteverket, fråga 2018/19:222 av Cecilia Widegren M Skatteverket och delningsekonomin och fråga 2018/19:223 av Cecilia Widegren M Skatteverkets arbete med att bekämpa skattefusk

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:223 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:222 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/00454/S3, Fi2019/00468/S3, Fi2019/00469/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:211 av Hampus Hagman KD Skatteverket, fråga 2018/19:222 av Cecilia Widegren M Skatteverket och delningsekonomin och fråga 2018/19:223 av Cecilia Widegren M Skatteverkets arbete med att bekämpa skattefusk

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:222 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:211 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/00454/S3, Fi2019/00468/S3, Fi2019/00469/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:211 av Hampus Hagman KD Skatteverket, fråga 2018/19:222 av Cecilia Widegren M Skatteverket och delningsekonomin och fråga 2018/19:223 av Cecilia Widegren M Skatteverkets arbete med att bekämpa skattefusk

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Hampus Hagman (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:211 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:201 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/ 00641/SUN Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:201 av Betty Malmberg M Basanslag till Sveriges lantbruksuniversitet Betty Malmberg har frågat mig om den ökning av basanslag som aviserades till Sveriges lantbruksuniversitet i den av riksdagen beslutade M-KD-budgeten kommer

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:201 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:215 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/00456 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:215 av Hampus Hagman M Tullverket Hampus Hagman har frågat mig när jag och regeringen avser att lägga fram lagstiftning som ger Tullverkets personal befogenhet att stoppa och genomsöka fordon för att stoppa utförsel av stöldgods.

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Hampus Hagman (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:215 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:227 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2018/19:227 av Hampus Hagman KD It-driftssäkerhet i Sveriges skärgårdsområden Hampus Hagman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa it-driftssäkerhet i Sveriges skärgårdsområden, såsom i Göteborgs södra skärgård Vårt samhälle är idag beroende av att det finns tillförlitliga elektroniska

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Hampus Hagman (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:227 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:213 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/00455/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:213 av Margareta Cederfelt M Förutsägbara boendekostnader Margareta Cederfelt har frågat finansmarknads- och bostadsministern vad han och regeringen avser göra för att människor ska kunna bo kvar i sina bostäder och inte behöva

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:213 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:220 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:220 av Yasmine Posio V Rättegångar mot katalanska självständighetsförespråkare Yasmine Posio har frågat mig om jag har för avsikt att ta några initiativ för att säkerställa att de åtalade katalanska politikerna får rättvisa och opartiska rättegångar

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Yasmine Posio (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:220 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:186 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 00341/Nm Miljö- och energidepartementet Miljö- och klimat ministern samt vice statsminister Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:186 av Lars Beckman M Vargstammen Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att riksdagens mål om 170270 vargar ska följas, med en jämn fördelning

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:186 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:204 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/00453/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:204 av Roger Haddad L Felaktigt placerade elever i särskolan Roger Haddad har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att felplacerade elever i särskolan ska få en ny chans till utbildning och att samhället

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:204 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:173 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:173 av Håkan Svenneling V EU:s export av krigsmateriel till länder som krigar i Jemen Håkan Svenneling har frågat mig om jag avser verka för att EU inför ett förbud mot export av krigsmateriel till de icke-demokratiska länder som deltar militärt

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:173 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:218 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

M2019/00374/Ee Miljö- och energidepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:218 av Cecilie Tenfjord Toftby M Elförsörjning som riksintresse Cecilie Tenfjord Toftby har frågat mig om jag kommer att verka för att elproduktionen definieras som ett riksintresse. Inledningsvis

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:218 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:209 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M 2019/ 00358/R Miljö- och energidepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsminister Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:209 av Elin Segerlind V En vassare miljölagstiftning för minskade klimatutsläpp Elin Segerlind har frågat mig om jag har för avsikt att i närtid ta initiativ till att vässa miljöbalken

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Elin Segerlind (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:209 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:203 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/00357/Ke Miljö- och energidepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsminister Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:203 av Betty Malmberg M Forskningsmedel till Formas Betty Malmberg har frågat mig om de forskningsmedel som anslogs till Formas i den av riksdagen beslutade M-KD-budgeten kommer att

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:203 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:190 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Svar på fråga 2018/19:190 av Lars Beckman M Myggbekämpning Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att myggbekämpningen i de områden av landet som drabbas hårdast av myggen prioriteras och blir effektfull under 2019. Regeringen anser liksom tidigare regeringar att problemen med översvämningsmygg

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:190 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:219 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

M2019/ 00 375 Ee Miljö- och energidepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:219 av Cecilie Tenfjord Toftby M En ny energikommission Cecilie Tenfjord Toftby har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en ny energikommission för att lösa de utmaningar vi ser redan

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:219 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:171 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 00437 POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsminister Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:171 av Lars Beckman M Utvisningar Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att göra för att få återvändandet att fungera bättre än tidigare eftersom många personer uppenbarligen befinner sig illegalt i Sverige.

Svarsdatum: 2019-02-18 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:171 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)