Dokument & lagar (7 184 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:166 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/00430/POL Ju2019/00431/POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:165 och 2018/19:166 av Sten Bergheden M Nya skjutbaneregler som hotar skyttet i Sverige och Sveriges skjutbanor Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser att göra för att de nya föreskrifter och allmänna

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:166 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:165 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/00430/POL Ju2019/00431/POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:165 och 2018/19:166 av Sten Bergheden M Nya skjutbaneregler som hotar skyttet i Sverige och Sveriges skjutbanor Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser att göra för att de nya föreskrifter och allmänna

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:165 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:161 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

A2019/001 57 SV Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:161 av Saila Quicklund M Arbetslöshetsmålet Saila Quicklund har frågat mig om jag och regeringen nu gett upp vårt arbetslöshetsmål. Arbetslöshetsmålet verkade under förra mandatperioden som en styråra för regeringens

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:161 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:116 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2018/19:116 av Sofia Damm KD Skrotat arbetslöshetsmål Sofia Damm har frågat mig om anledningarna till att målet om lägst arbetslöshet i EU inte har uppnåtts, och varför regeringen väljer att ta bort det ett år innan slutdatum. Arbetslöshetsmålet verkade under förra mandatperioden som en styråra för regeringens

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Sofia Damm (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:116 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:142 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 00398/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:142 av Boriana Åberg M Kroppskameror på sjukhusens akutmottagningar Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att kroppskameror ska kunna användas på sjukhusens akutmottagningar.

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:142 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:108 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2018/19:108 av Tomas Tobé M Situationen inom Kriminalvården Tomas Tobé M har frågat statsrådet Mikael Damberg om han delar Kriminalvårdens bild av att beläggningen i anstalt, till skillnad från den bild som ges i budgetpropositionen för 2019, är 97 procent, och vilka åtgärder från regeringens sida statsrådet

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:108 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:91 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/00354/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:91 av Matheus Enholm SD Riksdagens möjligheter till misstroendeförklaring Matheus Enholm har frågat mig om statsministerns uttalande ska uppfattas som att det är regeringens bedömning att riksdagens möjlighet

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Matheus Enholm (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:91 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:119 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/ 00332/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:119 av Alexandra Anstrell M NIU på Berga naturbruksgymnasium Alexandra Anstrell har frågat mig hur jag ser på idrottsgymnasiernas möjligheter att bedriva sin verksamhet utan att stängas ned på grund av de kostnader som

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:119 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:107 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksd agen Svar på fråga 2018/19:107 av Håkan Svenneling V Internationella observatörer i Hebron Håkan Svenneling har frågat mig om jag avser ta några initiativ för att stärka närvaron av internationella observatörer i Hebron och i andra delar av Västbanken. Regeringen beklagar

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:107 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:100 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/00446/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:100 av Erik Ottoson M Svensk rovdjursförvaltning Erik Ottoson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att fler jägare ska skicka in bilder från sina viltkameror för att bidra till rovdjursförvaltningen och annan

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:100 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:98 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:98 av Ludvig Aspling SD Thailand Ludvig Aspling har frågat mig om Sverige eller EU har en plan eller strategi, eller på något annat sätt planerar att verka för att demokratin återupprättas i Thailand under landets kommande mandatperiod. Alltsedan

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Ludvig Aspling (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:98 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:121 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/00361/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:121 av Jessica Rosencrantz M Kilometerskatt Jessica Rosencrantz har frågat mig om min inställning till forskarnas bedömning om att i framtiden införa en kilometerskatt för privatfordon. Bakgrunden till frågan är att bränsleskatteintäkterna

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:121 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:115 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksd agen Svar på fråga 2018/19:115 av Kadir Kasirga S Den politiska hungerstrejken i Turkiet Kadir Kasirga har frågat mig om jag avser att ta några initiativ på EU-nivå för att förmå Turkiet att följa Europarådets konventioner om mänskliga rättigheter och Köpenhamnskriterierna.

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Kadir Kasirga (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:115 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:146 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/00514/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:146 av Magnus Jacobsson KD Längre och tyngre lastbilar samt längre tågset Magnus Jacobsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att svenska åkerier och tågtransportörer ska få goda förutsättningar som åkeriföretagare.

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Magnus Jacobsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:146 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:134 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Svar på fråga 2018/19:134 av Pål Jonson M Finansiering av EU:s transeuropeiska transportnät för ökad militär rörlighet inom EU Pål Jonson har frågat mig om regeringen i dialog med Försvarsmakten har rapporterat in speciella infrastruktursatsningar eller transportstråk till kommissionen som skulle kunna delfinansieras genom

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:134 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:159 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:159 av Åsa Coenraads M Västerås flygplats Åsa Coenraads har frågat mig om det är min avsikt att verka för att flygskatten inte slår mot landets regionala flygplatser och i så fall hur. Flygets miljö- och klimatpåverkan behöver minska. En skatt på flygresor infördes den 1 april 2018. Skatt ska för

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:159 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:105 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 00347 POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsminister Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:105 av Ann-Sofie Alm M Tiden för förnyad asylansökan Ann-Sofie Alm har frågat mig om jag och regeringen avser att ta några initiativ för att förlänga tiden för när en ny asylansökan kan tas upp till prövning.

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Ann-Sofie Alm (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:105 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:92 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/00419/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:92 av Åsa Coenraads M Betesinventering i brandområde Åsa Coenraads har frågat mig om jag avser att säkerställa att Skogsstyrelsen fortsätter med sin betesinventering i Västmanlands brandområde från 2014. Skogsstyrelsen har

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:92 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:106 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 00346 POL Ju 2019/00348/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsminister Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:104 av Katarina Brännström M Utökade befogenheter vid inre utlänningskontroll Svar på fråga 2018/19:106 av Katarina Brännström M Polisens möjlighet till genomgång av digitala medier Katarina

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Katarina Brännström (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:106 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:104 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 00346 POL Ju 2019/00348/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsminister Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:104 av Katarina Brännström M Utökade befogenheter vid inre utlänningskontroll Svar på fråga 2018/19:106 av Katarina Brännström M Polisens möjlighet till genomgång av digitala medier Katarina

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Katarina Brännström (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:104 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)