Dokument & lagar (7 188 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:103 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/00332/POL Ju2019/00345/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrations ministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:77 av Johan Forsell M Migrationsverkets regleringsbrev och 2018/19:103 av Elisabeth Björnsdotter Rahm M Förvar i norra Sverige Johan Forsell har frågat mig och regeringen om varför den satsning

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:103 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:160 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/00429 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:160 av Åsa Coenraads M Skydd vid tjänsteutövning Åsa Coenraads har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att skydda enskilda tjänstemän att utsättas för hot, trakasserier och brott. En förutsättning för att

Svarsdatum: 2019-02-14 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:160 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 70 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:97 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2019/ 00332/OU Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:97 av Boriana Åberg M Spel ombord på fartyg i internationell trafik Boriana Åberg har frågat mig om jag anser att de regler som har införts är förenliga med folkrätten och Sveriges internationella åtaganden, särskilt vad avser

Svarsdatum: 2019-02-12 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:97 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:96 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2019/ 00331/OU Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:96 av Boriana Åberg M Likvärdig tillämpning av spellagen Boriana Åberg har frågat mig hur jag och regeringen avser att säkerställa en likvärdig tillämpning av regelverket och därmed likvärdiga konkurrensvillkor för fartyg som bedriver

Svarsdatum: 2019-02-12 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:96 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:151 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2019/00198/D Kulturdepartementet Kultur- och d emokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:151 av Boriana Åberg M Hoten mot journalister Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera det fria ordet och journalisternas möjlighet att utföra sitt arbete. Först av allt

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:151 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:129 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/00333/S, U2019/00334/S, U2019/00339/S, U2019/00335/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:126 Skolkommissionens förslag för en ökad likvärdighet och ett aktivt skolval, 2018/19:127 Lottning till kommunala skolor, 2018/19:128 Kötid till enskilda skolor och 2018/19:129

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Erik Bengtzboe (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:129 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:127 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/00333/S, U2019/00334/S, U2019/00339/S, U2019/00335/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:126 Skolkommissionens förslag för en ökad likvärdighet och ett aktivt skolval, 2018/19:127 Lottning till kommunala skolor, 2018/19:128 Kötid till enskilda skolor och 2018/19:129

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Erik Bengtzboe (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:127 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:128 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/00333/S, U2019/00334/S, U2019/00339/S, U2019/00335/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:126 Skolkommissionens förslag för en ökad likvärdighet och ett aktivt skolval, 2018/19:127 Lottning till kommunala skolor, 2018/19:128 Kötid till enskilda skolor och 2018/19:129

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Erik Bengtzboe (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:128 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:126 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/00333/S, U2019/00334/S, U2019/00339/S, U2019/00335/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:126 Skolkommissionens förslag för en ökad likvärdighet och ett aktivt skolval, 2018/19:127 Lottning till kommunala skolor, 2018/19:128 Kötid till enskilda skolor och 2018/19:129

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Erik Bengtzboe (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:126 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:120 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

N2019/00481/D Näringsdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:120 av Mikael Larsson C Samdistribution av post, paket och tidningar Mikael Larsson har frågat mig om jag är beredd att öppna upp för samdistribution av post, paket och tidningar över landet där det inte enbart

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:120 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:167 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2018/19:147 av Jessica Rosencrantz M Industrispionage och fråga 2018/19:167 av Björn Söder SD Skydd av vital infrastruktur Jessica Rosencrantz har frågat mig om det är min mening att Sverige bör införa ett regelverk som möjliggör en laglig väg att stoppa utländska företag från att bygga samhällskritisk digital

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:167 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:147 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2018/19:147 av Jessica Rosencrantz M Industrispionage och fråga 2018/19:167 av Björn Söder SD Skydd av vital infrastruktur Jessica Rosencrantz har frågat mig om det är min mening att Sverige bör införa ett regelverk som möjliggör en laglig väg att stoppa utländska företag från att bygga samhällskritisk digital

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:147 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:117 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

N2019/00480/D Näringsdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:117 av Mikael Larsson C Mobiltäckning i hela landet Mikael Larsson har frågat mig om jag är beredd att införa ett tvång/en garanti för att kopparnätet inte tas bort innan en fungerande mobiltäckning eller fiberutbyggnad

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:117 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:113 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2018/19:113 av Lotta Olsson M Socialt ansvar för regeringens politik Lotta Olsson har frågat mig vem som ansvarar för den sociala omsorgen av de ungdomar som omfattas av gymnasielagen, och vem som ansvarar för att dessa unga får ett drägligt liv och skyddar dem mot personer som vill utnyttja dem. Den 7 juni

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:113 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:111 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/00458/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:111 av Barbro Westerholm L Statistik över läkemedelsförsäljning Barbro Westerholm har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra så att den svenska läkemedelsstatistiken kan fungera på det effektiva, kvalitetssäkrade och transparenta

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Barbro Westerholm (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:111 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:150 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2018/19:150 av Boriana Åberg M Skattepengar till våldsbejakande islamister Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att skattepengar inte ska användas till att stödja organisationer som hyllar kvinnoförtryck, homofobi och antisemitism. Som ett led i den överenskommelse om åtgärder

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:150 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:102 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2018/19:102 av Elisabeth Björnsdotter Rahm M Kommunalt stöd till personer utan rätt att vistas i Sverige Elisabeth Björnsdotter Rahm har frågat justitie- och migrationsministern Morgan Johansson om han avser att ta initiativ för att förbjuda kommuner att ge annat än mycket kortvarig hjälp till personer som

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:102 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:130 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/00509/FS Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:130 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Brister i psykiatrin och missbruksvården Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig när man kan förvänta sig att bristerna mellan psykiatrin och missbruksvården är lösta. Andelen som upplever psykiska besvär har ökat under senare

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:130 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:162 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

A2019/ 00158/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:162 av Saila Quicklund M Reformering av Arbetsförmedlingen Saila Quicklund har frågat mig hur jag och regeringen förbereder den stora omställningen av Arbetsförmedlingen. Enligt Januariavtalet ska Arbetsförmedlingen

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:162 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:99 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2019/00333 B Fi2019/00373/B Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsminister Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:99 av Barbro Westerholm L Kontanttjänster och 2018/19:143 av Peter Persson S Kontantdirektiv till bankerna Barbro Westerholm har frågat mig om regeringen planerar att förverkliga Riksbankskommitténs

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Barbro Westerholm (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:99 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 82 kB)