Dokument & lagar (7 184 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:197 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U2019/ 00455/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:197 av Niels Paarup-Petersen C AI-strategi Niels Paarup-Petersen har frågat energi- och digitaliseringsministern om enbart högskolor och universitet ska inkluderas i Sveriges arbete för att utbilda

Svarsdatum: 2019-02-19 Frågeställare: Niels Paarup-Petersen (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:197 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:191 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2019/ 00226/KO Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:191 av Barbro Westerholm L Marionettmuseets fortlevnad Barbro Westerholm har frågat mig om Marionettmuseets fortlevnad och vad jag och regeringen gör för staten ska leva upp till donationsavtalet så att samlingarna

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Barbro Westerholm (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:191 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:240 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

N2019/00705/SUBT Näringsdepartementet Finansmarknads- och bostadsminister Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:240 av Lars Beckman M Öppna geodata Lars Beckman har frågat mig om regeringen kommer med ett besked i vårpropositionen om långfristig finansiering av öppna geodata. Regeringen har i budgetpropositionerna för

Svarsdatum: 2019-02-22 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:240 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:252 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

N2019/00717/BB Närings departementet Finansmarknads- och bostadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:252 av Momodou Malcolm Jallow V Ombildning av allmännyttiga hyresrätter Momodou Malcolm Jallow har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förhindra att allmännyttiga hyresrätter, i Stockholm och

Svarsdatum: 2019-02-22 Frågeställare: Momodou Malcolm Jallow (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:252 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:271 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2019/ 00555 OU Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:271 av Anders Österberg S Införande av lex Knuters Anders Österberg har frågat mig hur jag ser på idén att spelreklam ska omfattas av motsvarande regler och lagstiftning som för tobak och alkohol. Sedan den 1 januari 2019 gäller

Svarsdatum: 2019-02-26 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:271 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:256 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:256 av Markus Wiechel SD Hantering av sekretessbelagd information Markus Wiechel har frågat mig vilka generella åtgärder har vidtagits för att täppa till det sekretesshål vi sett samt säkerställa att ambassadpersonal får en bättre kännedom om

Svarsdatum: 2019-02-25 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:256 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:274 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:274 av Camilla Waltersson Grönvall M Slussväg mellan Trollhättan och Lilla Edet Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig om jag avser att fullfölja den trafikslagsövergripande plan som regeringen beslutade om 2018 och som avser satsningar på nya slussar för Trollhätte kanal. Regeringen beslutade

Svarsdatum: 2019-02-26 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:274 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:248 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:248 av Viktor Wärnick M E4 SöderhamnGävle Viktor Wärnick har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att E4 mellan SöderhamnGävle byggs ut till fyrfältsväg. Väg E4 är en mycket viktig väg för både nationell, regional och lokal trafik. Flera delar av väg E4 i aktuell region har på senare

Svarsdatum: 2019-02-26 Frågeställare: Viktor Wärnick (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:248 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:217 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/00512 POL Justitiedepartementet Justitie- och migrations ministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:217 av Markus Wiechel SD Stort behov av försvarsplatser hos Migrationsverket Markus Wiechel har frågat mig om hur det kommer sig att regeringen gör en helt annan bedömning än polisen och Migrationsverket

Svarsdatum: 2019-02-26 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:217 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:208 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 00527/POL Justitiedepartementet Justitie- och mig rationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:208 av Robert Hannah L Utredning om gode män och överförmyndare Robert Hannah L har frågat mig om regeringen kommer att infria sitt löfte om att tillsätta en utredning som ser över systemet med gode män

Svarsdatum: 2019-02-26 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:208 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:214 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 00507/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:214 av Martina Johansson C Levande djur i konsumentköplagstiftningen Martina Johansson har frågat mig vad som har hänt det senaste året i förhandlingarna om förslaget till nytt direktiv om konsumenternas rätt

Svarsdatum: 2019-02-26 Frågeställare: Martina Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:214 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:187 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/00481 POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:187 av Lars Beckman M Andelstal i vägsamfälligheter Lars Beckman har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att göra regelförenklingar för vägsamfälligheter och vad som för närvarande sker i

Svarsdatum: 2019-02-26 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:187 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:206 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 00497/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:206 av Christina Höj Larsen V Rätten till familjeåterförening Christina Höj Larsen har frågat mig varför inte människor som beviljats uppehållstillstånd som övrigt skyddsbehövande, på grund av verkställighetshinder

Svarsdatum: 2019-02-26 Frågeställare: Christina Höj Larsen (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:206 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:182 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2018/19:182 av Fredrik Malm L Frivilligt återvändande till Afghanistan Fredrik Malm har frågat mig om den tillfälliga fördröjningen i hanteringen av återintegreringsstöd till personer som väljer att återvända till Afghanistan riskerar att påverka det frivilliga återvändandet av afghaner som i dag befinner

Svarsdatum: 2019-02-26 Frågeställare: Fredrik Malm (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:182 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:184 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/00476/POL Justitiedepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:184 av Mikael Strandman SD Offentligt belöningssystem Mikael Strandman har frågat mig när i tid som jag och regeringen avser att efterkomma konstitutionsutskottets tillkännagivande om översyn av det offentliga belöningssystemet m.m. och tillsätta

Svarsdatum: 2019-02-26 Frågeställare: Mikael Strandman (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:184 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:198 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

J u2019/00483/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrations ministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:198 av Anders Åkesson C Nekat uppehållstillstånd för personer som bott i Sverige länge Anders Åkesson har frågat om jag anser att det finns möjlighet att undersöka om man ska kunna identifiera sig på ett

Svarsdatum: 2019-02-12 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:198 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:258 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2018/19:258 av Mikael Strandman SD Historiska samlarvapen Mikael Strandman har frågat mig på vilka omständigheter och fakta jag har baserat mitt ställningstagande att även historiska vapen eller samlarvapen som har ett oersättligt historiskt värde har samma behov av märkning som moderna vapen. Med anledning

Svarsdatum: 2019-02-26 Frågeställare: Mikael Strandman (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:258 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:277 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2018/19:277 av Boriana Åberg M Vapendirektivet Boriana Åberg har frågat mig vad som ligger till grund för regeringens ändrade uppfattning av EU:s vapendirektiv. Regeringen har inte på något sätt ändrat uppfattning om EU:s vapendirektiv. Sverige har under många decennier haft en vapenlagstiftning som håller

Svarsdatum: 2019-02-26 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:277 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:285 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2018/19:285 av Betty Malmberg M Kompetensutvisningar Betty Malmberg har frågat mig om vilka åtgärder jag kommer att vidta för att motverka den negativa bild som florerar om Sverige som land för arbetskraftsinvandrare och vad jag kommer att göra för att avhjälpa företagens upplevda brist på kompetens, till

Svarsdatum: 2019-02-26 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:285 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:71 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:71 av Anders Österberg S Situationen i Sudan Anders Österberg har frågat mig hur jag ser på utvecklingen i Sudan och de arresteringar som har skett i samband med de folkliga protester som pågår i delar av Sudan sedan i december. Regeringen ser

Svarsdatum: 2019-02-11 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:71 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 82 kB)